XVI. évfolyam 11. szám - 2016. november

Közmeghallgatás 2016

Október 13-án, csütörtökön tartotta éves rendes közmeghallgatását városunk önkormányzatának képviselőtestülete. A helyszín a Művészetek Háza színházterme volt, és ahogy az lenni szokott, az ülésnek most is két napirendi pontja volt: az önkormányzat elmúlt egyéves munkájáról szóló beszámoló és a lakossági kérdések, hozzászólások. 

A megjelenteket Berényi Ildikó, a Művészetek Háza igazgatónője köszöntötte, majd átadta a szót Gromon István polgármesternek, aki egy közel másfél órás vetített képes előadás keretében részletesen beszámolt az önkormányzat elmúlt egy évének munkájáról.

Testületi munka, polgármesteri hivatal 

A polgármester elsőként a képviselőtestület felépítését, munkáját ismertette, bemutatva egy kicsit a bizottsági munkát is. A képviselőtestület 12 fővel és 3 bizottsággal dolgozik (Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság; Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; Szociális és Egészségügyi Bizottság). Évente átlagosan 18-19 testületi ülést tartanak, a bizottságok is körülbelül ugyanennyiszer üléseznek évente. Az idei évben eddig (szeptember 30-áig) 14 alkalommal ülésezett a testület, 10 rendes és 4 rendkívüli ülés volt, ezeken 24 rendeletmódosítást végeztek el és 171 határozatot hoztak.

A polgármester ezután a polgármesteri hivatal szervezeti felépítését, az egyes osztályok munkáját, működését mutatta be, különböző kimutatásokkal érzékeltetve és jellemezve az Építéshatósági osztály, az Igazgatási osztály, a Városgondnokság, a Kertészeti csoport által elvégzett munkát.

Intézményekvorosvari-ujsag-2016-11-00014

Ezt követően beszélt a különböző oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények fenntartásáról és működtetéséről. Jelenleg hét olyan intézmény van, melynek fenntartása és működtetése egyaránt az önkormányzat feladata (GESZ, Ligeti Cseperedő Óvoda és tagóvodája, Művészetek Háza, Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvodái, Polgármesteri Hivatal, Szakorvosi Rendelőintézet és a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde), és négy olyan, melyet „csak” működtet az önkormányzat (Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola, Német Nemzetiségi Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és a Templom Téri Általános Iskola). Az önkormányzati intézmények fenntartása az állami támogatáson túl az önkormányzatnak éves szinten 432 millió forintba kerül. Az állami intézmények működtetése éves szinten további 92,7 millió forint kiadást jelent az önkormányzatnak. A Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola, a Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Nevelési Tanácsadó és a Templom Téri Általános Iskola működtetése 2017. január 1-től az állam (a KLIK) kezébe kerül.

Költségvetés 

Az éves költségvetés főösszegeinek bemutatása után Gromon István először a főbb bevételeket ismertette. A legnagyobb bevételi tétel az állami támogatás, melynek összege 603 millió forint. A második a helyi adókból származó bevétel, ami az idei évben az előirányzat szerint 565 millió forint, a harmadik az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a Szakorvosi Rendelő fenntartására kapott 256 millió forint. Az állam által nyújtott támogatások 2015-ben és 2016-ban jelentősen csökkentek, ez számottevő bevételkiesést jelent a korábbi évekhez képest: a működési célú állami támogatás a 2014-es (választási) évben 170 millió volt, idén csak 107 millió. Emelkedett azonban a köznevelési feladatok ellátására adott támogatás, különösen az óvodák esetében. És bár emelkedett az állam által a szociális feladatok ellátására adott összeg is, ezzel együtt az ezzel kapcsolatos kiadások is jelentősen nőttek, így mégis sokkal kevesebb állami támogatást kap az önkormányzat annál, amennyi az ilyen feladatok ellátáshoz szükséges. Pályázatokból a tavalyi évben 72,8 millió forintot sikerült szerezni, az idén, ha minden jól alakul, akkor nagyjából 30-40 millió forintos pályázati bevételre lehet számítani. vorosvari-ujsag-2016-11-00015

A bevételek után következett a kiadási oldal ismertetése. A kiadások éves összege 2,3 milliárd forint. A legnagyobb kiadási tétel a személyi kiadások (lényegében az intézményekben dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak munkabére és járulékai), melyek összege 715 millió forint. Az önkormányzat személyi kiadásait idén sikerült 2,5 millió forinttal csökkenteni. A második legnagyobb tétel az intézmények és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai, ezek éves összege 670 millió forint. A tavalyi évhez képest a dologi kiadások 50 millió forinttal csökkentek. A kiszervezett városüzemeltetési feladatok (síkosságmentesítés, hóeltakarítás, kaszálás stb.) költsége 35 millió forint.

Az állami támogatások csökkenése miatt drasztikusan növekedtek az önkormányzati intézmények fenntartásának költségei, ami 63 millió forinttal többet tesz ki, mint a tavalyi évben. Kiadási oldalon a lakosságot legjobban érintő kiadások a szilárd burkolatú utakkal, a földutakkal és a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos kiadások. A polgármester elmondta, hogy idén a belterületi utak nem rongálódtak meg annyira, mint néhány korábbi évben, így az áprilisi és az októberi kátyúzás „csak” 1,5 millió forintba került. A külterületi utakra azonban sokat kell költeni, és vis maior támogatást is igénybe vett az önkormányzat, melynek elbírálására akár több hónapot is várni kell még. A vízelvezetés szintén nagy probléma a városban. Elkészült a város teljes területére a csapadékvíz-elvezetési koncepcióterv, ennek megvalósítása egy nagyságrendileg 100 milliós összegű beruházás lenne, melyre egyelőre semmilyen európai uniós vagy állami támogatás nincsen. Elmondta továbbá azt is, hogy a tervek szerint a következő években a költségvetési lehetőségek függvényében mely utcák kerülnek majd burkolásra: a Báthory utca külső szakasza, a Béke utca teljes szakasza, a Kálvária utca felső szakasza, a Lahner György utca és a Csendbiztos utca. A nagyberuházási tervek közé tartozik a Szabadság utca városközponti szakaszának felújítása (járdafelújítás, zárt csapadékvíz-elvezetés, párhuzamos parkolók építése), erre pályázatot adott be az önkormányzat. Szintén nagy terv a Fő utca felújításának folytatása, melyre egy kerékpárúttal
kombinálva szintén pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A kiadások ismertetésekor többek között a további tervek, tanulmányok készítésére (30,5 millió forint) és a partnerkapcsolati rendezvényekre (1,8 millió forint), a városi rendezvényekre (14,5 millió forint), a civil egyesületeteknek nyújtott támogatásokra (9,5 millió forint), az ingatlanvásárlásokra (23,7 millió forint) és a könyvkiadásokra (1,5 millió forint) is kitért a polgármester. 

Fejlesztések

vorosvari-ujsag-2016-11-00016

vorosvari-ujsag-2016-11-00017 vorosvari-ujsag-2016-11-00018 vorosvari-ujsag-2016-11-00019

Az elmúlt egy év során rekordösszegű sajáterős fejlesztésre került sor. Felújításokra 37 milliót, fejlesztésekre 316 milliót költött az önkormányzat. A 26, egymillió forintnál kisebb összegű fejlesztések értéke 14 millió forint. Ezek közé tartoznak például a kisebb parkoló- és járdaépítések a város több helyszínén (Bányatelep, Szent Erzsébet utca), a karácsonyi díszkivilágítás, kisebb-nagyobb intézményi felújítások. A 28 megvalósult nagy fejlesztés közé tartozik a bölcsőde megépítése (61,6 millió forint), a Ponty utcai, Harcsa utcai, Lőcsei utcai útépítés (41,5 millió forint), a Lőcsei utca – Szikla utcai útépítés (19,1 millió forint), a Tompa utca – Szent János utca összekötése (7,9 millió forint), a főzőkonyha teljes felújítása (64,7 millió forint), a három új temetői út megépítése (8,8 millió forint), új parkolók a Templom téren (2,7 millió forint), a Zrínyi utcai óvoda felújítása (3,9 millió forint), a két új gyalogátkelő (Csobánkai utca, Kisfaludy utca – 4,7 millió forint), a várhatóan decemberre elkészülő fizikoterápiás rendelő kialakítása (46,5 millió forint), az Északi lakókörzet közvilágítás-fejlesztése (8,7 millió forint), az iskolák villámvédelmi rendszerének felújítása (6,5 millió forint). Ez összesen 54 projekt egy év alatt, ami rendkívüli teljesítmény, s a polgármesteri hivatal munkatársai részére rendkívüli megterhelést jelentett.

vorosvari-ujsag-2016-11-00020

Állami fejlesztés városunkban a vasútfejlesztés és a hozzá kapcsolódó munkálatok, melyek a tavalyi év végén fejeződtek be, illetve az új posta (133 millió forint), ami év végére készül el.

Beszámolóját Gromon István a megvalósult fejlesztésekről és az elmúlt év emlékezetes pillanatairól, rendezvényekről, ünnepségekről készült fotók bemutatásával zárta. 

Lakossági kérdések és hozzászólásokvorosvari-ujsag-2016-11-00013

Az első lakossági hozzászólás a Szabadság utca ­ Lőcsei utca találkozásánál lévő áteresszel kapcsolatban érkezett. Az ott lakó úr arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az átereszt már helyreállították, ennek ellenére nem biztonságos, nem bírja a terhelést. Másik kérdése a Szabadság utcai árkokkal volt kapcsolatos, melyet a gyakran előforduló csőtörés miatt sokszor betemet a sok hordalék. Mindkét kérdés a DMRV-t érinti, s az önkormányzat már írt nekik levelet ez ügyben – mondta el válaszul a polgármester. Fekete Ferenc, a DMRV jelen lévő képviselője azt válaszolta, hogy a problémákról ő személy szerint nem tud, de továbbítani fogja azokat a vezetőség felé.

Több hozzászóló is az utak burkolatával kapcsolatban kérdezett, az érdekelte őket, hogy az érintett utcák mikor kapnak szilárd burkolatot (Ady Endre utca, Csendbiztos utca, Mindszenty utca). Gromon István polgármester válaszában kitért a prezentációban elmondottakra, ismét elsorolta azokat az utcákat, amelyek szilárd burkolatot kapnak a közeljövőben. Elmondta továbbá azt is, hogy az utcák aszerint élveznek prioritást, hogy mennyire számítanak fő közlekedési útvonalnak, így logikus, hogy a kisebb keresztutcák és a külterületi utak nem az elsők közé tartoznak.vorosvari-ujsag-2016-11-00011

Érkezett még kérdés, észrevétel az Északi lakókörzet közvilágításával, a földutak kátyúzásával, a nem lakott ingatlanok kaszálásával és az önkormányzat hosszabb távú terveivel kapcsolatban, mint pl. sportközpont vagy uszoda létrehozása. Válaszul ez utóbbira a polgármester elmondta, hogy bár szívesen látnának sportközpontot vagy uszodát a városban, Pilisvörösvár anyagi lehetőségei jelenleg nem tesznek lehetővé egy ilyen léptékű beruházást, pályázat sincsen egyelőre. További feladat lenne egy ilyen létesítmény fenntartása, működtetése, ami szintén jelentősen meghaladná az önkormányzat anyagi lehetőségeit. Egy sportcsarnok megépítése azonban elképzelhető, mert van egy TAO-pályázat, amelyre a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör szeretne pályázni, és az épp egy sportcsarnok megépítésére vonatkozik. Polgármester úr hozzátette, hogy az önkormányzat hosszú távú tervei között e helyen az olyan alapvető infrastruktúra-fejlesztési tervek szerepelnek, mint az útépítések, a csapadékvíz-elvezetés, a Fő utca felújításának folytatása, az intézményépületek fejlesztése stb.vorosvari-ujsag-2016-11-00012

A közmeghallgatáson jelen volt Sallai László, az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, aki egy Tó utcai vízszivárgás kapcsán adott tájékoztatást a lakosoknak. Elmondta, hogy igen nagy problémát jelent a pilisi régióban az intenzív nagy esőzés. Felhívta a figyelmet a lakossági öngondoskodásra, az árkok illegális befedésének problémájára és az átereszek illegális beszűkítésére, amely szintén nagy problémát jelent. Hozzátette, hogy mivel az úthálózat sérülékeny, nagyon fontos, hogy időben történjen meg a síkosságmentesítés, ezzel nagyon sok probléma megelőzhető.

A szelektív hulladéktároló ügyében Teszár Tamás, a Zöld Bicske Kft. vezetője szólalt fel. Gromon István polgármester kérdésére, hogy információi szerint lesz-e hatósági ár a hulladékgyűjtés során, azt a választ adta, hogy egyelőre nem fog emelkedni a szolgáltatás ára. A közmeghallgatást a polgármester közel 2 és fél óra után, este fél kilenc tájban zárta be. 

A teljes polgármesteri prezentáció megtalálható a város honlapján, a közmeghallgatáson készült tévéfelvétel pedig elérhető a PilisTV honlapján.

Palkovics Mária