XVI. évfolyam 1. szám - 2016. október

50 éves a Városi Könyvtár épülete

Szeptember 10-én egész napos ünnepséggel és kiállítással emlékeztek meg a könyvtárépület átadásának 50. évfordulójáról.

Ötvenéves a Városi Könyvtár Fő utcai épülete. Ebből az alkalomból szeptember 10-én, szombaton délelőtt gyermekeknek szóló programokat szerveztek: könyvekhez kapcsolódó kézműves foglalkozásokat – könyvkötést, könyvjelzőkészítést –, és az Eszterlánc mesezenekar adott koncertet az ifjabbaknak, délután pedig az ünnepélyes részre került sor.

A megjelenteket Varga Máté Benedek, a könyvtár vezetője köszöntötte, majd Gromon István polgármester mondott beszédet, melyben a könyvtárépület történetéről szólt. Ezután Fogarasy Attila képes előadását hallgathatták meg a jelenlévők a témában, végül pedig a Gyémántpolgár zenekar adott koncertet. Aki mostanában a könyvtárba látogat, még ott láthatja azt a tárlatot, amelyet az épület elmúlt évtizedeinek emlékeiből, régi kötetekből, fotókból, rajzokból, a könyvekben felejtett cetlikből és papirosokból állítottak össze erre az alkalomra. Elevenítsük fel mi is röviden az immár 66 esztendős könyvtár és az ötvenéves épület történetét.

Az épület

Pilisvörösváron 1950-ben alakult meg a községi könyvtár, 163 kötettel, a kultúrház égisze alatt, a Puskin utca 8. alatti épületben. Az úgynevezett népkönyvtár ideiglenes vezetője Dobó Károly, a Vásár téri iskola igazgatója volt. 1952. november 7-én vette át tőle a könyvtár vezetését Fogarasy Mihály, a Vásár téri iskola tanára. A könyvtár 1953-ban a Puskin utcából a kultúrház irodájába költözött, majd 1954-ben önálló intézmény lett. Ennek az évnek a végén ismét költözött a könyvtár: a Fő u. 127. szám alatti Községi Kultúrházból a Fő u. 89. számba, az Ásvány Kultúrházba.

Az 1960-as évek közepén a Nevelésügyi Minisztérium százezer forintot ajánlott fel a községi tanácsnak  egy új könyvtárépület építéséhez. Az ajánlott támogatást elfogadva a tanács a Fő utca 82-ben biztosított helyet a könyvtár megépítésére, az államosított egykori Blind-ház lebontásra ítélt jobboldali udvari szárnya helyén. Az új könyvtár 1966. augusztus 1-jén nyílt meg, ezzel egy új korszak vette kezdetét a vörösvári közművelődés történetében.

Könyvtárosok egykor és most

A könyvtár tulajdonképpeni megalapítója és motorja Fogarasy-Fetter Mihály volt. 1952. november 7-én vette át a könyvtár vezetését, ettől kezdve negyed századon át a könyvtár ügyének apostola lett Vörösváron. 1955 májusában indította el a könyvtárban a József Attila olvasómozgalmat, melynek keretében szombat estéken összejöveteleket szervezett. Ezek programja irodalmi előadás, könyvismertetés, utána megbeszélés, vita, majd lemezjátszóra vagy magnóra lejtett tánc, szórakozás volt. Ezekből az összejövetelekből fejlődött ki aztán a Könyvbarátok Társasága. Miska bácsi munkájának köszönhetően a könyvtár néhány év alatt Vörösvár szellemi és közösségi életének központjává vált.

A 70-es évek közepén Miska bácsi kijárta a község vezetésénél a könyvtár bővítését. 1974­75- ben az egykori Blind-ház Fő utcai szárnyának két helyiségét is a könyvtárhoz csatolták, s az egyikből gyermekkönyvtárat, a másikból hangtárat létesítettek. Ezután még négy évig, 1978. január 1-jéig vezette Miska bácsi a könyvtárat, amikor is nyugdíjba vonult, és 26 év szolgálat után átadta a vezetést unokahúgának, Holitska Sándorné Richtár Zsuzsának. Holitska Sándorné akkor már hosszú ideje dolgozott a könyvtárban, mindenben folytatta Miska bácsi munkáját. Az ő idejében lett állandó otthona a könyvtár több helyi civil szervezetnek, például a Kertbarát Körnek és a Német Nemzetiségi Vegyeskórusnak. Néhány évvel később ő adott helyet az első rendszerváltó összejöveteleknek, rendezvényeknek. A rendszerváltozás után is hűséges maradt a könyvtárhoz, s egészen 2008. szeptember 1-jéig, nyugdíjba vonulásáig vezette az intézményt. Összesen 30 évet szolgált itt. Holitska Sándorné nyugdíjba vonulása egyben újabb fordulópontot jelentett a könyvtár életében.

Az önkormányzati képviselőtestület mint fenntartó úgy döntött, hogy a feladatok gazdaságosabb ellátása érdekében a Városi Könyvtárat 2008. szeptember 1-től a Művészetek Házába integrálva kívánja tovább működtetni. 2008 szeptemberétől így a könyvtár hivatalos vezetője a Művészetek Háza mindenkori igazgatója lett (korábban Berkiné Balasi Anikó, tavaly óta pedig Berényi Ildikó), szakmai vezetője pedig a könyvtárvezető, aki egyben az összevont intézmény igazgatóhelyettese. A könyvtárvezetői posztot 2009 elejétől – immár hét éve – Varga Máté Benedek tölti be. A könyvtárosok csapatát ma hárman alkotják: a könyvtárvezető mellett két tapasztalt könyvtáros, Angeli Márta és Hegyvári Istvánné Denk Ibolya. A hét öt napján várják az olvasókat (szerda és vasárnap szünnap), a huszonegyedik századi igényekhez igazodva nemcsak könyvekkel, hanem számítógép- és internethasználattal, elektronikus és online szolgáltatásokkal.

Gromon István ismertetése alapján
összeállította: Palkovics Mária

Fotók: Fogarasy Attila