XVI. évfolyam 9. szám - 2016. szeptember

A XXV. VÖRÖSVÁRI NAPOK UTÁN

Interjú Gromon István polgármesterrel az új helyszínen, újszerű formában megrendezett XXV. Vörösvári Napok visszhangjáról, a csapadékvíz által okozott károk helyreállításáról és az őszi közterületi fejlesztési munkákról.

• Lezajlott a jubileumi, 25. Vörösvári Napok. Hogy látja, az új helyszín beváltotta a hozzáfűzött reményeket? 

Igen, úgy gondolom, hogy az új helyszín teljes mértékben beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A természet közelsége, a vízparti környezet, a jó levegő, a tágas tér, az árnyékot adó fák, az autóforgalom elől részben elzárt, gyalogoskorzóként funkcionáló burkolt út stb. összességében kiváló környezetet biztosított az újszerű Vörösvári Napok megrendezésére. Sikerült úgy berendezni a területet, úgy elhelyezni a sátrat, az étel- és italárusító bódékat, a körhintásokat, az árusokat és minden egyéb kisegítő létesítményt, hogy az egész környék egységes rendezvényterületként funkcionált, jó hangulatot árasztott, és kiválóan alkalmas volt a közös szórakozásra, sétára, kikapcsolódásra, találkozásra, beszélgetésre.

A körhintás búcsú és a rendezvénysátor programjai jól megfértek egymás közelében, egymáshoz vonzották a két terület közönségét, és a sok ember, a sok ismerős, a találkozások fokozták a jó hangulatot. Sokan eljöttek olyanok is, akik hosszú évek óta nem voltak kinn a búcsúban. Öröm volt számomra az is, hogy sok-sok szentiváni, solymári, szántói, ürömi, borosjenői, csabai ismerős bukkant fel a rendezvényen, s – mint a régi időkben – szomszédként ők is bekapcsolódtak az ünneplésünkbe. Természetesen nagyban hozzájárult a jó hangulathoz a kiváló időjárás is, ami ajándék volt mindannyiunk számára.

• Milyen visszajelzések érkeztek a lakosság részéről? 

A fentieket tulajdonképpen már a lakossági vélemények alapján fogalmaztam meg. Sokan gratuláltak személyesen már az rendezvények idején, az ünnepek utáni napokban több dicsérő levél is érkezett a Polgármesteri Hivatalba, és még az elmúlt napokban is – egy hónappal a rendezvények után is – kaptunk dicséreteket. Sokan elmondták, hogy előzetesen fenntartásaik voltak a helyszínnel kapcsolatban („messze van”, „sár lesz”, „nem olyan lesz a hangulata”), de a személyes tapasztalataik alapján megváltozott a véleményük, mert nagyon jól érezték magukat. 

A helyszín mellett sokan dicsérték a korábbinál szélesebb és minőségben magasabb étel- és italválasztékot, az esti koncerteket, a vendégegyütteseket, énekeseket, a kerekes kisvasutat, a közlekedés, a vendgélátás, a parkolás és a takarítás megszervezését. Néhányan észrevételezték, hogy a kisvasútra sokszor nem lehetett fölférni – ez sajnos igaz is volt. A problémát az okozta, hogy a kisvasutat eredetileg egyirányú közlekedésre szántuk: otthonról a rendezvényhelyszínre vagy onnan haza. Sokan azonban teljes köröket mentek, városnéző körutakat tettek, s emiatt kevés volt a férőhely, mivel az utasok nem cserélődtek. Jövőre igyekszünk majd változtatni ezen. Szintén észrevételezték néhányan, hogy a parkolókat jó lett volna egy kicsit megvilágítani, jövőre igyekszünk ezt is megoldani. Kerékpártárolók elhelyezését is javasolták néhányan, ez is jó ötlet, amit igyekszünk jövőre megvalósítani, mert akinek kedve van, az így kerékpárral is bátran megközelítheti majd a helyszínt.

A gasztronómiai újdonságoknak nagy sikerük volt. A különböző „street food” étkezdék, pálinkaházak, borházak, kézműves sörfőzdék szintén sok embert vonzottak, és nagy tetszést arattak. Újítás volt a koncertekkel kibővített, egésznapos augusztus 20-i program. Ezen a napon is folyamatosan teltház volt a rendezvények helyszínén, a színpad körül, a sörpadoknál; az emberek jól érezték magukat, nem akartak haza menni.

Komolyabb kritikát néhány Harcsa utcai lakostól kaptuk. Ők a körhintások zenegépei által okozott rendkívüli zajterhelést nehezményezték, amiben sajnos volt is igazság. Küzdöttünk is ellene, de lehetetlen minden körhintás mellé egy embert állítani, és reggeltől estig figyelni, hogy mikor tekeri feljebb az erősítő gombját. Jövőre a pályázati kiírásba és a szerződésbe megpróbálunk az ideinél erősebb biztosítékokat beépíteni a zajszint féken tartására.

• A diszkó hangjai is elég távolra elhallatszottak.

A disco – pontosabban a retro party – mindkét este rengeteg fiatalt vonzott, és nagy sikert aratott. Sajnos az augusztus 20-i túl hangosra sikeredett, mert a Nagy-tó vize felerősítette a város felé irányított erősítők hangját. Jövőre ezt a hibát szeretnénk kiküszöbölni azzal, hogy ilyen típusú programokat csak a sátorban rendezünk, ahol a sátor mögötti domb elnyeli a hangerő nagy részét. 

• Hogyan összegezné a tapasztalatokat? 

Úgy gondolom, hogy az idei Vörösvári Napok a településünk életében egy lélektani fordulópont volt, ami jelentős pozitív áttörést hozott. A hagyományokat nem feladva, hanem továbbfejlesztve sikerült a vörösvári búcsút ismét az egész város közös ünnepévé tenni, amelynek keretében egy helyen, együtt szórakoztak fiatalok és idősebbek, kisgyermekes családok, középkorúak és nyugdíjasok. Azt hiszem, ez nagyon jelentős dolog, olyan erőforrás, amelynek az egész település életére nézve hosszan tartó, pozitív hatása lesz. 

• Pozitív elbírálásban részesült a város egy, a szociális intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatban. Mit takar ez a pályázat pontosan?

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – 2016. április 11-én pályázatot hirdetett „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” címmel. A megjelent pályázat egyik célja az idősek átmeneti és tartós ellátását biztosító önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztése és felújítása. Mivel a mi Napos Oldal Szociális Központunk éppen ilyen feladatot lát el, benyújtottunk egy pályázatot a főépület és az átmeneti gondozóház épületének tetőfelújítására, illetve a gondozóház energetikai korszerűsítésére.  A tervezett felújítási munkák becsült költsége 18 109 813 forint, ebből a pályázaton megnyert összeg 13 582 360 forint. Az önrész 4,6 millió forint. A pályázati projekt keretében megtörténik az idősek átmeneti gondozóházának homlokzati felújítása hőszigeteléssel, a fa nyílászárók cseréje műanyag nyílászárókra, és a teljes épület új, égetett kerámia cserépfedést kap. Ezek mellett a központi épület régi, szétfagyott cserépfedésének cseréje is megvalósul. 

• Mikor történhet meg a felújítás?

Először közbeszerzést kell kiírnunk a kivitelező kiválasztására, majd ki kell várnunk a szerződéskötési moratóriumot, szerződnünk kell, aztán kezdődhet a kivitelezés. Mivel addig az időjárás valószínűleg már nem teszi lehetővé a tető héjazatának cseréjét, a teljes felújítás valószínleg jövő tavasszal fog megtörténni.

• A nyári nagy esőzések több helyen is károkat okoztak a település földútjain, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszerekben. Ezek többsége az önkormányzat kezelésében van, de némelyiknek a karbantartása nem az önkormányzat hatásköre, pl. a Szabadság utcai és a Csobánkai utcai ároké vagy a 10-es úti aluljáróé. Sikerült-e megoldani a problémás  helyeken valamilyen módon a víz elvezetését?

A víz által kimosott, önkormányzati kezelésben lévő földutak és földárkok rendbehozására vis maior pályázatot nyújtottunk be. Igényünket július 21-én jelentettük be, a helyszíni ellenőrzésre augusztus 3-án került sor. Elkészíttettük a szakértői véleményt, melyben a szakértő leírta a javítás módját, és megbecsülte annak költségeit (közel 5 millió forint). Ennek alapján nyújthattuk be pályázatunkat augusztus 24-én. Döntés 90 napon belül várható.  

A nem önkormányzati kezelésben lévő rendszerek közül a különszintű csomópontban lévő vízelvezető rendszerrel volt a legnagyobb probléma. A július 13-án az esti órákban történt nagy esőzéskor az aluljáró vízelvezető rendszere nem tudta megfelelően elvezetni a csapadékvizet, így az aluljáróban 60-70 cm magasságú vízréteg alakult ki, s a 10-es utat 45 percre le kellett zárni. A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának emberei igyekeztek újra és újra megtisztítani a víznyelőket a csatlakozó utcákból behordott szeméttől, hulladékoktól, amelyek eltorlaszolták a víznyelők nyílásait. Mivel ismétlődő problémáról – s véleményem szerint tervezési hibáról is – van szó, 2016. július 15-én levelet írtam a vasútkorszerűsítés beruházójának, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek (NIF), melyben kértem, hogy vizsgáltassák felül a kiépített csapadékvíz elvezető-rendszert, és tegyék meg a szükséges korrekciós lépéseket. Augusztus 18-án érkezett válasz a NIF-től, melyben tájékoztattak arról, hogy a vízelvezetés felülvizsgálata folyamatban van, s annak eredményéről tájékoztatást küldenek majd az önkormányzatnak.

• Mi lesz azokkal a helyekkel, ahol még nem sikerült elvégezni a helyreállítást? Hiszen most jön az őszi, esős időszak, és a vis maior pályázat elbírálása több hónapig is eltarthat.

A balesetveszélyek elhárítására kátyúzást rendeltünk meg, ami nem egyenértékű ugyan a vis maior pályázatban szereplő tervezett úthelyreállítással, de a közlekedést addig is biztosítja. Sajnos a földutak javítása mindig csak egy adott időszakra, lényegében a következő nagyobb esőig érvényes. Az utak ismételt kimosása csak akkor lesz elkerülhető, ha kiépül egy összefüggő teljes csapadékvíz-elvezető rendszer a városban. Ezért készíttettük el a város csapadékvíz-elvezetési koncepciótervét, je­lenleg pedig folyamatban van a két legfontosabb csapadékvíz-elvezető gerincvezeték tervezése. Ezen tervek alapján lehet majd a városban a vízelvezetést lépésről lépésre megoldani, ami persze rengeteg pénzt: több százmillió forintot igényel majd. Nagyon reménykedem abban, hogy talán lesz a következő években ilyen célra pályázati lehetőség, mert ekkora összegeket csak nagyon jelentős pályázati támogatással van esélyünk előteremteni.

• Július-augusztusban sok fejlesztés valósult meg a városban. Maradt valami még őszre is?

Igen, van még néhány fejlesztés, amit a hátra lévő hónapokban szeretnénk megvalósítani. Már néhány hete folyik a fizikoterápiai rendelő kialakítása a Fő u. 122. sz. épületben, és folyamatban van a Fő u. 104. (Sváb Sarok) épületének homlokzat-felújítása is. Napokon belül elkészül a Csobánkai utcán az új gyalogátkelő, és rögtön utána elkezdjük a Kisfaludy utcai gyalogátkelő építését is. Remélem, hogy még szeptemberben elkezdődhet az Északi lakókörzet közvilágítás-fejlesztése is, hogy mire beáll a korai sötétedéses időszak, addig be is fejeződjön, s üzembe tudjuk helyezni az Északi lakókörzetben a magasabb szintű közvilágítást.

Palkovics Mária