XVI. évfolyam 9. szám - 2016. szeptember

Németnyelvű programok a Schiller Gimnáziumban

Tanévköszöntő interjú Szabóné Bogár Erika igazgató asszonnyal

• Milyen nemzetiségi programok, események elé néz a kétnyelvű német nemzetiségi Schiller Gimnázium a most kezdődő tanévben?

Az összes 2016/2017-re tervezett nemzetiségi programunk közül jelentősége okán elsőként a „Wanderbündel”-projektet említeném. Január közepén a Schiller Gimnáziumban ér véget az LdU által 2016 első félévében kezdeményezett projekt. A Wanderbündel magyarul vándorbatyut jelent. 2016 áprilisában indították útjára Pécsett. Lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy megemlékezzenek a XX. századi svábokat érintő sorscsapásokról. Gimnáziumunk 2016 tavaszán rendezte meg az ehhez kapcsolódó projektnapját, de a hozzánk érkező vándorbatyut is méltó módon fogjuk fogadni.

• A nemzetiségi általános és középiskolák általában minden évben egy tematikus projektnapot rendeznek. Mi a projektnapok célja? 

A projektnapnak az a feladata, hogy a diákokat egy témával minél sokrétűbben, minél több szempontból ismertesse meg. Lehetőleg úgy, hogy a diákok nem csak passzív hallgatói a tanításnak, hanem az ismereteiket valamilyen tevékenység során, valamilyen feladat megszervezése, megoldása során szerezzék meg. 

• Idén mi lesz a Schiller projektnapjának a tárgya?

Az idei projektnapunkra októberben fog sor kerülni, az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából a forradalom és szabadságharc áll majd a diákok vizsgálódásainak a középpontjában.

• Ezeken kívül lesz-e még ebben az évben nagyszabású esemény a gimnáziumban?

Igen, tavasszal tervezzük a nemzetiségi gimnáziumok találkozóját. Ezt a találkozót minden évben más középiskola szervezi meg. Az a célunk, hogy a nemzetiségi gimnáziumok képviselői találkozhassanak egymással, megismerkedhessenek, bemutatkozhassanak, és kicserélhessék a tapasztalataikat a nemzetiségi nevelés-oktatás lehetőségeiről, feladatairól, kihívásairól. 

• A gimnázium diákjai az utóbbi időben mindenki nagy örömére felléptek a városi, illetve nemzetiségi ünnepségeken is. Sor kerül-e erre idén is?

Igen, szeretnénk továbbra is jelen lenni a városi és nemzetiségi önkormányzati ünnepségeken, például a novemberi nemzetiségi délutánon is részt fogunk venni. Terveink szerint még az idén elkészülnek a diákok számára varrt svábruháink, így diákjaink az iskola nevéhez és jó híréhez méltó népviseleti öltözékben tudnak majd megjelenni az ünnepségeken.

• Tavaly Bálint Andrea schilleres diák nyerte a Lesefuchs-versenyt. Ennek idén folytatása is van, ugye?

Már évek óta részt veszünk ezen a versenyen. A fiatalok a verseny keretében német nyelvű ifjúsági irodalmi műveket ismernek meg, és az a feladatuk, hogy az adott mű pozitív és negatív vonásait, előnyeit és gyengeségeit egy vitában ütköztessék egymással. A verseny során kiderül, hogy ki az év olvasója, és mi az év könyve. Tavaly a mi diákunk nyerte az országos döntőt. Bálint Andrea most szeptemberben utazik a felkészítő tanárával, Brezovszky-Dévity Angáléval Berlinbe és képviseli Magyarországot az európai döntőben.

• A schilleres diákok nagyon sok versenyen vesznek részt. Ezek közül melyek zajlanak német nyelven? 

Tanulóink nagyon szép eredményeket érnek el a „Jugend debattiert” című vitaversenyen és a nemzetiségi német országos középiskolai tanulmányi versenyen. Rendszeresen részt vesznek diákjaink a német nyelvű földrajz, matematika és fizika versenyeken is, ahol mindig van több helyezettünk is az első 10 között.

Idén is megrendezzük a környező általános iskoláknak a Schiller-versenyt, amit régebben még Bleyer-Jakab-versenynek hívtak, de a mostani tanévtől szeretnénk átkeresztelni Schiller-versenynek, hogy jobban köthető legyen az iskolához. A környező általános iskolák vesznek részt rajta csapatokkal, illetve egyéni versenyzőkkel (általában 8. osztályosokkal), jó hangulatú délutánt töltenek el nálunk különböző kreatív, de némettudást igénylő feladatok megoldásával. A legjobbak felvételi eljárás nélkül válhatnak gimnáziumunk tanulóivá. 

• A továbbtanulás előtt álló vörösvári gyermekeket és szüleiket érdeklik a nyílt napok. Idén mikor lehet majd bekukkantani a gimnázium kulisszái mögé?

Idén a nyílt napokat október 15-én és decem­ber 10-én rendezzük meg. Mindkét alkalom egy szombat délelőttre esik. Az iskolában folyó oktatás (német nyelven tanított tárgyak, heti óraszámok, fakultációk, ösztöndíj-lehetőségek) bemutatása után az érdeklődő diákok a szüleikkel egy-egy tanórát nézhetnek meg. A nyílt napon lehetőség van kérdéseket feltenni az iskola és a kollégium vezetésének és az oktató tanároknak is. Mindenkit szívesen látunk, minden kérdésre szívesen válaszolunk!

Tapasztalatunk szerint a nyílt napon látottak-hallottak eloszlatják a bizonytalankodók félelmét, mert látják a gimnázium tanulóit és tanárait. Látják, hogy a diákjaink megbirkóznak a kétnyelvűséggel. Ebben a gimnáziumban tanulni kell, és nyilvánvalóan nem keveset. De a Schiller a régió más középiskoláival összehasonlítva kiemelkedő szintű személyi, tárgyi lehetőségeket kínál a tanulóinak, anélkül, hogy egy vörösvári fiatalnak órákat kellene utaznia. Szokták mondani, az idő a legnagyobb kincs, abból több soha nem lesz, csak kevesebb. A Schillerben a gyerekek itthon, nyugodt, biztonságos és tiszta körülmények között tanulhatnak.

• A gimnázium tanári kara ügyel arra, hogy a gyerekek által megszerzett tudás hivatalosan is dokumentált legyen. Milyen formában?

Diákjainkat felkészítjük a nemzetközi német nyelvvizsgára. A 8. osztályosok a DSD I-et (A2/B1 szint), a 12. osztályosok a DSD II -t (B2/C1 szint), a német állam által szervezett és elismert nyelvvizsgát tehetik le az iskolánkban. Ezen kívül az érettségi vizsgán megfelelő szintet elérő tanulók az érettségivel államilag elismert nyelvvizsgára tehetnek szert.

• A komoly projekteken és versenyeken kívül milyen egyéb ünnepségre kerül a tanév során még sor?

Idén szeretnénk sváb karácsonyi ünnepet szervezni, január végére pedig a hagyományos sváb Schiller-bált tervezzük. Honlapunk a napokban újul meg, a tartalmakat most töltjük fel. A hivatalos határidőkről, programokról a megújult honlapunkon is lehet tájékozódni. Mindenkit szívesen látunk, akit érdekel a német kultúra, történelem, irodalom és nyelv, valamint a magyarországi német nemzetiség hagyományai.

• Köszönöm szépen az interjút. A gimnázium minden munkatársának és diákjának sikerekben gazdag tanévet kívánunk!

Müller Márta