XVI. évfolyam 9. szám - 2016. szeptember

Tájékoztató az október 2-i országos népszavazásról

Szavazás a szavazóhelyiségben

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, azaz;

  • magyar állampolgár,
  • nagykorú (a 18. életévét betöltötte, vagy házasságkötéssel nagykorúvá vált)
  • a bíróság nem zárta ki a választójogból.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Kérünk mindenkit, hogy a szükséges, érvényes okmányokat vigye magával a szavazáskor, mert a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell utasítania azt a választópolgárt, aki nem tudja igazolni a személyazonosságát. 

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár megkapja a lebélyegzett szavazólapot, és az átvételt aláírásával igazolja a névjegyzéken.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére, amelynek használata nem kötelező, ha azt a szavazatszámláló bizottság felszólítását követően sem kívánja használni. 

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, az általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti. 

A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja. 

Szavazás mozgóurnával

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság tagjai viszik ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

Mozgóurnát azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok igényelhetnek, akik

mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt gátoltak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodától, a szavazás napján 2016. október 2-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

A szavazás módja és ideje

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon, egymást metsző vonallal lehet.

A szavazás október 2-án (vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tart.

A törvény értelmében a 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak.

Kampánytevékenység

A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13. napjától 2016. október 2. napján 19:00 óráig tart.

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. október 2. napján nem folytatható.

2016. október 2. napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül (2016. november 1-jéig) köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2. napján nem léphet be.

Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. október 2. napján 19:00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

A népszavazással kapcsolatos kérdéseikkel, kérem, forduljanak a Helyi Választási Irodához. (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. tel: 331-688, hvi@pilisvorosvar.hu)

Dr. Krupp Zsuzsanna
a Helyi Választási Iroda vezetője