XVII. évfolyam 4. szám - 2017. április

Talpra magyar!

Március 15-én 11 óra előtt nem sokkal a Hősök terénél idén is piros, fehér, zöld színű kokárdákkal a szívük fölött gyülekeztek városunk polgárai az 1848­49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartott városi ünnepség alkalmából. A hivatalos program megkezdéséig a Német Nemzetiségi Fúvószenekar szolgáltatta a „háttérzenét” az egymással beszélgető érdeklődők számára.

Az ünnepség az Equidom Lovas Klub Egyesület és a Történelmi Lovas Egyesület tagjainak látványos lovas bevonulásával vette kezdetét, akik után a Templom Téri Általános Iskola 5 b. osztályos diákjainak műsora következett. A gyerekek zenés előadással állítottak emléket a szabadságharc résztvevői számára.

A fiatalok után Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asszony lépett a mikrofon mögé, aki az ünnepnapok jelentőségéről szólt a hallgatók számára. Beszéde során több kérdéskört is érintett, mint például: miként ünnepli napjaink magyar embere március 15-ét, ünnepli-e egyáltalán, s hogyan változott e napnak a megítélése az idők folyamán? Felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes néha a múltunkba visszatekinteni, mert a történelmi hősök üzennek a ma élő embereknek, hiszen az elmúlt évszázadok levert forradalmaiban a bukás csak egy tragikus részlet, az igazán jelentős tényező az, hogy ezek a megmozdulások létre tudtak jönni. Az alpolgármester asszony egy Petőfi Sándorral kapcsolatos történettel zárta beszédét: „Petőfi erre a napra verset írt. Eredetileg így kezdte: »Rajta magyar, hí a haza«. Azt mondták neki, ez így nincs jól. A magyar csak akkor tud elindulni, ha talpra áll. Áthúzta a rajta szót s odaírta: talpra. »Talpra magyar«. S akkor a nemzet talpra állt. Azóta már több ízben is: 1956-ban, 1989-ben, és most megint talpra kéne állni!”

A megnyitóbeszédet követően citerával kísért magyar dalokat hallgathattak meg az érdeklődők, majd pedig, ahogy ilyen alkalmakkor az lenni szokott, a helyi politikai és civil szervezetek, valamint a tanintézmények képviselői a két huszár által körülfogott emlékműnél helyezték el az emlékezés virágkoszorúit.

Kép és szöveg: K.M.