XVII. évfolyam 8. szám - 2017. augusztus

A város javát is fogja szolgálni

Interjú Sax Ibolyával, a PNNÖ alelnökével

• A Vásár téri általános iskolának ősztől új fenntartója lesz. Milyen előzményei voltak a fenntartóváltásnak? 

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata (PNNÖ) élve a jogszabályok adta lehetőségekkel először 2015-ben, majd 2016-ban is szerette volna átvenni az intézmény fenntartását és működtetését, de az átvételt Pilisvörösvár Város Önkormányzata nem támogatta. 2017. január 1-től azonban változott a jogszabály: a települési önkormányzat már nem működtetheti az iskolát, a fenntartással együtt a működtetési jog is az Érdi Tankerületi Központhoz került. Ettől kezdve a helyi képviselő-testületet az iskolák átvételével kapcsolatban már nem egyetértési, hanem csak véleményezési jog illeti meg. Ezért újra kezdeményeztük az iskolaátvételt, és harmadik próbálkozásunk végül sikerrel járt. 2017. május 31-én az oktatásért felelős miniszter úgy határozott, hogy 2017. szeptember 1-től a Vásár Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartói jogát a helyi német nemzetiségi önkormányzat veheti át.

•  Milyen lépéseket kellett megtennie a PNNÖ-nek a sikeres átvételhez?

A PNNÖ intézményátvételre vonatkozó határozatát követően be kellett szereznünk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyetértését is. Az országos önkormányzat összeállított egy kritériumlistát az intézmények megfelelőségéről, amelyet dokumentumokkal igazolnunk kellett. Ilyen feltétel például az intézmény biztonságos működtetésének fennállása, a nemzetiségi végzettséggel rendelkező pedagógusok száma, a beiskolázási adatok. Kikértük Pilisvörösvár Város Önkormányzata véleményét is, majd továbbítottuk kérelmünket az Érdi Tankerületi Központnak, a központ pedig továbbította ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Fontos megemlíteni, hogy nemcsak a szülői, alkalmazotti és diákközösség, hanem Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, valamint Ritter Imre német nemzetiségi szószóló is támogatta törekvésünket.

• Milyen feladatok előtt áll a PNNÖ az iskolaátvétellel kapcsolatban?

Önkormányzatunk szeptember elsejével veheti át az iskola fenntartási és működtetési feladatát. A döntés és a tanévkezdés közötti időszakban azonban számos feladatunk volt: új alapító okirat létesítése, a működési engedély beszerzése, megállapodások elfogadása mind az Érdi Tankerületi Központtal, mint az intézmény eddigi fenntartójával, mind Pilisvörösvár Város Önkormányzatával, mint az épület tulajdonosával, új munkaszerződések megkötése az intézményben dolgozókkal. Az egyik legfontosabb feladatunk nyár végére maradt: hogy benyújtsuk támogatási igényünket a Magyar Államkincstárhoz az intézmény fenntartásához és működtetéséhez szükséges állami támogatás folyósítására. A polgármesteri hivatal és a GESZ munkatársai, valamint az iskola vezetése mindezen feladatok elvégzésében segítettek és támogattak minket, amelyet ezúton is köszönünk!

• Milyen előnyökkel jár a fenntartóváltás?

Bízunk abban, hogy a helyi szintű fenntartás közvetlenebb, gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé, és ez megkönnyíti az iskola napi működését. Hiszünk abban, hogy az iskola német nyelvoktatása és a nemzetiségi nevelés, a kétnyelvű oktatás még hangsúlyosabbá válhat. Szeretnénk több forrást biztosítani – a pályázati lehetőségeket is kihasználva – a pedagógusok továbbképzésére, a diákok nyelvtudásának német nyelvterületen való elmélyítésére, a tárgyi feltételek, a munkakörnyezet javítására. Biztosak vagyunk abban, hogy a Vásár téri iskola több mint 400 tanulójának, szüleiknek, az itt dolgozó pedagógusoknak és az egész városnak is a javát fogja szolgálni ez a fenntartóváltás. A PNNÖ tagjai mindent meg fognak tenni azért, hogy ez így legyen! Köszönjük mindenkinek, aki az intézményátvétel folyamatában segített, támogatott bennünket!

Müller Márta