XVII. évfolyam 8. szám - 2017. augusztus

Fenntartóváltás a Vásár téren

Interjú Mézinger Évával, a Vásár Téri Nemzetiségi Általános Iskola igazgató asszonyával

• Az idei tanév mind a tanulók, mind a szülők, mind pedig az iskola munkatársai számára eseményekben és eredményekben bővelkedett. Milyen körülmények között kezdődött a 2016/2017-es tanév és miben jelentett előrelépést a gyermekek szempontjából az idei év?

A 2016/2017-es tanévet 408 tanulóval és 37 pedagógus státuszhellyel kezdtük meg. Két első osztályt indítottunk, melyből az egyik nemzetiségi kétnyelvű, míg a másik nemzetiségi nyelvoktató oktatási formában részesült. A kétnyelvű képzésünk jelenleg az ötödik osztálynál tart. Az ebbe az osztálytípusba járó gyerekek nagyon jól veszik az akadályokat még úgy is, hogy bizonyos szaktárgyakat németül tanulnak. Az első évfolyamtól kezdve csoportbontást biztosítunk. Iskolánk tanulmányi átlaga évek óta magas, az idei tanévben is 4,26 volt. 

Rengeteg területi, megyei, országos versenyeredménnyel dicsekedhetünk, a legjobb eredményeinket a múlt havi Vörösvári Újságban részletesen meg is jelentettük. Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben a tanévben is több nyolcadikos tanulónknak sikerült eredményes DSD nyelvvizsgát tennie. 

Az épület állapota, felszereltsége, az oktatási eszközök állapota messze elmarad az elvárhatótól, bár a működtető és a fenntartó is igyekezett jelentősebb fejlesztéseket végezni, pl. Pilisvörösvár Város Önkormányzata elkészíttette a villámvédelmet, az emeleti folyosó lambériájának egy részét lecseréltette. Az Érdi Tankerületi Központ három tanterem bútorzatát újította meg, szekrényeket vásárolt a tantermekbe, tanulói tároló szekrényeket a folyosóra. A Közösen Gyermekeinkért Alapítványnak, valamint a szülői felajánlásoknak köszönhetően hét digitális táblával rendelkezünk, mely sokat enyhít a tárgyi felszereltségünk hiányosságain. 

• Volt-e változás a tanító pedagógusok, az iskolában folyó nevelést-oktatást munkájukkal támogató munkatársak szempontjából?

A 2016/2017-es tanév is a változások sokaságát hozta magával. 2016. augusztus 1-jétől a KLIK Pilisvörösvári Tankerületének döntési jogosultsága megszűnt, és nagy nehézséget jelentett, hogy apránként az ügyintézés a pilisvörösvári irodából Érdre került. Még alig szoktunk hozzá az új struktúrához, amikor újabb nagy rendszerbeli változás következett. 2017. január 1-jétől a működtetési feladatok is az Érdi Tankerületi Központhoz kerültek Pilisvörösvár Város Önkormányzatától. Ezáltal a várossal való kapcsolatunk hivatalosan megszakadt. Az iskolánk életét érintő döntéseket már nem helyben, hanem Érden hozták meg. 

Nagy energiánkba került, hogy ebből a sok változásból a gyerekek, szülők lehetőleg semmit ne vegyenek észre, és a kollégák is zökkenőmentesen végezhessék munkájukat. Elismerésemet és köszönetemet kell kifejeznem munkatársaim felé, hogy minden változás, nehézség ellenére magas színvonalon, hivatástudattal végezték munkájukat, sőt maradt energiájuk önmaguk képzésére is. Tantestületünk nagy része részt vett az elektronikus napló bevezetését szolgáló 30 órás továbbképzésen, valamint számtalan módszertani, szakmai továbbképzésen, konferencián. Többen portfóliót írtak, önértékelést végeztek, tanfelügyeleti ellenőrzésen, minősítő eljáráson estek át.  

• Szeptembertől azonban az iskola fenntartót vált. Milyen feladatokkal és munkával járt ez a pedagógusok és az iskolavezetés részére?

A működtetés állami átvétele gyakorlatilag elvágta azt a „köldökzsinórt”, mely intézményünket városunkhoz kötötte. Szerencsére azonban szeptembertől a helyi német nemzetiségi önkormányzat veszi át az intézmény fenntartását és működtetését. Ezáltal régi vágyunk teljesül. Az idei tanévben Balog Zoltán miniszter úr jóváhagyta Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata iskolánk fenntartására vonatkozó kérelmét, így a német önkormányzat és iskolánk kitartását végre siker koronázta.  

• A fenntartóváltásnak milyen következményei várhatók?vorosvari-ujsag-2017-08-00081

Meg vagyunk győződve arról, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola átkerülése a települési nemzetiségi önkormányzathoz előnyös lesz az intézmény és Pilisvörösvár városa számára is, mind oktatási-pedagógiai, mind gazdasági, mind közösségi, mind a helyi iskolarendszerre gyakorolt hatásában. 

• Változik-e valami a gyermekek és szülők szempontjából?

Várhatóan lehetőségünk lesz egy kiegyensúlyozottabb iskolafenntartásra, az állandó átszervezések okozta zavarok nélküli munkavégzésre. Természetes vágyunk, hogy gyermekeink jobb tárgyi és oktatási feltételek között tanulhassanak, kollégáink zavartalanabbul, pedagógiai munkájukra jobban koncentrálva végezhessék feladataikat.

• Módosul-e valami a német nyelvet vagy szaktárgyakat németül oktató pedagógusok oktató-nevelő munkájában?

Intézményünkben a német nyelv tanítása terén is 100%-os a szakos ellátottság. Iskolánkban motivált, lelkes, innovatív német nyelvi munkaközösség végzi munkáját. Eddig munkavégzésükhöz csak az alapvető feltételeket tudtuk biztosítani. Reményeink szerint a jövőben egy átgondolt működtetés mellett, apránként lehetőségünk lesz kényelmes tanulási környezet kialakítására, korszerű oktatási eszközök beszerzésére is. 

Várhatóan újabb lehetőségek nyílnak meg előttünk a tudásunk bővítésére is. Szívesen tanulunk másoktól, ezért szakmailag fontosnak tartjuk a nagy tapasztalattal rendelkező pécsi, bajai, győri intézményekkel való időnkénti konzultációt, kölcsönös szakmai látogatást és tapasztalatcserét. Az előző években már jártunk Pécsen és Baján, idén ősszel a győri Audi iskolába szervezünk egy szakmai napot. Ezenkívül fontosnak tartjuk, hogy a településünkön lévő Friedrich Schiller Gimnáziummal is megfelelő szakmai kapcsolatot alakítsunk ki, és kölcsönösen segítsük egymás munkáját.

• Milyen körülmények között, milyen célkitűzésekkel és tervekkel nyitja meg az iskola a kapuit szeptemberben?

Várakozással telve várjuk a tanévkezdést. Iskolánk befogadóképessége 433 fő. Szeptemberben 422 tanuló kezdi meg a tanévet, ez 14 fővel több, mint a tavalyi évben. Az első évfolyamon a nemzetségi kétnyelvű osztályunkban 26 fővel, a nemzetiségi nyelvoktató osztályunkban 30 fővel indul az év. Nagy öröm számunkra, hogy a felső tagozaton az 5. és a 6. évfolyamon is 30 fő a nemzetiségi kétnyelvű osztályba járók száma. 

Bízunk abban, hogy új fenntartónkkal új lehetőségek is nyílnak, és ebben a tanévben is magas színvonalú munkát tudunk végezni. A 2017/2018-as tanév éves munkatervének előkészítése most zajlik, augusztusban a munkaközösségek kiegészítik saját terveikkel, majd a nevelőtestületi elfogadás után honlapunkon nyilvánossá is válik. 

Szeretnénk a felső tagozatos diákjainknak minden évben legalább egy hét anyaországi nyelvtanulási lehetőséget biztosítani, és ehhez Németországban vagy Ausztriában partneriskolát találni. Az alsó tagozatosoknak pedig a nyári szünetben egyhetes nemzetiségi tábort kínálunk, ahol elsősorban a nemzetiségi hagyományokkal, szokásokkal, Pilisvörösvár történelmével ismerkedhetnek meg a résztvevők. Kiemelten fontosnak tartjuk a német nyelv tanítása mellett a nemzetiségi identitástudat erősítését, melyhez a néptáncoktatás, a népismeret órák, a nemzetiségi programjaink, illetve a helyi, regionális vagy esetleg országos német nemzetiségi eseményeken való részvételünk nagymértékben hozzájárul. 

Hosszabb távú elképzeléseink is vannak, melyek között szerepel a környéken még nem létező német „Alkotóműhely” (Lernwerkstatt) vagy egy térségi német képzési központ létrehozása. A nyelvi munkaközösség céltudatos munkával, új módszerek bevezetésével eddig is vezető szerepet játszott a térségben, bizonyára ez a jövőben sem lesz másképpen. Céljaink között szerepel jó munkakapcsolatunk megőrzése a Templom Téri Általános Iskolával, a Cziffra György Zeneiskolával és a település többi közintézményével, igyekszünk továbbra is tiszteletben tartani és segíteni egymás munkáját a város gyermekeiért dolgozva.

• Köszönjük szépen az interjút. Minden érintettnek eredményes munkát kívánunk!

M.M.