XVII. évfolyam 8. szám - 2017. augusztus

JÁRDA- ÉS ÚTÉPÍTÉSEK, KÖZVILÁGÍTÁS- FEJLESZTÉS, VÖRÖSVÁRI NAPOK – Interjú Gromon István polgármesterrel

• Legutóbbi számunkban hosszabban is beszámoltunk a szemétszállítással kapcsolatos problémákról. Mi történt azóta?

A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2017. július 6-i ülésén a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) szakmai vezérigazgató-helyettese felvázolt a Duna-Vértes régió számára egy két alrégióval működő hulladékgazdálkodási koncepciót. A mi alrégiónkat a Zöld Bicske Nonprofit Kft. működtetné, amennyiben a szolgáltató újra megfelelne a jogszabályi előírásoknak. Az NHKV szerint a Zöld Bicske Nonprofit Kft. az átalakulás után újra megkaphatja a megfelelőségi véleményt. 

A Duna-Vértes régióhoz tartozó települések július végéig, de legkésőbb augusztus közepéig kaptak határidőt a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéseik közös megegyezéses megszüntetésére vagy a szerződések felmondására, illetve a szolgáltató társaságokban való üzletrészvásárlásra. 

Mi a 2017. augusztus 3-i ülésen döntöttünk a fennálló közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, de úgy, hogy a szerződés nem rögtön, hanem hat hónapos átmeneti időszak után szűnik meg, s a szolgáltató ezen időszak alatt el kell, hogy lássa szerződés szerinti feladatait. 

Reményeink szerint ezen hat hónapos időszak elegendő lesz arra, hogy a Zöld Bicske Kft. visszaszerezze a megfelelőségi véleményét, továbbá arra, hogy kiderüljön, hogy az új szolgáltatót közbeszerzési eljárás vagy in house-beszerzés keretében lesz lehetőségünk kiválasztani, vagy esetleg a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra kell átruháznunk a szolgáltató kiválasztásának jogát. Ezen kérdésekben a döntéshozatalt nem kívántuk elkapkodni, figyeljük a következő hónapok eseményeit.

• Több jelentős járdaépítés is megvalósult az elmúlt időszakban a városban. Hol készültek új járdák? 

A legjelentősebb és leglátványosabb idei járdaépítésünk a Fő utca páros oldalának bányatelepi szakaszán történt, a Gesztenye utcától az Ady Endre utcáig. A régi, töredezett, balesetveszélyes aszfaltjárdát elbontottuk, s helyette a teljes, mintegy 390 m hosszú szakaszon magas minőségű Semmelrock-térköves járdát építettünk, s egyúttal sort kerítettünk a buszmegálló környékének rendezésére és a járda melletti zöldsáv kialakítására is. 

A város másik végében, a Karátsonyi-ligeten is építettünk egy új járdát a Nyár utca páros oldalán, a Kisfaludy utcától a Dugonics utcáig, azaz a teljes hosszon.  Ez a mintegy 500 m hosszú járda hengerelt aszfaltburkolattal készült. Itt is volt egy járulékos fejlesztés: a járdát a Kisfaludy utcánál átvezettük a Manhertz Erzsébet térre, s összekötöttük a Szent Család templom irányába vezető járdával.

Az előző kettőhöz képest jóval kisebb, de mégis nagyon fontos fejlesztés volt egy kb. 20 méteres, de igen fontos járdaszakasz megépítése a Szabadság utca – Kisfaludy utca kereszteződésében (a kanyarban) a meglévő nyílt csapadékvíz-elvezető árok befedésével. Ez a rövid járdaszakasz megteremtette a gyalogos kapcsolatot a Szabadság utcának a Kisfaludy utcai kereszteződés fölötti és alatti része között, így a gyalogosok most már biztonságosan kelhetnek át ezen a veszélyes és forgalmas csomóponton. 

• Mennyibe kerültek ezek a beruházások és milyen forrásból valósultak meg?

A három járda összesen bruttó 26 022 300 forintba került, és teljes egészében önkormányzati finanszírozásban valósult meg. 

• Lesznek hasonló projektek még az idei évben?

Igen, a járdaépítések után, augusztus végétől nagyszabású útépítések kezdődnek. Örömmel jelentem, hogy több mint tízéves jogi előkészítés után végre megépíthetjük az utat a Kálvária utca felső (vasúti hídon túli) szakaszán (334 m), és szintén sok jogi akadály legyőzése után a Báthory utca burkolatlan szakaszán (501 m) is megépíthetjük végre a szilárd burkolatú utat. 

Sajnos mindkét utcában akadt egy-egy olyan ingatlantulajdonos, aki nem volt hajlandó leadni a telkéből az úthoz szükséges néhány métert, ezért a Kálvária utcában az adott ponton lesz egy szűkület, a Báthory utcában pedig egy helyen meg is szakad az út. Nem tudtunk mást tenni, mert az önkormányzat számára sem a vásárlás, sem a kisajátítás nem jöhet szóba. A két út megépítésének költsége így is több mint 90 millió forint, nem tudunk még pénzt is fizetni azért, hogy az ingatlantulajdonosok leadják a területet ahhoz az úthoz, amelyre mindenekelőtt nekik maguknak van szükségük.

A harmadik projekt a Szentiváni hegyen lévő, 622 méter hosszú Lahner György utca (Pilisszentivánon Határ utcának nevezik) szilád burkolatának megépítése lesz. Ez egy különleges beruházás, mert a két önkormányzat közösen valósítja azt meg, és közösen finanszírozza. Ennek az útnak a megépítése fajlagosan drágább a másik kettőnél, mert itt az útépítéssel egy időben több komoly csapadékvíz-elvezetési problémát is meg kell oldani.

• Milyen egyéb új beruházás várható még az idén?

Jelentős fejlesztés lesz még az idén a Városliget sétány közvilágításának kiépítése. A Bányató utca – Horgászsor utca saroktól a Sirály utcáig terjedő útszakaszon jelenleg még nincsen kiépített közvilágítás. Pedig nagy szükség lenne rá, mivel a Városliget sétány mentén sok gyalogos, köztük sok gyermek közlekedik a „halas-madaras” utcák felé, illetve onnan a városközpontba. A kiépülő közvilágítás a Vörösvári Napok ideje alatt is jó szolgálatot tesz majd, mert így a jövőben nem kell majd a rendezvény idejére ideiglenes világítást kiépíteni. Ez a beruházás szeptember közepén kezdődik, és várhatóan október végére készül el.

• A közelmúltban egy óvodapályázaton nyert jelentős összegű támogatást az önkormányzat. Pontosan milyen pályázatról van szó?

A „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” c. felhívásra benyújtott, a Német Nemzetiségi Óvoda infrastrukturális fejlesztését célzó VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00132 azonosítószámú pályázatunkat a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága támogatásra érdemesnek ítélte. 

• Mekkora a támogatási összeg, és mire fogják fordítani? 

A pályázaton 16 739 593 Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat. A támogatási összegből elkészül a Rákóczi utcai óvoda udvarán lévő KRESZ-pálya aszfaltburkolatának felújítása, a Rákóczi utca óvoda kerítésének felújítása, a Széchenyi utcai óvoda udvarának rendezése, viacolor- és gumitégla-burkolattal való ellátása. 

• A Karátsonyi-ligeten lévő két óvoda felújítására nem pályáztak?

A Ligeti Cseperedő Óvoda épületeinek felújítására is nyújtottunk be pályázatot, de sajnos csak a Német Nemzetiségi Óvoda pályázatát támogatták a pályázat elbírálói. A 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésekor alaposan foglalkozunk majd a Zrínyi utcai óvoda saját forrásból történő felújításának kérdésével.

• Úgy tudom, a közeljövőben csapadékvíz-elvezetésre is pályázik az önkormányzat…

Igen. Előzetes információink vannak arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium rövidesen pályázatot ír ki a Pest megye területén, önkormányzati tulajdonban lévő felszíni csapadékvíz-elvezető létesítmények fejlesztésének, illetve a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására. Erre a lehetőségre már évek óta vártunk, és engedélyes tervek elkészítésével készültünk rá, mert Pilisvörösváron nagyon sok csapadékvíz-elvezetési probléma van. 

Sajnos azonban az előzetes tájékoztatás szerint a most megjelenő pályázat keretében csak önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő belterületi felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése lesz támogatható, így nem tudunk pályázni sem a Tó-dűlői záportározó megépítésére, sem a Szent János-patak rendezésére. 

Egyetlen olyan hosszabb szakasza van a Szent János-pataknak, amely kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érint, tehát amelynek rendezése a pályázatból támogatható lesz, ez a Nagy-tó és a Mátyás király utca közötti szakasz. Szerencse, hogy szakmailag mindenképpen ezzel a szakasszal indokolt kezdeni az Őr-hegy és a Nagy-tó közötti csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukcióját, mert a csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítését mindig a befogadótól kell kezdeni. 

A képviselő-testület az augusztus 3-i rendes ülésén döntött az ennek a szakasznak a megépítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról. A pályázatot jelenleg a polgármesteri hivatal műszaki osztályán készítjük elő.

• Most, amikor az interjú készül, még nem ért véget, de már lezajlott a XXVI. Vörösvári Napok java. Hogyan értékeli az idei rendezvénysorozatot?

Úgy érzem, a tavalyihoz hasonlóan nagyon jól sikerült az idei rendezvény is. 

Ami a programokat illeti: a meghívott sztárvendégek minden este óriási sikert arattak.  Keresztes Ildikó, Marót Viki, a Nova Kultúr zenekar és a Beatrice együttes is nagyszerű hangulatot teremtett a tavalyinál is nagyobb rendezvénysátorban, de ugyanez elmondható a Bartina zenekarról, a Flamenco táncegyüttesről és a mi saját zenekarainkról is: a Die Adlersteiner, a Werischwarer Burschen, az Ungarndeutsche Jungs is nagyon kitett magáért.

A szervezés is, úgy érzem, jól sikerült: időben megtörtént a terület előkészítése, nagyot léptünk előre a közlekedés, parkolás megszervezése terén (elkerülő út kialakítása, kivilágított parkolók, kitáblázások), folyamatosan biztosítva volt a takarítás, a szemételszállítás, kevesebb probléma volt a kerekes kisvasúttal. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, és lakossági panasz is jóval kevesebb volt, mint tavaly.

A végső értékelést a teljes rendezvénysorozat végén, egy nagy közös értekezlet keretében végezzük majd el, a Művészetek Háza, a városgondnokság, a kertészeti csoport munkatársaival, a polgárőrök, a rendőrség, a településőrök, az étkezést biztosító vállalkozó bevonásával. A sikerek mellett az esteleges hibákat, hiányosságokat is számba vesszük, hogy jövőre azokat is ki tudjuk javítani, és a szervezést még tovább tudjuk fejleszteni.

Palkovics Mária