XVII. évfolyam 8. szám - 2017. augusztus

Önkormányzati döntések

2017. augusztus 3. 

Szerződésbontás a Zöld Bicske Kft.-vel

Korábbi lapszámainkban részletesen beszámoltunk a hulladékszállítással kapcsolatos problémákról és döntésekről. Legutóbb az a döntés született, hogy a közszolgáltatási szerződés felbontásával megvárja a képviselő-testület a Duna-Vértes Társulás július 6-i ülését. Az ott született döntésre alapozva a testület most azt a határozatot hozta, hogy közös megegyezéssel felbontják a szerződést a Zöld Bicske Kft.-vel, de a jogviszony csak 6 hónap leteltével szűnik majd meg. Ez idő alatt a szolgáltató továbbra is ellátja a hulladékszállítási feladatokat. Emellett a képviselő-testület felszólította a céget, hogy haladéktalanul nyissa meg a szelektív hulladékudvart. (További részleteket a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (127/2017. határozat – 9 igen)

Változások a fogorvosi körzetekbenvorosvari-ujsag-2017-08-00026

Dr. Gábeli Ádám fogszakorvos 2017 májusában felmondta az önkormányzattal 2007-ben kötött egészségügyi ellátási szerződést, továbbá nyilatkozott arról, hogy a praxisjogáról végérvényesen lemond. Az önkormányzat pályázatot írt ki a praxis betöltésére, azonban a pályázatra nem érkezett jelentkező, ezért most szükségmegoldásként úgy döntöttek, hogy a betöltetlen praxis körzetét felosztják az eddig is a helyettesítést végző két fogorvos, dr. Balassa Katalin és dr. Kövesdi Katalin között. A megnövekedett beteglétszámmal együtt sajnos az előjegyzési idő várhatóan növekedni fog valamelyest (2-3 hét), de a sürgős eseteket mindig fogadják és ellátják majd. A praxis felosztása növeli az orvosok feladatát és kiadásait is, így az önkormányzat arról is döntött, hogy fejenként havi 80 000 forint praxishozzájárulást fizet az orvosoknak. (128/2017. határozat – 9 igen)

Térítésidíj-csökkenés a közétkeztetésben, béremelés a konyhai dolgozóknak

A főzőkonyha önkormányzati működtetése sokkal költséghatékonyabb, mint a korábbi, kiszervezett közétkeztetési forma, melyet annak idején a Sodexón keresztül látott el az önkormányzat. Az első félév számai alapján a képviselő-testület most úgy döntött, hogy 5%-kal csökkenti az intézményi gyermekétkeztetés díját (a módosítás szeptember elsejétől lép életbe), és 20%-kal megemeli a főzőkonyhai dolgozók fizetését (ami eddig a minimálbér közelében volt). (20/2017. rendelet – 9 igen)

Karácsony Lajosné - a főzőkonyha vezetője

Karácsony Lajosné – a főzőkonyha vezetője

Pályázat a háziorvosi rendelők felújítására

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, Pest megye területén működő önkormányzati tulajdonú, egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására vonatkozó pályázati kiírásra. A pályázat célja az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltéte­leinek korszerűsítése, valamint a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése. A támogatás mértéke minimum 10, maximum 200 millió Ft, a támogatás intenzitása Pilisvörösvár esetében 85%, 15%-os önerő biztosítása mellett. Sikeres pályázat esetén megújulna az alagsori gyermekorvosi rendelő és a hozzá tartozó váró és vizesblokk, továbbá a két első emeleti háziorvosi rendelő, az első emeleti várótér és a hozzá tartozó vizesblokk. A pályázat lehetőséget ad eszközbeszerzésre is. A felújítási munkák becsült költsége: 23 507 603 forint. A szükséges önerő 3 526 140 forint, míg az igényelt támogatási összeg: 19 981 463 forint. (133/2017. határozat – 8 igen, 1 tartózkodás)

Önkormányzati épületek villámvédelmi rendszerének felújítása

Az önkormányzati tulajdonú épületek villámvédelmi rendszereinek kiépítése, felújítása és karbantartása kötelező önkormányzati feladat. Jelenleg csaknem valamennyi önkormányzati tulajdonú épületen (bölcsőde, óvodák, iskolák stb.) megfelelő a villámvédelmi rendszer, csak a városházán és a mellette lévő kisépületen (műszaki osztály), valamint a Puskin u. 8. szám alatti épületen (építéshatósági osztály) lévő villámvédelmi rendszerek szorulnak felújításra. Az idei évben a városháza és a műszaki osztály épületének villámvédelmi rendszere újul meg. A felújítást az NKI Vill Kft. végzi el, bruttó 2 194 814 forintért. A Puskin u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület villámvédelmi rendszerének felújítására a képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletében biztosítja majd a fedezetet. (135/2017. határozat – 9 igen)

Hosszabbodott a temető nyári nyitvatartása

A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései szerint a köztemetőre vonatkozó díjak mértékét évente felül kell vizsgálni. A képviselő-testület elvégezte a 2017. évi felülvizsgálatot, s úgy döntött, hogy a temetkezés díjtételei nem változnak, a temető nyári nyitvatartása azonban módosult. Eszerint március 1. és szeptember 30. között ezentúl este 19 óra helyett este 20 óráig látogatható a temető. (22/2017. határozat – 9 igen)

Pályázat zárt csapadékcsatorna építésére

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki Pest megye területén a települések önkormányzati tulajdonban lévő felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményei fejlesztésének, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására. A pályázat olyan fejlesztéseket támogat, melyek megakadályozzák, vagy legalább mérséklik az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett vízkáresemények megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok enyhítését. A képviselő-testület a Szent János utca és a bányatavak közötti vízfolyás teljes hosszon való rekonstrukciójára és a viadukt fölött egy 10 000 m3-es záportározó építésére szeretett volna pályázni, de  a pályázaton sajnos csak önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő, belterületi felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztésére lehet támogatást igényelni, így nem lehetett pályázni sem a jelenleg magántulajdonban lévő záportározó megépítésére, sem a Szent János-pataknak a magánterületen haladó Szent János utcai szakaszára, sem a Pozsonyi utcai szakaszra. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy a Mátyás király utca és a Nagy-tó között zárt csapadékcsatorna megépítésére nyújt be pályázatot. A tervezői költségbecslés szerint a csapadékcsatorna ezen szakasza megépítésének költsége bruttó 85 725 000 forint, melyhez 5% önrészt, azaz 4 286 250 forintot kell biztosítania a testületnek. (136/2017. határozat – 9 igen)

Útépítések kivitelezőinek kiválasztása

Az ajánlattételi felhívás kiküldésével indult közbeszerzési eljárás lezárásaként kiválasztotta a képviselő-testület az idén megépíteni tervezett három szilárd burkolatú út kivitelezőjét. A Lahner György utca (622 m) kivitelezője a Stone Dekor Kft. lesz, bruttó 73 597 000 forintos ajánlati árral. A Kálvária utca felső (vasúti hídon túli) szakaszának (334 m) kivitelezője a Nadi Kft. lesz, bruttó 33 645 615 forintos ajánlati árral, a Báthory utca burkolatlan szakaszának (501 m) kivitelezője szintén a Nadi Kft. lesz, bruttó 57 043 282 forintos ajánlati árral. (137/2017. határozat – 9 igen)

Újabb pályázati kiírás a Fő utca 77. bérbeadására

Az önkormányzat még februárban pályázatot írt ki a Fő u. 77. szám alatti önkormányzati épület bérbeadására. Az épület bérbevételére két érvényes ajánlat is érkezett: az egyik pályázó kínai gyorséttermet, a másik pályázó ruházati kiskereskedelmi egységet kívánt az ingatlanban üzemeltetni. A pályázati kiírásnak mindkét cég megfelelt ugyan, de a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat nem terjesztették elő, így a szerződés megkötésére egyik céggel sem kerülhetett sor. A pályázatot ezért a képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította, és ismét meghirdette az ingatlant bérbeadásra. A Fő u. 77. szám alatti, 204 m2 alapterületű, földszintes épület meghirdetett bérleti díja 1 500 forint/m2/hó. (138/2017. határozat – 9 igen)

Ingatlanok belterületbe vonása

Két ingatlan belterületbe vonásáról is döntött a képviselő-testület. A 0136/79 hrsz.-ú ingatlan a Szabályozási Tervben és a Helyi Építési Szabályzatban Gip-4 jelű ipari, gazdasági területen, a 6226 hrsz.-ú ingatlan Lke-4 jelű, kertvárosias lakóövezetben helyezkedik el. Az érintett ingatlanok tulajdonosai vállalták a belterületbe vonással járó költségek megfizetését, valamint azt, hogy a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználják a telküket. (139/2017. határozat – 9 igen) (140/2017. határozat – 9 igen) 

Közvilágítás kiépítése a Városliget sétányon

A Városliget sétány mentén sok gyalogos, köztük sok gyermek közlekedik a „halas-madaras” utcák felé, illetve onnan a városközpontba, alapvetően ezért szükséges a közvilágítás kiépítése. Egyúttal a Vörösvári Napok ideje alatt is jó szolgálatot tesz majd a kiépülő közvilágítás, mert így a jövőben nem kell a rendezvény idejére ideiglenes világítást kiépíteni. A 2017-es költségvetésben már elkülönített 12 500 000 forintot erre a célra a képviselő-testület, augusztus 3-i ülésén pedig döntött a Városligeti sétány közvilágításának kiépítéséről. A közvilágítás fejlesztése a Bányató utca végétől a Városliget sétány mentén a Sirály utcáig valósul meg. A kivitelezési árajánlatkérési eljárásban az Álomszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t hirdették ki nyertesnek, bruttó 14 383 003 forintos ajánlati árral. Az új közvilágítás októberre készül el. (141/2017. határozat – 8 igen, 1 tartózkodás) 

Ablakcsere a Puskin utca 8.-ban

A Puskin utca 8-as szám alatt működik a polgármesteri hivatal építéshatósági osztálya. A 90 éves épület utcafronti ablakai évtizedek óta igen rossz állapotban vannak, nem javíthatók, így a testület most azt a döntést hozta, hogy a hét ablakot kicserélik. A hét nyílászáró cseréjére a legkedvezőbb ajánlatot a GRAND-ÁCS Tetőcentrum és Készház Kft. adta, a gyártásra és beszerelésre összesen bruttó 2 578 481 forintos árral, és szerződéskötéstől számított 6-8 hetes gyártási határidővel. (142/2017. határozat – 9 igen)

Egyéb határozatok:

  • 130/2017. határozat – A településrendezési eszközök módosításáról a 7170/2, 7169/3 és a 7169/4 hrsz-ú telkekre és környékükre vonatkozóan és az ehhez kapcsolódó településrendezési szerződés megkötéséről
  • 131/2017. határozat – A Vörösvári Hírek c. városi hírportál Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
  • 132/2017. határozat – Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Alapító okiratának módosításáról, módosító okiratának elfogadásáról
  • 134/2017. határozat – Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítésének elfogadásáról

Rendeletek:

  • 19/2017. rendelet – Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005. (IV. 07.) önkormányzati rendelete módosításáról
  • 20/2017. rendelet – A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. önkormányzati rendelet módosításáról
  • 21/2017. rendelet – Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • 22/2017. – A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • 23/2017.  – A közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatóak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzati dokumentumok)