XVII. évfolyam 12. szám - 2017. december

Egy biztos hely közösségeinknek

Mint azt már hírként közöltük, szeptemberben megáldották a közel­múltban felújított, Templom tér 4. szám alatti épületben kialakított Szent Imre-házat, a vörösvári egyházközség közösségi házát. Így a helyi hívő közösségek végre méltó környezetben találkozhatnak, és mivel a hely adott, újak is alakulhatnak.

Kántorlakásból közösségi ház

A Templom tér 4. kántorlakásként funkcionált az 1800-as évek végétől, majd a korábbi épületet lebontották és 1944-ben építették fel a jelenlegit, ide költözött be az új kántor, akkori nevén kántortanító. Az utolsó felújításra, korszerűsítésre 1982-ben került sor, majd 2009-ben az akkori kántor praktikus okokból átköltözött a Templom tér 10.-be, mely szintén az egyházközség tulajdona, és korábban sekrestyéslakásként, illetve harangozóházként volt ismert. Az üresen maradt lakásban 2009-ben és 2010-ben történt egy részleges belső felújítás, ekkor a legszükségesebb teendőket végezték el, például a konyha rekonstrukcióját. Ennek a helyiségnek a burkolását Jeskó Endre végezte, és a Bányai család biztosította az új konyhabútort. Innentől funkcionált a lakás közösségi házként: itt zajlottak az énekkari próbák, itt gyűltek össze az imacsoportok, és itt tartották az iskolán kívüli hittanórákat is.

A tervezgetéstől a megvalósulásig

2009 óta a felújítás kapcsán több különböző pályázaton indult az egyházközség ­ sikertelenül. Sok tervezgetés után és az anyagi források folyamatos tartalékolása mellett 2016-ban sikerült elnyerni egy 1,5 millió forintos támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától kifejezetten közösségi célú épületek felújítására. Ez az összeg volt az utolsó löket, melynek birtokában bele mertek fogni a komolyabb felújításokba 2016 őszén.

Az elnyert támogatásokon túl a projekt a korábban erre a célra elkülönített megtakarításokból, a hívek perselyadományából, egyházi hozzájárulásokból, például az egyházi adóból és különböző felajánlásokból valósulhatott meg. Az egész épület felújítása közel 13 millió forintba került.

Az anyagiak mellett Balla Sándor plébános atya köszönetét fejezte ki azoknak is, akik társadalmi munkával, imádsággal, jó tanácsokkal segítették a munkát. A szomszédok türelmét is hálásan köszöni, akik az építkezés kellemetlenségeit békével viselték.

Sok elképzelés volt, hogyan lehetne ezt az épületet a lehető legjobban kihasználni és közösségi célokra fordítani, hiszen alapvetően családi háznak épült, de közösségi térré kellett formálni. Ezért is alakították ki az épület melletti fedett, de egyik oldalán nyitott szaletlit, hogy ha télen nem is, de nyáron nagyobb terület álljon rendelkezésre. A közösségi házat az ifjúság védőszentje, Szent Imre oltalmába helyezték, így a külső fedett rész központi helyére egy őt ábrázoló ólomüvegképet helyeztek, melyet Tóth Erzsébet üvegfestő készített. Mindez a hívek adakozásából és két család nagyobb összegű felajánlásából valósulhatott meg.

Bár van még pár helyreállításra váró dolog, melyek elvégzése a közeljövőben fog megvalósulni, a munkálatok nagyját sikerült befejezni. A cikk megjelenéséig időközben felújították a belső kerítést és a pincét is.

Mindezzel együtt zajlott a Templom tér 10.-ben a kántorház külső-belső teljes felújítása és korszerűsítése. Az egyházközséget ez a két beruházás igen megterhelte anyagilag, minden korábbi tartalékát felemésztette.

Az új kántor, Szaturi György július 1-jén érkezett, bemutatkozását a következő számban olvashatják.

Közösségi élet

Jelenleg a Szent Imre-házban hittanórák, ministránsfoglalkozások, jegyesoktatás, ima­csoportok, karizmatikus imacsoportok alkalmai, énekkari próbák és bencés harmadrendi összejövetelek zajlanak, melyek méltó környezetben folytatódhattak a munkálatok után. Sándor atya egyedül a Szent Mónika közösséget (baba-mama klub) említette, mely kifejezetten a felújítás óta indult. A Szent Imre-ház nem titkolt célja azonban a helyi hívek és közösségek számára a hely biztosítása. Ezért amennyiben a katolikus egyházhoz tartozó közösség szeretne alkalmat, összejövetelt tartani Pilisvörösváron, nyugodtan jelezheti a plébánián, és a terembeosztási rend függvényében a hely rendelkezésére áll.

Szűcs Emese

 

Balla Sándor atya a Szent Imre-ház megáldása után írásban is szeretne köszönetet mondani azoknak a pilisvörösvári és környékbeli vállalkozóknak, akik ingyenes vagy kedvezményes munkájukkal támogatták az egyházközségi közösségi ház megvalósulását.

Tervezési munkák: ifjabb Rádler György; nyílászárócsere: Kretz Roland; kőműves munkák – bontás, építés, vakolás és az udvar burkolása: Schäffer Gábor; gázszerelés, fűtésrendszer: Szabó János; vízvezeték-szerelés: Bándi Zoltán; belső festés, mázolás: Gemela István; külső festés, mázolás: Müller Márton; ablakpárkányok: Peller Károly és fiai, ifjabb Sax László.

Külső fedett rész, szaletli ácsmunkálatai: Peller Richárd és társa; falburkolása: Trikala József.

Az udvar tereprendezése: Hostnik József, Gajdár Ferenc; sitt-, földszállítás: Peller Csaba.

Köszönet illeti azokat is, akik felajánlásaikkal szintén nagymértékben hozzájárultak az épület felújításához.

Molnár család (Grand-Ács Kft.) – kedvezményes faáru, cserép; Kóbri-Vill Kft. – teljes elektromos hálózathoz szükséges anyagok, lámpatestek; Dvorán Gyula – villanyszerelés; Papanek Péter, Krausz Tamás – kertrendezés, füvesítés.

Sándor atya szintén hálásan köszöni a képviselő-testület különösen aktív tagjainak és más önkéntes hívőknek a bontási, vasipari, lakatos vagy kőműves munkákban, a díszítőszobrászati, asztalosipari, villanyszerelési és egyéb különböző munkákban nyújtott hatalmas segítségét.

Az önkormányzat 300 000 forinttal támogatta az ablakok cseréjét.