XVII. évfolyam 2. szám - 2017. február

IVÓVÍZVEZETÉK-CSŐTÖRÉSEK

Városunkban évek óta folyamatos gondot okoznak az ivóvízvezeték-csőtörések. A sok-sok kilométernyi elöregedett vezeték hol itt, hol ott lyukad ki, jelentős rongálásokat és károkat okozva a város közútjaiban. A megrongált utakat a DMRV köteles helyreállítani, de ezek a helyreállítások sokszor hónapokig húzódnak, és gyakran rossz minőségben készülnek el.  Az önkormányzat folyamatosan jelzi a hibákat a DMRV-nek, újra és újra kéri az útjavítások haladéktalan elvégzését.

Mivel ezek a hivatali jelzések gyakran nem hoznak eredményt, Gromon István polgármester már több alkalommal közvetlenül a DMRV vezérigazgatójához fordult a helyreállítások ügyében, s kérte – többek között – a helyreállítások felgyorsítását, a Szabadság utcai vízvezeték teljes cseréjét, valamint a csőtörések következtében az árkokban felgyűlt hordalékok eltávolítását. Mivel a probléma továbbra is aktuális, az alábbiakban közöljük Gromon István polgármesternek a tárgyban írt legutóbbi levelét, valamit Tóth Istvánnak, a DMRV vezérigazgatójának válaszát.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A közelmúltban sajnos ismét több probléma merült fel a városban az ivóvízvezeték-csőtörések, és az utak rossz minőségű, elhúzódó helyreállítása miatt. Hathatós segítségét kérem a következő konkrét problémák megoldásában:

1. A gyakori csőtörések miatt korábbi leveleinkben már többször kértük a Szabadság utcának a Fő utcától a Lőcsei utca elejéig terjedő szakaszán a régi, elavult vezeték cseréjét. Sajnos a közelmúltban – 2017. január 13-án – ismét csőtörés volt az érintett szakaszon, a Szabadság u. 2. előtt, amely a közterületen hatalmas károkat okozott. Az út melletti csapadékvíz-elvezető árkot tönkretette a csőtörés. Az ideiglenes helyreállítás során a csapadékvíz elvezetéséről nem gondoskodtak, így az további károkat okozott: alámosta az utat, járdát, és az érintett területen lévő villanyoszlop kidőlését csak az Elmű segítségével sikerült megelőzni. Megismételve a korábbi kéréseimet, ismételten kérem, hogy a régi vezetéket minél előbb cseréljék ki, a teljes szakaszon, különös tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a Vásár téri iskolától a Friedrich Schiller Gimnázium végéig az utca mindkét oldalán az összes lehetséges helyen parkolók kialakítását és járda építését tervezi megvalósítani, legkésőbb a jövő évben. Kérem, hogy a vezeték cseréjét az építkezések előtt elvégezni szíveskedjenek.

Ide tartozik még, hogy a 2016. december 5-én beérkezett DMRV/20824-1/2016/VS iktatószámú válaszlevelében Ön ígéretet tett arra, hogy a korábbi levelünkben részletezett úthelyreállítással és a csőtörések során keletkező hordalék elszállításával kapcsolatos kérdéseinkre az illetékes szervezeti egységük külön válaszlevélben fog tájékoztatást adni. Sajnos, ez a mai napig nem történt meg, pedig időközben eltelt több mint két hónap.

2. Több esetben tapasztaltuk, hogy a városban a csőtörések után indokolatlanul hosszú ideig nem történik meg a közút helyreállítása. A Város területén több helyszínen hetek, adott esetben hónapok óta húzódik a burkolat helyreállítása. Ilyen helyszínek:

  • Báthory utca – Freiäcker utca kereszteződése
  • Szegfű utca 4.
  • Táncsics Mihály utca 16-18.
  • Iskola utca 31. számmal szemben lévő tűzcsapszekrény

A közterületben keletkező további károk, esetleges balesetek megelőzése érdekében a helyreállításokat kérjük haladéktalanul elvégezni szíveskedjenek. A helyszíneken készített legújabb képeket mellékletben küldöm.   

3. A Semmelweis közben is csőtörés volt a közelmúltban, melynek következtében az utca csőtörés utáni szakasza jelenleg nem érhető el gépjárművel, mivel az utca zsákutca. Kérjük, hogy a csőtörés utáni közterület helyreállítását haladéktalanul végezzék el, hogy az érintett útszakasz mentők, tűzoltók, közszolgáltatók általi elérése biztosított legyen. Amint a mellékelt képeken is látszik, az utcát a csőtörés nagy területen alámosta, és a hibaelhárítást követően is több helyen beszakadt az útburkolat, ezért kérjük, hogy az alámosott területet is az eredeti rétegrendnek megfelelően helyreállítani szíveskedjenek. 

Köszönöm szíves együttműködését, és kérem szíves tájékoztatását arról, hogy mikorra tudják beütemezni a felsorolt munkák elvégzését. Annak érdekében is kérem gyors tájékoztatását, hogy a Polgármesteri Hivatalnál érdeklődő panaszosokat tájékoztatni tudjuk, hiszen az önkormányzattól, mint a közút kezelőjétől várják a gyors megoldást.

Pilisvörösvár, 2017. február 8.

Üdvözlettel: 

Gromon István
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunkhoz elküldött 01-75-10/2017. ügyiratszámú DMRV/2826-1/2017/FSU levelében a szentendrei fenntartási üzem munkájához tartozó felvetésekre a következő válaszokat adjuk: 

1. A Szabadság út 2. előtti csőmeghibásodás valóban nagy károkat okozott, az út melletti csapadék-elvezető árkot egy szakaszon teljesen újjá kellett építeni. Az árok újjáépítését már a múlt héten elkezdte volna a Társaságunkkal szerződésben álló vállalkozás, de a Magyar Közút nem járult hozzá a munkavégzéshez, sőt, azt letiltotta. Jelenleg a munkakezdéshez várjuk a Magyar Közúttól a Közútkezelői hozzájárulást.

2. A második pontban felsorolt burkolathelyreállítások jelenlegi állapota:

  • Báthory utca– Freiäcker utca sarok: az ideiglenes  (járóbeton) 2017.02.13-án elkészült.
  • Szegfű u. 4.: 2017.02.14-én történik a helyreállítás.
  • Táncsics Mihály utca 16.: helyreállítás elkészült.
  • Táncsics Mihály utca 18.: 2017.02.14-én történik a helyreállítás
  • Iskola utca 31. számmal szemben lévő tűzcsapszekrény: A tűzcsaphoz nem lehetett hozzáférni a szekrény helyzete miatt. Mikor a szekrényt kibontottuk kiderült, hogy a tűzcsap nem működőképes, ezért cserélni kell a hozzátartozó tolózárral együtt. 

Az elmúlt időszakban nagy számban kaptunk a pilisi területről hibabejelentéseket, melyek részben mérő- és bekötés elfagyások, részben vízfolyás, csőtörés-elhárítási munkák voltak, így a tűzcsap cseréjéhez még nem tudtunk hozzákezdeni.

3. Semmelweis köz: a múlt hét óta folyamatosan történik a nagy kiterjedésű, beszakadt burkolat helyreállítása. A munkavégzést nehezítette az is, hogy a szakaszon a vízvezetéken kívül érintett volt a csatorna és gázvezeték is. Az útszakasz járhatóságát 02.10. óta biztosítjuk a lakók, mentők, tűzoltók, stb. számára.

A levél egyes pontjában utalás történt még két problémára:

1. A Szabadság utca elején, a 4-18. házszámok között, kb. 150 m hosszban látható hordalék az árokban, illetve az átereszekben, egyes helyeken már növényzettel benőve. Az, hogy ez a hordalék mind a csőtörésből származik-e, nem állapítható meg. Ennek ellenére, amint az időjárás engedi, a hordalékot eltávolítjuk a csapadékvíz-elvezető árokból.

2. A Lőcsei utca – Szabadság utca kereszteződésében található víznyelőrács és alépítménye helyreállítását valóban 2 alkalommal próbálta a szerződéses alvállalkozónk megoldani, a helyreállítás minősége valóban nem megfelelő. Ezt jeleztük a vállalkozás részére. Jelenleg az időjárás nem teszi lehetővé a megfelelő munkavégzést. Amint az időjárás lehetővé teszi a munka elvégzését, ismét elvégeztetjük a helyreállítást.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását!

Üdvözlettel,

Drozsgyik József
fenntartási főmérnök

Szabó Imre
fenntartási üzemvezető