XVII. évfolyam 2. szám - 2017. február

MÉG LEHET MENNI ELŐRE AZ ÚTON

Rengetegszer olvashatjuk a nevét itt az újságban vagy hivatalos közleményekben, levelekben, és biztosan nagyon sokan ismerik is dr. Krupp Zsuzsannát, városunk jegyzőjét. De talán hogy pontosan milyen munkát is végez a hivatalban, és milyen ember is ő valójában, azt kevesebben tudják. Ezért e havi számunkban arra kértem őt, hogy beszélgessünk egy kicsit. A hivatalról, munkáról, hivatásról, magánéletről.

• Először is tisztázzuk, mi a különbség a hivatal és az önkormányzat között? Szerintem ezt nem mindenki tudja pontosan.

Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei látják el. A polgármesteri hivatal a képviselő-testületnek, azaz az önkormányzatnak egyik szerve, mondhatnánk azt, hogy az egyik intézménye. Úgy is mondhatnám, hogy a legfontosabb intézménye, mert az  önkormányzati döntések előkészítésében, végrehajtásában a polgármesteri hivatal  folyamatosan együttműködik a képviselő-testülettel, annak bizottságaival, a polgármesterrel, az önkormányzati intézményekkel. Előkészíti a képviselő-testület döntéseit, döntés után pedig végrehajtja azokat. Ugyanakkor a polgármesteri hivatalnak más feladatai is vannak.  A  képviselő-testülethez tartozó ügyek mellett olyan klasszikus államigazgatási hatósági ügyeket is bonyolítunk a hivatalban, mint például az építéshatósági eljárások, a telepengedélyezési eljárások, az anyakönyvi ügyek. Ezekben nem az önkormányzat, nem a képviselő-testület, nem is a polgármester, hanem a közigazgatási hivatal a felettes szervünk.  A hatáskörök közötti különbséget az állampolgár abban látja, hogy az adott határozatot a polgármester vagy a jegyző nevében állítják ki. 

•Tehát a jegyző alá tartozik minden, ami a hivatal hatáskörébe tartozik.

Így van. A köztisztviselők munkájáért, az államigazgatási hatósági ügyek, illetve az önkormányzati ügyek jogi helytállóságáért, a törvényességért a jegyző a felelős. 

• Kinek tartozik a jegyző elszámolással?

Egy jogszabályváltozás következtében 2013. óta a polgármester a munkáltatóm, korábban a képviselő-testület volt. Beszámolni szigorú értelemben a polgármesternek kell, viszont a jogszabály előírja a hivatali munkával kapcsolatos évi egyszeri képviselő-testületi beszámolást is. Szerencsés vagyok, hogy polgármester úr minden esetben kikéri szakmai véleményemet, és figyelembe veszi a hivatal szakmai álláspontját. Ez egyébként kölcsönös, mert én magam is fontosnak tartom, hogy a jogszabály adta keretek között folyamatosan tájékoztassuk egymást a folyamatban lévő ügyekről, kikérve egymás véleményét. 

• Hány osztállyal működik a polgármesteri hivatal?

Jelenleg hat önálló osztállyal és több kisebb szervezeti egységgel működik a polgármesteri hivatal, ezek a következők: igazgatási osztály, gazdálkodási osztály, ezen belül egy adócsoport, városgondoksági osztály, műszaki osztály és azon belül kertészeti csoport, a főzőkonyha és a járási szintű építéshatóság. 

A köztisztviselők vagy önkormányzati hatósági, tulajdonosi ügyeket intéznek, vagy a klasszikus hatósági ügyeket. Az igazgatási osztály például sok államigazgatási hatósági ügyet intéz –  telepengedélyeket, anyakönyvi ügyeket, működési engedélyeket. De ott vannak a szociális ügyek, amik már az önkormányzat ügyei. Az utóbbi években egyre több településüzemeltetési feladatot látunk el, én ennek a változásnak nagyon örülök. A képviselő-testület egyre több, korábban vállalkozó által ellátott feladatot bíz a polgármesteri hivatalra. A műszaki osztály és a kertészeti csoport, valamint a városgondoksági osztály számtalan településüzemeltetési feladatot lát el. Ilyen új hivatali egység a főzőkonyha is.

A szervezeti egységeink mellett vannak osztályhoz nem tartozó, közvetlenül a jegyzőhöz tartozó referensek, ilyen a személyzetis referens, az intézményi referens és a bizottságok és a képviselő-testület munkáját segítő szervezési ügyintézők. A polgármesteri hivatalban összesen jelenleg több mint 75 munkavállaló dolgozik, ebből hatvan köztisztviselő. A hivatalban dolgozó munkavállalók munkáltatója a jegyző, de a polgármesternek a kinevezésükkel, jutalmazásukkal, esetleges fegyelmi eljárással kapcsolatban egyetértési joga van. 

• Van valamilyen elv, amely mentén elképzeled a munkát?

A munkámat elsősorban szolgálatnak tartom, közszolgálatnak, semmiképpen egy státusznak vagy hatalomnak. Azt gondolom, hogy lelkiismeretes, szorgalmas munkával és sok munkával kell jó példát mutatni, ez minden vezető feladata. A jegyzőt sokan településmenedzsernek tartják, aki irányít, szervez, számon kér. Szeretem, hogy az önkormányzatoktól az utóbbi években elvárják az önfenntartást, a vállalkozói szemléletet is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábban kiszervezett feladatokat folyamatosan vissza kell szervezni, jobb színvonalon és költséghatékonyabban. Azt gondolom, a gyermekétkeztetés, a sportpálya-üzemeltetés, a temetőüzemeltetés, a sportpálya büfé visszaszervezése mind olyan példák Pilisvörösváron, amelyek a visszaszervezés után magasabb színvonalon, költséghatékonyabban működnek. Örülök, hogy a képviselő-testület és a polgármester partner a visszaszervezésben, a szervezetfejlesztésben. Három évvel ezelőtt sokan mondták, hogy nem fogjuk tudni működtetni az önkormányzati főzőkonyhát, most meg napi szinten kapunk gyermektáboroktól, környező településektől ajánlatkéréseket, hiszen elterjedt a konyhánk jó híre.  És folyamatosan keressük  az újabb projekteket. Nagyon jó a csapatunk, és nagyon hálás vagyok a polgármesternek, kollégáimnak azért, hogy ha kitalálok valamit, akkor ők partnerek benne, és megpróbálják megoldani. Szerencsés vagyok, hogy ez nekem itt megadatott. 

• Egy végzettséget említettél, de tudom, hogy folyamatosan képzed magad. Milyen végzettségeid vannak, miért tartod fontosnak a folyamatos tanulást?

Az ELTE Jogi Karán végeztem 2004-ben, és akkor rögtön a polgármesteri hivatalban kezdtem el dolgozni szabálysértési ügyintézőként. Aztán átkerültem a szervezési csoportra, majd megbízott jegyző lettem. Már akkor beiratkoztam a Corvinus Egyetemre jogász-közgazdász képzésre, mert a jogász végzettséget kevésnek éreztem. Nem vagyok klasszikus államigazgatási szakember, sokkal jobban érdekelnek az önkormányzati, tulajdonosi, fejlesztési ügyek, a közbeszerzési eljárások, a feladatok visszaszervezése, a racionalizálás, a szervezetfejlesztés. A közgazdász másoddiploma után a jogi szakvizsgáimat pótoltam, mert rájöttem, hogy a jogi végzettség azzal teljesedik ki.  Bízom abban, hogy a hivatal is profitál a szakvizsgáimból és végzettségeimből. Fontosnak tartom, hogy az ember időnként rákényszerítse magát arra, hogy tanuljon, bizonyítson, elmélyítse a tudását, szinten tartsa magát, különben belefásul a dolgokba. Igaz, hogy ezt az éves szabadság terhére, magánidőben kell csinálni, de sokat lehet belőle profitálni. Kollégáim közül is sokan tanulnak, ez mindenki előnyére válik. Ha valamit befejeztem, már tudom, hogy mi lesz a következő vizsgacélom, ugyanúgy, mint a munkában. A következő a közbeszerzés lesz…

• Hogy lehet ebben a munkában naprakésznek lenni, hiszen a jogszabályok folyton változnak?

Nem egyszerű. Mi úgy oldjuk meg itt, a hivatalon belül, hogy minden témafelelős a saját területének jogszabályváltozásait nagyon alaposan ismeri, és erről a többi témafelelőst az értekezleteken tájékoztatja. Úgy tudjuk követni a változásokat, hogy mindennap jön a Magyar Közlönyből egy hírlevél, amelyben látjuk, hogy milyen jogszabályváltozás van, és mindenkinek van egy szakterülete, amelyben elmerül, és a szakterületén történt jogszabályváltozásokról referál a vezetőknek. Rendszeresen tartunk vezetői értekezleteket, ahol megbeszéljük a változásokat, az osztályvezetők pedig a beosztottakkal a részleteket. A továbbképzések és a Jegyzői Klub szakmai támogatása is sokat segít. Így valahogy lehet tartani a lépést, de nem könnyű. A hivatali munka egyébként nagy csapatmunka. Nem rólam szól, nélkülem is menne. Ha valaki egy területről kiesik, van, aki átveszi a feladatát, mindig vannak, akik segítik egymást. Ez egy nagy csapat, és én nagyon büszke vagyok a mi csapatunkra. A köztisztviselői csapatban kiemelt szerepe van az osztályvezetőnek és a helyettesemnek, aljegyző asszonynak. Úgy érzem, mindenki a saját területén próbálja megtenni azt, ami tőle telik. Nem vagyunk tökéletesek, nagyon sok mindenben van még mit fejlődnünk, de tiszta a lelkiismeretem, azt gondolom, keményen dolgozunk.

• Ez tehát a szépsége ennek a munkának. És mi a nehézsége?

Nagyon rossz az, hogy kevés a pozitív visszajelzés. Ha valamit sikerül megoldani, akkor az ügyfelektől általában nem kapunk visszajelzést. Csak akkor telefonálnak, ha csúszik az út, ha nem finom a leves, hogyha valami probléma van. Az is nehéz, hogy munkaidő után is jegyző maradok, sokan szó szerint vadásznak rám, nem veszik észre, ha éppen a gyerekeimmel állok az óvoda előtt, akik megijednek a kiabáló, fenyegetődző ügyfelektől. Tudják, hol lakom, van, aki házhoz jön a problémáival, akár a vasárnapi ebéd alatt. Sajnálom, amikor a családom érzi a bőrén a jegyzőség hátrányait. 

• Ha már a szülőség szóba került… hogyan tudod összeegyeztetni a munkádat, a tanulást a családdal?

Csak családi segítséggel: nagymamák, nagypapák, testvérek, barátok és persze elsősorban a férjem folyamatos segítségével. Helyettem otthon sokszor ők állnak helyt. Hálás vagyok nekik, és tudom, hogy sokszor örülnének, ha kicsit nyugodtabb munkahelyen dolgoznék.

• Mivel kapcsolsz ki? Hiszen valahogy muszáj…

Igen, van a munkámnak olyan része, ami lelkileg nagyon megterhel. Ezt próbálom tudatosan kezelni. Imádom a környékbeli erdőket járni, és szeretek futni. Ez már egy pár éves szerelem. 

• Ezzel a sok végzettséggel és tapasztalattal az élet sok területén helyt tudnál állni. Miért éppen köztisztviselőként dolgozol?

Ez jó kérdés. Eredetileg külsős bizottsági tag voltam a jogi bizottságban, aztán volt egy szabálysértési ügyintézői álláslehetőség. Soha nem akartam a közigazgatásban dolgozni, de olyan kedvesen hívtak, hogy azt gondoltam, megpróbálom. És amikor egy hónap múlva a képviselő-testület mellé kerültem, rájöttem, hogy ez egy érdekes, sokrétű munka, ami rabul  ejtett. Az egyik indok tehát az, hogy nagyon érdekes a munkám, sokrétű, kivesz mindent az emberből, nagyon helyt kell állni, és ez nekem tetszik. Ha unalmas munkaköröm lenne, ha nem lennék ezerfelé szabdalva egy nap, ha nem kéne megosztanom a figyelmem, ha nem lenne ilyen nagy a kihívás, akkor már rég nem érdekelne. 

A másik érv talán az, hogy vörösvári vagyok. Szeretem ezt a várost, érzem, hogy szükség van a munkámra, számít a véleményem. Sokszor gondoltam rá, hogy itt lenne az ideje váltani, hiszen több mint 13 éve dolgozom a hivatalban, de nagyon nehéz itt hagyni azt a várost, amit szeretek, ahol születtem, ahol élek, ahol érzem, hogy szükség van rám. És nehéz itt hagyni ezt a csapatot, amit polgármester úrral sok év alatt építettünk fel, ami részben olyan, mint a családom. Tudom, hogy egy idő múlva új kihívást kell keresnem, tovább kell tudni lépni, fejlődni, újat kell tanulni, de most még nagyon nehéz lenne ezt meglépni. Azt gondolom, hogy többet vesztenék, ha elmennék, minden tekintetben… Úgyhogy ezen nem is gondolkodom komolyan jelenleg. Szerencsésnek érzem magam, hogy megadatott nekem, hogy Vörösváron jegyző legyek.

Palkovics Mária


ELADÓ TELEK

Pataksor u. 1606 hrsz. 1294 m2 beépítetlen, közmű­vesítetlen ingatlan. Üdülőépület építhető 20%-os beépítettséggel.

10 700 000 Ft

Információ: 06-26-330-233 / 130. mellék