XVII. évfolyam 1. szám - 2017. január

ARCULATI KÉZIKÖNYV

Pilisvörösvár hagyományos épületeinek karakterét bemutató ábrák

Új fogalom az építésügyben

Megszületett egy új törvény 2016 júniusában, amely a településkép védelméről szól (2016. évi LXXIV. törvény). A településkép védelmének törvényi szintű szabályozása egy kétirányú folyamat logikus lépéseként fogható fel. Egyrészről 2012 óta működésbe lépett a településképi véleményezés és bejelentés intézményrendszere, másrészről 2016 elejétől életbe lépett az építésügyi eljárások egyszerűsítése, a helyi építési szabályok figyelembevételének lehatárolása. 

vorosvari-ujsag-2017-01-00020Az árnyaltabb településképi szempontok megjelenése mellett az építésügy területén érvényesítendő bürokráciacsökkentés jegyében létrehozott, a településképi véleményezéstől függetlenné váló egyszerű bejelentés egymásnak ellentmond. Ezt az ellentmondást részben orvosolja a településkép védelméről szóló törvény. Nem oldja meg azt a problémát, hogy az egyszerű bejelentés alapján épülő házak tervei nem esnek át az elmúlt négy évben bizonyítottan jól és hatékonyan működő településképi véleményezésen, de minden építésre nézve kötelezővé teszi a településképi szabályok figyelembevételét.

A településképi szabályokat minden településnek magának kell megalkotnia. Ennek végrehajtási szabályai 2016 decemberében születtek meg a 314/2012. számú kormányrendelet módosításaként. A törvényi felhatalmazás és a végrehajtási szabályok alapján az önkormányzatnak először településképi arculati kézikönyvet, majd erre támaszkodva településképi rendeletet kell létrehoznia. 

vorosvari-ujsag-2017-01-00018

Homlokzat gerinchez igazítva

Az arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvben meg kell határozni a település karakterét meghatározó arculati jellemzőket és a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket. Az arculati jellemzők a települési környezet vizuális megjelenését meghatározó tulajdonságok, amelyek lehetnek kulturális, léptékbeli, formai, anyaghasználati és minőségi jellegűek.

A kézikönyv tartalmi követelményeit a kormányrendelet rögzíti, és elfogadását a lakosságot és az államigazgatási szerveket bevonó, részletesen szabályozott véleményezési eljárás előzi meg. A kézikönyv az önkormányzati főépítész közreműködésével készül. A településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez a kormány forrást biztosít a települések számára.

A kézikönyv alapozza meg az önálló rendeletbe foglalandó településképi szabályokat. A településképi rendelet a helyi védelemre vonatkozó szabályok, a területi és egyedi építészeti településképi követelmények, valamint a reklámhordozókra vonatkozó előírások mellett tartalmazza a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, a településképi véleményezés, bejelentés és kötelezés szabályait is.

Az arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet az önkormányzatoknak 2017. október 1-ig kell megalkotniuk. Ezután már nem lesznek alkalmazhatók a meglévő településképi vonatkozású szabályok. A helyi építési szabályzatot is ennek megfelelően módosítani kell.

vorosvari-ujsag-2017-01-00017

Homlokzat falközéphez igazítva

Pilisvörösváron az eddig elvégzett értékfeltáró munka, értékkataszter, karaktervizsgálat részben megalapozza az arculati kézikönyvet. A Fő utca látványát meghatározó kereskedőházaknak, a kisebb utcákon felbukkanó sváb lakóházaknak vagy a Bányatelep sajátos hangulatú épületeinek értékét, megőrzésük fontosságát és az általuk képviselt karakter folytonosságának fenntartását egyre többen megismerik és megértik. Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet további segítséget fog nyújtani a város polgárainak abban, hogy településük sajátos arculatát felismerjék és továbbfejlesszék.

Kálmán Kinga
Pilisvörösvár Város főépítésze