XVII. évfolyam 1. szám - 2017. január

BŐVÍTHETÜNK EGYSZERŰBBEN

2017. január elsejével változtak az építésügyi jogszabályok. 

Egyszerű bejelentés alapján végezhető 2017. január 1-től nemcsak a 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületű új lakóépület építése, hanem a meglévő lakóépületek bővítése is, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek. A lakóépület bővítése akkor végezhető egyszerű bejelentés alapján, ha a lakóépület jogszerű fennállása igazolt (az épület rendelkezik használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel) és a lakóépület műemléki védelemmel nem érintett; a bővítést követően a lakóépület összes hasznos alapterülete nem lesz nagyobb 300 négyzetméternél, illetve ha az épület nem zártsorúan vagy ikresen csatlakozó.

Az egyszerű bejelentés alapján megvalósuló lakóépület, illetve lakóépület-bővítés építési munkáihoz szükséges tereprendezést, támfalépítést a vonatkozó előírások betartásával elég az egyszerű bejelentési dokumentációban bemutatni, önálló engedélyezési eljárást a továbbiakban nem szükséges lefolytatni.

Építési napló és tervezői művezetés

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg.  Az egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenység esetén tehát elektronikus építési naplót kell vezetni. Bevezetésre került a kötelező tervezői művezetés az építés során, melyre külön szerződés alapján az építtető köteles az építész tervezőt megbízni. 

Az egyszerű bejelentés megtételét követő 15 nap elteltével válik megkezdhetővé az építési tevékenység.

Miről kapunk értesítést?

Az egyszerű bejelentés nem tekinthető közigazgatási hatósági eljárásnak, a bejelentésről csak az ingatlanon tulajdonjoggal rendelkezőket kell az építésfelügyeleti hatóságnak értesítenie, így a haszonélvezők, illetve a szomszédos ingatlanok tulajdonosai csak a kivitelezés megkezdésekor szereznek tudomást az új építkezésről.

Az egyszerű bejelentés a fentiek alapján hallgatással zárul, azonban az egyszerű bejelentés megtételének igazolására hatósági bizonyítvány kérhető. Ezzel igazolható a jogszerű építés, ezzel fordulhat az ügyfél a bankokhoz, illetve ez használható fel a CSOK-hoz.

Építésiengedély-köteles marad:

A 300 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű új lakóépület építésére és a meglévő lakóépület 300 m2-t meghaladó bővítésére, továbbá más rendeltetést tartalmazó épületre (akár önálló garázsra, gazdasági épületre, irodára stb.) továbbra is építési engedélyt kell kérni. A zártsorú vagy ikres beépítésű lakóépület nem alakítható, illetve bővíthető egyszerű bejelentés alapján, ha a tervezett építési tevékenység a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érinti.

Határidők

Az egyszerű bejelentés alapján készülő új lakóépületet, meglévő épület bővítését a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni, és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt meg kell kérni az építésfelügyeleti hatóságtól.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabály alapján ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem építették fel az új lakóépületet, az elkészült építményt le kell bontani, meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építményrészt a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel kell visszabontani, és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani!

Energetikai tanúsítvány

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a használatbavételi engedélyezési eljárás és a használatbavételi tudomásulvételi eljárás, valamint a használatbavétel iránt kezdeményezett eljárás megindításáig a vonatkozó jogszabályok értelmében az építtetőnek az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek esetében az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia. A rendelkezés értelmében az energetikai tanúsítványnál figyelembe vett szerkezeteknek, anyagoknak a használatbavétel iránt kezdeményezett eljárásig el kell készülni, ezért nem tekinthetők hiányzó munkálatnak a hőszigetelés és a vakolás!

A jelen tájékoztatás nem teljes körű. A változásokkal kapcsolatosan személyesen a 2085 Pilisvörösvár, Puskin utca 8. szám alatti építéshatósági irodán hétfőnként 13:00–18:00 óra között, illetve szerdánként 8:00–12:00 és 13:00–17:00 óra között kaphatnak tájékoztatást, telefonon keresztül a 06-26-530-103-as vagy a 06-26-530-104-es telefonszámon érdeklődhetnek a tisztelt lakosok.

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztály