XVII. évfolyam 1. szám - 2017. január

ÉVKEZDÉS ÉS 2017-ES TERVEK AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL – Interjú Gromon István polgármesterrel

• A tavalyi év utolsó interjújában arra kértem, hogy vessünk számot az elmúlt esztendő eseményeivel, most pedig, az idei év első interjújában arra kérem, hogy tekintsünk a közeli jövőbe.  Hogyan kezdődik az év az önkormányzatnál, mik a legelső feladatok?

Az év vége és az új év eleje nem különül el élesen, a feladatok folyamatosak. Például a két ünnep között is üríteni kellett a közterületi hulladékgyűjtő edényzeteket, végezni a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést, ellátni az anyakönyvi ügyeletet, december 31-én üríteni a számlákat stb.

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények zökkenőmentesen kezdték a 2017-es évet. Számukra ilyenkor, az év elején a legnagyobb feladat a költségvetés elkészítése. Az intézményeknek még decemberben el kellett készíteniük a költségvetési terveiket, és átadni azokat a Gazdálkodási Osztály részére. Az intézményi terveknek feladatmélységig részletezniük kell a 2017. évi költségvetési tervet a 2017. évre vonatkozó karbantartási, felújítási jegyzékkel együtt, amely sürgősség szerint rangsorolja a feladatokat.

Az intézmények által beadott 2017. évi terveket a hivatal felülvizsgálja, majd megkezdi az önkormányzati szintű tervösszesítést, a város közös nagy költségvetésének az összeállítását. Ezzel párhuzamosan zajlik a várható bevételeknek (saját bevételek, állami normatívák), valamint a működési kiadások várható költségeinek összesítése, ami igen nagy feladat. Ezek a számítások és tervezések már teljes erővel folynak. 

A képviselő-testület az évet egy rendkívüli üléssel kezdi. A rendkívüli ülés összehívásáról már decemberben döntöttünk, mert – mintegy féléves tervezési munka után – elkészültek a régen várt tájépítészeti koncepciótervek a bányatavak környékére, a Kálvária útjaira és a Vágóhíd utcai közpark kialakítására, s ezeknek a terveknek a bemutatása, megvitatása és elfogadása olyan időigényes faladat, hogy egy önálló külön testületi ülést igényel.

Menet közben kiderült, hogy ezen a rendkívüli ülésen még más dolgunk is lesz. December végén ugyanis a Nemzetgazdasági Minisztérium kiírt egy pályázatot Pest megyei önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására. A pályázatíróval és a Polgármesteri Hivatal illetékes szakembereivel már január 5-én összeültünk, hogy megkezdjük egy olyan pályázat összeállítását, ami a legjobban megfelel a pályázati kiírásnak, s amivel meglátásunk szerint a legtöbb eséllyel tudunk pályázni. Szerencsére viszonylag könnyű volt a dolgunk, mert tavaly több útépítési tervet is készíttettünk és engedélyeztettünk, éppen azzal a céllal, hogy egy esetleges ilyen jellegű pályázati kiírásra legyen lehetőségünk jelentkezni. Az egyeztetések alapján a pályázati kiírásnak a Fácán utca és a Csendbiztos utca felel meg leginkább, így ennek a két útnak a megépítésére fogunk pályázni. A pályázaton a kiírás szerint maximum 150 millió forintot lehet nyerni, a mi esetünkben 85%-os támogatási intenzitás mellett. Elkészítettük a pályázat beadásával kapcsolatos előterjesztést, s január 12-én már tárgyalhatja is a képviselő-testület. A pályázatokat január 23-tól lehet beadni, és mi az elsők között szeretnénk lenni, mert egész Pest megyére összesen 3,5 milliárd forint a rendelkezésre álló keret, ami várhatóan hamar el fog fogyni. 

• Van néhány beadott pályázat, amely még az elmúlt évről húzódott át az idei évre, és eddig nem került elbírálásra. Ezekről mit lehet tudni? Számíthatunk-e még kedvező elbírálásra?

A tavalyi évben öt működési és kilenc fejlesztési pályázatot állítottunk össze és adtunk be. A működési pályázatok közül mind az öt pályázaton nyertünk. A kilenc fejlesztési pályázat közül eddig kettőben nyertünk (önkormányzati főzőkonyha felújítása, Napos Oldal Szociális Központ főépületének és idősek átmeneti gondozóházának felújítása), háromban nem nyertünk, négy pályázatunkat pedig még nem bírálták el.

A Szakorvosi Rendelő és az Attila utcai egészségház energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatot 2016 júniusában adtuk be, júliusban megtörtént a hiánypótlás, októberben tisztázó kérdést kaptunk, amit megválaszoltunk. A Minisztériumban decemberben azt ígérték, hogy januárban talán már lesz eredményhirdetés.

A Fő utca felújítás bányatelepi folytatására és a kerékpáros közlekedés fejlesztésére benyújtott „Fenntartható közlekedés” pályázatot 2016 májusában adtuk be, júniusban megtörtént a hiánypótlás, azóta semmi hírünk nincs róla. Telefonos érdeklődésünkre annyit mondtak, hogy az új bírálati rendszer, az állami bírálói csapat felállítása miatt csúszik a döntés, és semmilyen dátumot nem tudtak ígérni.

„Az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítására” kiírt pályázaton mind a Német Nemzetiségi Óvoda, mind a Ligeti Cseperedő Óvoda fejlesztésére összeállítottunk egy-egy pályázatot. Ezt a két pályázatot tavaly szep­temberben adtuk be, de csak most, január elején zajlott le a hiánypótlási folyamat, így néhány hónap még biztosan eltelik a döntésig.

Hogy melyik pályázatunk fog nyerni, azt nem tudom, de remélem, hogy a négy, még elbírálásra váró pályázatunk közül legalább kettő eredményes lesz. 

• Milyen konkrét fejlesztési, beruházási tervei vannak az önkormányzatnak a 2017-es évre?

Mivel még nincsen elfogadott költségvetés, konkrét fejlesztési, beruházási tervekről nem lehet beszélni. Természetesen az ötéves ciklusprogram alapján és a tavalyi évben végzett előkészületi munkák alapján tudok említeni néhány olyan fejlesztést, ami nagy valószínűséggel bekerül majd az idei költségvetésbe. 

Reményeim szerint az útépítési programunkat mindenképpen folytatni fogjuk. Bízom abban, hogy a tavalyi Harcsa, Amur és Ponty utcai, a Viadukt környéki és a Szikla utcai útépítés után az idén tudunk egy új lépést tenni a Fő utca felújításában a Bányatelep irányában. Hogy ezenkívül még melyik utcák kerülhetnek sorra az idén, az a fent említett pályázat eredményétől, valamint a néhány helyen (pl. a Báthory utcában) még fennálló tulajdonjogi problémák rendezésének idejétől is függ. 

A járdaépítési programunkat is mindenképpen folytatni szeretnénk. A tavalyi bányatelepi (Rákóczi utcai és Széchenyi tér környéki) járdaépítések után most a Karátsonyi-ligeten szeretnénk legalább egy hosszú járdát felújítani.

Mindenképpen szeretnénk továbblépni a bányatavak környékének, azaz a Városligetnek a fejlesztésében is, különösen a Vörösvári Napok megrendezésének további komfortosítása érdekében. Így például remélem, hogy sikerül augusztusig fejleszteni a terület közvilágítását.

A pontos, részletes tervekről majd csak a költségvetési rendelet elfogadása után tudok nyilatkozni.

• Milyen közösségi, városi programok lesznek idén, amiket már biztosan lehet tudni?

A hagyományos, sok év óta ismétlődő és népszerű programjainkat, valamint a tavalyi évben elkezdett és bevált programokat természetesen az idén is megrendezzük, de emellett lesznek teljesen új programok is.

Januárban megünnepeljük a magyarországi németek elűzetésének emléknapját és a magyar kultúra napját. Februárban ismét csatlakozunk a X. Kárpát-medencei Wass Albert felolvasóesthez. Márciusban megtartjuk az 1848­49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezendő megemlékezést. Áprilisban megünnepeljük a költészet napját. Az egyik leggazdagabb hónap a május, ami a Fő téren májusfaállítással és a sportpályán megrendezett majálissal indul, majd folytatódik a gyermeknappal és a hősök napjával. Júniusban ismét megszervezzük a tavalyi évben első alkalommal megrendezett juniálist. Júliusban a könyvtár udvarán nyáresti koncerteket szervezünk. Augusztusban ismét a tavaknál rendezzük meg a XXVI. Vörösvári Napokat, melynek programját az idén további új elemekkel tervezzük színesíteni. Szeptemberben lesz a bányász napi megemlékezés és a hagyományos szüreti felvonulás. Októberben idősek napja, majd az ’56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés, a díszpolgári címek és a Vörösvárért emlékérmek átadása. Decemberben az adventi hétvégékre gyertyagyújtást tervezünk a Templom téren. Az adventi vásár a nagy sikerre való tekintettel ismét a templom mellett kerül majd megrendezésre advent 3. vasárnapján. 

Ezeken az egész várost érintő nagy közösségi programokon túl a Művészetek Házában minden hónapban színházi előadás várja az érdeklődőket. Havonta szervezünk családi hétvégéket, több alkalommal tartunk majd író-olvasó találkozót. Minden hónapban új kiállítással várjuk az érdeklődőket, és természetesen az idén is megrendezzük a hagyományos bálokat: a farsangi bált (az idén a Donau Powerrel), a locsolóbált, a szüreti bált és a Katalin-bált. Terveink között szerepel komolyzenei koncertek szervezése is, és tovább kísérletezünk a mozival is. Ismeretterjesztő előadásokkal is bővül a kínálat, az első vendég Zacher Gábor toxikológus lesz februárban. 2017 Arany János-emlékév, ennek keretében a költő születésének kétszázadik évfordulóját ünnepeljük meg. Nagyon sok tanfolyamot is szervezünk. Lesz flamenco tánckurzus (január 21.), agykontroll-tanfolyam (márciusban), fotótanfolyam, kosárfonó-tanfolyam, ékszerkészítő-tanfolyam stb. 

Az éves rendezvénynaptár még alakul, úgyhogy a pontos időpontok megismerése érdekében mindenki kövesse a Művészetek Háza, illetve az önkormányzat honlapját, Facebook-oldalait vagy kérjen rendszeres értesítést e-mailben a Művészetek Háza programjairól.

A fentieken túl az idén is lesznek jelentős partnerkapcsolati események. Július végén lesz a „TRINA-projekt”-nek, azaz a gerstetteni, cébazat-i és vörösvári zeneiskolai tanulók közös zenei táborsorozatának következő állomása Cébazat-ban. Pilisvörösvárról 19 zenész és valószínleg néhány fős önkormányzati küldöttség utazik majd Cébazat-ba. Augusztusban, a Vörösvári Napok keretében ünnepjük meg Gröbenzell és Pilisvörösvár testvérvárosi kapcsolatának 25 éves jubileumát, melyre kb. 50 fős gröbenzelli delegáció érkezik.

Programban és munkában tehát nem lesz hiány, a tavalyihoz hasonló, mozgalmas év áll előttünk.

Palkovics Mária