XVII. évfolyam 1. szám - 2017. január

KONCEPCIÓTERVEK

három, évtizedek óta elhanyagolt, de nagy közösségi értékű területünk tájépítészeti fejlesztésére
(1. rész)

Pilisvörösvárnak van három olyan nagy múlttal rendelkező, a közösség életében jelentős szerepet betöltő, értékes területe – a Bányatavak környéke, a Kálvária-domb és a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert –, amelyeknek a fejlesztése az elmúlt évtizedek során különböző okokból sajnos elmaradt. Az önkormányzat a tavalyi évben elszánta magát arra, hogy egy neves tervező céggel mindhárom területre vonatkozóan elkészíttet egy-egy tájépítészeti koncepciótervet, amely tervek kiindulópontját és vezérfonalát jelenthetik e területek jövőbeni fejlesztésének. Az alábbi cikk célja az, hogy röviden bemutassam ezen terültek múltját és jelenét, valamint az elkészült koncepciótervek tartalmát. 

A most elfogadott három koncepcióterv természetesen csak hosszú távon megvalósítható célokat fogalmaz meg. Nincs annyi pénze a városnak, hogy ezeket a fejlesztéseket azonnal vagy néhány éven belül mindenestül megvalósítsa, de alapot biztosítanak ahhoz, hogy kialakuljon egy közös cél, és kis lépésekben elinduljon mindhárom terület fejlesztése. Bízom abban, hogy a három terv elnyeri a város polgárainak tetszését, és a polgárok erkölcsi támogatásával a következő években, ha milliárdokat nem is tudunk rájuk költeni, de látványos előrelépéseket tudunk tenni a három terület fejlesztésében.

A bányatavak (Slötyi)

A városunk délkeleti részén elhelyezkedő „Slötyi” nevű, öt tóból álló tórendszer a közelben egykor folytatott szénbányászati tevékenység „melléktermékeként” jött létre. Az 1904-től 1940-ig működő Lipót-aknai bányába a Bányateleptől délre elterülő kis völgyből, azaz a mai tavak helyéről termelték ki a lefejtett, felhagyott vágatok betömedékeléséhez szükséges homokot. A bányát 1940. december 31-én bezárták, a tereprendezés és a környék rendbehozatala a háború kirobbanása miatt elmaradt. A részben forrásokból, részben a környékre hulló csapadékból és a talajvízből származó jelentős mennyiségű víz lassan feltöltötte a kibányászott homok helyét. Ily módon keletkezett – még a II. világháború előtt – öt tavunk: a Nagy-tó, a Pálya-tó, a Kacsa-tó, a Kornéli-tó és a Cigány-tó.

vorosvari-ujsag-2017-01-00015A tavakat a lakosság hamar „birtokba vette”: a Slötyi horgászó-, fürdőző- és sétálóhely lett, ahova a közelben lakó bányászok és a város többi lakója is szívesen járt kikapcsolódni. A tavakban rejlő potenciál azonban igazából nem volt kihasználva, a tavak környékén semmilyen számottevő fejlesztés nem történt. A tavak partján horgászbódék jelentek meg, a nyári fürdőzés a vízminőség romlása miatt fokozatosa megszűnt, s a tavak szinte kizárólagos funkciója a horgászat lett. Pedig az öt tó környéke a város lakóinak életében sokkal jelentősebb szerepet is be tudna tölteni a jelenleginél, ha a terület megfelelő beruházások révén pihenésre, sportolásra, rekreációs célokra, rendezvények befogadására alkalmas területté lenne alakítva. 

A jelenlegi képviselő-testület elszánta magát arra, hogy bármilyen nagy feladatnak látszik is pénzügyileg, kis lépésekben haladva, belevág a tavak környékének fejlesztésébe. Ez irányú első lépésként 2015-ben Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kacsa-tóval szemközti bozótos-fás terület megtisztításáról és a bányatavak környékének geodéziai felméréséről döntött. A terület megtisztítása, áttekinthetővé tétele 2015 őszén megkezdődött, majd 2016-ban folytatódott. A Városgondnokság a Kacsa-tóval szemközti területen elvégezte az évtizedek óta elvadult aljnövényzet, bozót irtását, és rendezte a Kacsa-tó nyugati partjának környezetét is. 

Az öt tó környékének geodéziai felmérése 2016 tavaszán készült el. Ennek birtokában 2016 februárjában az önkormányzat tervezői árajánlatokat kért be egy tájépítészeti koncepcióterv elkészítésére az öt tó környékére, s a beérkezett ajánlatok alapján a tervezéssel a legjobb ajánlatot adó Pagony Táj- és Kertépítész Irodát bízta meg. A több mint fél éven át folytatott alapos tervezői munka eredményeként az év végére elkészült a koncepcióterv, amit a képviselő-testület a 2017. január 12-i rendkívüli ülésén megtárgyalt, és nagy többséggel, 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal elfogadott.

Az elfogadott koncepcióterv részletesen foglalkozik mind az öt tóval, mindegyiknek meghatározza az elsődleges jellegét:

A Nagy-tó kiválóan alkalmas arra, hogy körülötte egy 3 méter széles parti sétány és futópálya létesüljön, amely egy piknikező rétet és pihenőhelyeket fűz fel, és amelyhez idővel fitneszeszközök, kilátó, pallóösvény és egyéb attrakciók csatlakozhatnak.vorosvari-ujsag-2017-01-00016

A Kacsa-tó partján az idei évben megrendezett Vörösvári Napok sikere bizonyította, hogy a terület kiválóan alkalmas a Vörösvári Napok rendezvényeinek befogadására, megfelelően tágas teret, tematikus bővítési lehetőséget kínál azok számára. Az elkészült koncepcióterv már az idei tapasztalatok ismeretében alakult: figyelembe veszi a parkolás igényeit, a rendezvények idején a Bányató utca lezárt szakaszát kiváltó útvonalat jelöl, a sportpályánál WC és lelátó kialakítását tervezi, a Kacsa-tavon csónakázás bevezetésére tesz javaslatot, a tutajhúzó verseny parti helyigényét figyelembe veszi.

A Pálya-tó sajátos funkciója egyik oldalon a strandolás, másik oldalán a védett természeti környezet megtartása, madármegfigyelés. A strand kialakításhoz szükséges létesítményekről a terv gondoskodik: a halőrháznál WC-bővítést, ivókutat, a tóhoz közel öltözőket, napozórétet és partrendezést jelöl. A strand felszerelései számtalan ötlettel (terepcsúszdák, vízi csúszdák, mocsárciprus-sziget, játszótér stb.) bővíthetők, fejleszthetők a lehetőségeknek megfelelően.

A Kornéli-tó és a Cigány-tó környéke a természeti környezet megőrzése, bemutató tanösvény kialakítása és a horgászat számára van fenntartva.

A tavak használata és tájképi-környezeti megjelenése szempontjából elengedhetetlen a horgászat körülményeinek rendezése. A terv javaslatot tesz a tavak természeti környezetéhez nem illő, betonelemekből, vascövekekből és veszélyes hulladéknak számító anyagokból (azbeszt, műanyagok, bitumenes lemezek) kiépített horgászbódék, valamint a vizek szennyezését okozó pottyantós budik megszüntetésére. Ugyanakkor mindegyik tó esetében figyel a terv a horgászás lehetőségeinek megtervezésére: stégeket, parti horgászállásokat jelöl ki.

A tavak környezetének rendezéséhez a jelen tájépítészeti koncepcióterv kiváló vezérfonalat, egységes víziót ad. A megvalósítás az egyes részekre kidolgozott részletes kiviteli tervek alapján történhet, fokozatosan, az anyagi lehetőségeknek megfelelően megválasztott lépésekben. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a koncepcióterv megvalósításának első lépéseként a Nagy-tó körüli sétányt kívánja kiépíteni. Ennek érdekében felkérte a polgármestert, hogy a sétány kiviteli terveinek elkészítésére kérjen be árajánlatokat, és tárgyaljon a tó dél-nyugati partjának érintett ingatlantulajdonosaival a sétány optimális nyomvonalának kialakításához szükséges kisebb területvásárlásokról. Ha minden a reményeink szerint alakul, akkor 2017-ben elkészülhetnek a kiviteli tervek, megtörténhet az engedélyeztetés, és 2018-ban megvalósulhat a Nagy-tó körüli sétány, ami jelentős lökést adhat a tavak környékének további fejlődéséhez.

Gromon István
polgármester