XVII. évfolyam 7. szám - 2017. július

TANUSZODA, szemétszállítás, FORGALMIREND -VÁLTOZÁS, ISKOLAÁTADÁS – Interjú Gromon István polgármesterrel

• Kormánydöntés alapján az országban több településen is megvalósulhat egy tanuszoda építése, köztük Vörösváron is.  Mit lehet tudni a projektről? 

Június 2-án a Magyar Kormány a 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatában úgy döntött, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében 26 településen – köztük Pilisvörösváron is – kerüljön sor tanuszoda-beruházás előkészítésére és megvalósítására. A tanuszodák építéséhez a szükséges ingatlant az érintett helyi önkormányzatoknak kell biztosítaniuk. Az uszodák típustervek alapján, a Magyar Állam beruházásban épülnek, állami tulajdonban lesznek, és az üzemeltetőjük is a Magyar Állam lesz.

• Mi az önkormányzat feladata, teendője ezzel kapcsolatban? 

Első lépésként az önkormányzatnak a fejlesztés helyszíneként javasolt területet kellett megjelölnie és egy adatlapot kitöltenie, amelyen a javasolt ingatlan adottságait részletesen bemutatja (övezeti besorolás, közműellátottság stb.). Ezt meg is tettük a június 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen, amikor is a képviselő-testület – az összes képviselő egyhangú szavazatával – a tanuszoda helyszínéül a Pilisvörösvár, 097/90–96 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelölte ki. (A döntés előkészítése keretében 2017. június 15-én személyesen tárgyaltam a Nemzeti Sportközpontok által megbízott, Jánosi János által vezetett háromfős tervezői csapattal, majd telefonon egyeztettem Kovács Norberttel, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatójával.)

A döntés nem volt nehéz, mert a helyi építési szabályzatunk tartalmaz egy sport és rekreációs építési övezetet az északi lakókörzetben (Ksp övezet 30%-os beépíthetőséggel), s az önkormányzat az elmúlt évek során számos ingatlant vásárolt meg a sportközpont számára kijelölt területen, így a tanuszoda megépítéséhez szükséges területmennyiség rendelkezésre áll. 

Az ingatlanok előtti közterület – a Báthory utca – összközműves; ivóvíz, szennyvízcsatorna, gáz gerincvezeték az utcában rendelkezésre áll; az áramellátás földkábeles kiépítésű, az utcában kandeláberes közvilágítás van. Egyetlen komolyabb probléma a csapadékvíz-elvezető csatorna hiánya, erre a problémára a későbbiekben megoldást kell találni. Az ingatlanok jelenleg mezőgazdasági művelés alatt állnak, így össze kell őket vonni, és a művelésből történő kivonás érdekében ki kell fizetni utánuk a földvédelmi járulékot. Ezen költségek megközelítőleg 1,5­2 millió forintot tesznek ki, amit az önkormányzatnak kell majd kifizetnie.

A döntés után a kiválasztott ingatlanok adataival feltöltöttük a tervezők által megküldött „Helyszíni szemle előzetes adatlap”-ot, és megküldtük azt a Nemzeti Sportközpontoknak. (Ez a szervezet végzi a tanuszodaprojekt műszaki előkészítését.) Jelenleg a döntéshozók a települések által felajánlott területek vizsgálatát, értékelését végzik. Amennyiben elfogadják és kiválasztják a pilisvörösvári területet, akkor megtörténhetnek a további lépések: a telekalakítási eljárások, az együttműködési megállapodás előkészítése, majd annak aláírása, a terület állami tulajdonba adása, a pilisvörösvári tanuszoda tervezése, majd az engedélyeztetési eljárás. Ha mindez megvan, akkor kezdődhet az építés.

• Már most hallani olyan sajtóhíreket, hogy több településen is csúszik a beruházás…  Vörösváron mikorra készülhet el a tanuszoda?

Jelenleg nincs hivatalos információ arról, hogy az építés mikor kezdődik, és hogy mikorra készülhet el a tanuszoda. Nem hivatalos források szerint, ha minden a legjobb forgatókönyv szerint halad, akkor az alapkőletétel 2018 elején várható. Annyit azért látni kell, hogy a dolog nem megy egyik napról a másikra. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program I. ütemében 25 tanuszoda megépítéséről döntött a Kormány 2014-ben, s ebből a huszonötből mostanáig, 2017-ig egyetlen uszoda készült el (Csengeren).

• Mekkora lesz az uszoda, ha megépül?

A típusterv szerint a tanuszoda egy 15×25 m-es (2 m mély) és egy 6×10 m-es (80 cm mély) tanmedencét foglal magában. Az uszoda épülete 60×20 m-es, és nagyságrendileg 1250 m2 területet foglal el. 

• Mennyibe kerül a tanuszoda felépítése, és mennyibe kerül majd a fenntartása?

Az önkormányzatnak semmibe, mert mind az építést, mind a fenntartást az állam finanszírozza. Ismereteim szerint (nem hivatalos információ) a megépítés költsége kb. 400 millió forint, az üzemeltetés költsége kb. évi 80 millió forint lesz.

• Még mindig téma a szemétszállítás ügye. A legutóbbi ülésen jelen volt Teszár Tamás, a Zöld Bicske Kft. ügyvezetője, aki részletesen tájékoztatta a képviselőket a nem túl fényes helyzetről. Az előterjesztés szerint a képviselő-testület döntött volna arról, hogy közös megegyezéssel szerződést bont a céggel, mivel ezt törvény írja elő. A döntés mégis kicsit más lett…

A képviselő-testület az összes körülmény mérlegelése alapján úgy döntött, hogy a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülésen nem kíván érdemben dönteni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről, tekintettel arra, hogy tudomása szerint a régiónkban jelenleg nincs a jogszabályi előírásoknak megfelelő (megfelelőségi véleménnyel rendelkező) szolgáltató, így egyrészt jelenleg nincs értelme kiírni a közbeszerzési eljárást, másrészt a felmondási idő letelte után bizonytalan lenne a feladat ellátása. A képviselő-testület a Duna-Vértes Társulási Tanács 2017. július 6-i ülése után újra tárgyalja a szerződés felmondásának vagy megszüntetésének kérdését.

• Előállhat-e az a helyzet, hogy senki nem viszi el a szemetet? Hiszen most is igencsak akadozik a szolgáltatás.

Mind a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) illetékesei, mind a szolgáltató ügyvezetője azt állítja, hogy ilyen helyzet nem állhat elő. Részben azért, mert a szolgáltatónak a felmondási idő alatt is biztosítania kell a szolgáltatást, részben azért, mert ha nem tudná ellátni a feladatot, vagy a felmondási idő alatt nem sikerülne új szerződést kötni egy megfelelőségi véleménnyel rendelkező szolgáltatóval, akkor a Katasztrófavédelem kijelöl egy másik szolgáltatót, aki átmenetileg ellátja a feladatot.

• Mit tehet az önkormányzat ebben a helyzetben?

Az önkormányzat igyekszik percről percre követni az eseményeket, és a legjobban képviselni a városnak, a vörösvári polgároknak mind a rövid, mind a hosszú távú érdekeit, úgy a szolgáltatás színvonala és biztonsága, mint az érte fizetendő díj tekintetében.

• Megváltozott a forgalom a Templom téren. Miért volt szükség ezekre a változásokra? Mi várható tőlük? 

2015 szeptemberében Breierné Kalmár Éva, a Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója az intézmény körül reggel és délután kialakuló zsúfoltság csökkentése érdekében kérte a Templom tér forgalmi rendjének megváltoztatását. A levél alapján akkor felkértem a Pilisvörösvári Rendőrőrsöt, hogy a kritikus órákban rendszeresen ellenőrizzék a Templom téri iskola környékén a közlekedést. 

A 2015. 11. 08. napján kelt, Gyermán Tibor c. r. tőrm. által készített rendőrségi jelentés szerint a Templom téri közlekedési problémákra a „megoldás az Iskola utca egyirányúsítása, a Plébánia köztől kezdődően a Templom térig, a Fő utca irányában, valamint az egyirányúsított utcákban lévő paroklóhelyek halszálkaszerű felfestése, a forgalom irányával megegyezően”. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. május 24-i rendes ülésén tárgyalta a Templom tér forgalmi rendje felülvizsgálatának ügyét, s a rendőrség és az iskola által javasolt forgalomtechnikai megoldást nem támogatta, viszont javasolta, hogy a Templom tér északi oldalán épüljön egy parkoló. A parkolót az önkormányzat 2016 augusztusában meg is építette.

2017. május 9-én a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület (TEVŐ) nyújtott be egy forgalomtechnikai javaslatot a Templom tér forgalmi rendjének megváltoztatására. A javaslathoz mellékelték Gyermán Tibor iskolarendőrnek, a Pilisvörösvári Rendőrőrs munkatársának írásos állásfoglalását, melyben támogatja a javaslatban vázolt forgalmi rend kialakítást.

A képviselő-testület a június 29-i ülésén tárgyalta a témát, és úgy döntött, hogy a javaslatot részben elfogadva, megváltoztatja a Templom tér forgalmi rendjét, és az új forgalmi rendet tesztjelleggel, az iskola nyári szünetében bevezeti.   

• Hogyan változik a forgalom? 

Az új forgalmi rend szerint az iskola és a templom körüli utakon egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre, az óra járásával megegyező irányban. A Betelepülés terétől 30 km/órás korlátozott sebességű övezet kezdődik majd, az Iskola közben pedig „elsőbbségadás kötelező” tábla kerül kihelyezésre.

• Mikor lépnek életbe a változások?

Jelenleg a szükséges KRESZ-táblák beszerzése folyik, az új forgalmi rend várhatóan 2017. augusztus 1-jén lép életbe. A pontos időpontról külön értesítjük a lakosságot. 

• Mit tudnak majd leszűrni a tesztidőszakból, hiszen nyáron közel sem akkora forgalom itt, mint iskolaidőben? 

A tesztidőszak nem ér véget a nyári szünettel, hanem folytatódik a tanév első hónapjaiban is. Az iskola őszi szünetéig tartó tesztidőszak végén a polgármesteri hivatal értékeli a változásokat, és ha az új forgalmi rend valóban jelentősen csökkenti az iskola előtti torlódásokat és zsúfoltságot, akkor az őszi szünet után véglegessé válik az új forgalmi rend.

• Az oktatásért felelős államtitkár 2017. május 31-én azt a döntést hozta, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár téri iskola) fenntartói jogát 2017. szeptember 1-től a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kapja meg. Mit jelent ez pontosan? 

A döntés alapján a Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartója és egyben működtetője 2017. szeptember 1-től a KLIK, ezen belül az Érdi Tankerületi Központ helyett a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat lesz. Ez azt jelenti, hogy az iskola fenntartásához és működtetéséhez járó állami finanszírozást ezentúl a PNNÖ hívja le, s az iskola fenntartásával és működtetésével kapcsolatos összes döntést szeptembertől a német nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete hozza meg. Az iskola önálló jogi személyiséggel rendelkezik majd, saját költségvetése lesz, s a pedagógusok munkáltatója ezentúl nem a tankerületi központ, hanem az intézményvezető lesz. 

• Mi az, ami ezek után a városi önkormányzat feladata, felelőssége marad? 

Gyakorlatilag semmi. Az iskola fenntartásában és működtetésében az önkormányzatnak már eddig sem volt szerepe, mert 2017. január 1-jétől ezeket a feladatokat a KLIK látta el. Most csak annyi történik, hogy a fenntartás és a működtetés a KLIK-től a német nemzetiségi önkormányzathoz kerül. A városi önkormányzat, mint az iskola épületének tulajdonosa, biztosítja a német nemzetiségi önkormányzat számára az iskolaépület ingyenes használatát. Az ingatlan használatával kapcsolatos „ingatlanhasználati” megállapodást 2017. 07. 06. napján írtuk alá Sax László elnök úrral. Az iskola működtetésével kapcsolatos gazdálkodási feladatokat a német önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a GESZ Pilisvörösvár látja majd el. 

• A városi önkormányzat képviselő-testülete korábban háromszor utasította el a PNNÖ-nek a Vásár téri iskola átvételére vonatkozó kérelmét. Most mégis saját fenntartásba és működtetésbe veheti az iskolát a német nemzetiségi önkormányzat. Mit érez most?

Nekem korábban is az volt, és ma is az a meggyőződésem, hogy az a legjobb oktatáspolitika, ha az állam egyértelmű és egyforma felelősséget vállal a közoktatásban részt vevő minden egyes gyermekért, biztosítja számukra az esélyegyenlőséget (természetesen többek között a nemzetiségi szempontok figyelembevételével is), s az iskolákat az állam irányításával a települési önkormányzatok tartják fenn, akik jól ismerik a helyi viszonyokat és a településük egészéért vállalnak felelősséget. Meggyőződésem, hogy ez a megoldás biztosítja hosszú távon legjobban a helyi közösségek optimális fejlődését. 

Ma Magyarországon egyre több iskola kerül át egyházi vagy nemzetiségi fenntartásba, ami véleményem szerint bizonyos szempontból jó az érintett szülőknek és gyerekeknek, de nem jó a települések egészének, és az ország egészének sem. 

A megszületett döntést természetesen ettől függetlenül tudomásul veszem, és ha már így alakult, igyekszem segíteni a szereplőket, és hozzájárulni ahhoz, hogy mind a Vásár téri iskola, mind a Templom téri iskola az új helyzetben is minél jobban működjön. Azt kívánom, hogy az én aggodalmaim bizonyuljanak alaptalannak, s az idő igazolja azokat, akik ezt a döntést kezdeményezték és kiharcolták.

Palkovics Mária