XVII. évfolyam 6. szám - 2017. június

A Polgármesteri Hivatal közleménye

Felhívás talajterhelési díj bevallási és befizetési határidőre 

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje

2017. március 31-én lejárt.

Fenti határidőig, a 2016-os évet érintően, a türelmi idő lejártát követő 2016. 11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozóan kellett bevallást benyújtani az önkormányzat adócsoportjához. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok menüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, hogy a bevallott vízfogyasztást alátámasztó − DMRV Zrt. által rendelkezésre álló − számlarészletező másolatát mellékelni szíveskedjenek. 

A talajterhelési díjat a Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett 14100024-11787949-32000007 számú Talajterhelési díj beszedési számlára átutalással is teljesíthetik.

Amennyiben a 2016. 11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozó talajterhelési díj bevallás benyújtását 2017. március 31-ig elmulasztották, akkor kérem, hogy azt az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb teljesíteni szíveskedjenek, ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás után mulasztási bírság kiszabására kerül sor. 

Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek az ingatlana előtt már kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, de még nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek. 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége. A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó (Pilisvörösvár közigazgatási területén egységesen 3) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 Ft/m3 x 3). A törvény által meghatározott talajterhelési díj jelenleg Pilisvörösvárra vonatkozóan 3600 Ft/m3. A talajterhelési díj érvényesítését és az elszámolás módját a 9/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet határozza meg.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így szennyvízkibocsátása sincs –, illetve akinek a háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, valamint aki már Pilisszentiván település csatornahálózatára rákötött, annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő ingatlantulajdonosoknak a műszaki osztály felé nullás bevallási nyomtatványt szöveges indoklással kell benyújtaniuk. 

Aki ráköt a szennyvízcsatorna-hálózatra, annak azt követően nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A hálózatra való rákötés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése. Mindazok, akik az adott ütem érdekeltségi hozzájárulását nem fizették be, vagy csak annak egy részét teljesítették, a 86/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat alapján 290 000 Ft érdekeltségi hozzájárulást, illetve ebből az igazoltan befizetett összeg feletti részt kötelesek befizetni.

Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal az adócsoport kollégáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-233/108, 109, 110, 111-es mellékeken érhet el. Csatorna érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban a 102-es melléken, míg műszaki kérdéseivel a 153-as melléken kaphat felvilágosítást.

Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn 13:00−17:00-ig, szerdán 8:00−12:00 és 13:00−17:00-ig) a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban kérhet segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

vorosvari-ujsag-2017-06-00099