XVII. évfolyam 6. szám - 2017. június

A Polgármesteri Hivatal közleménye

Felhívás iparűzési adó bevallási és befizetési határidőre

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy a 2016. évi iparűzési adó bevallás benyújtásának, illetve a 2016-os évben megfizetett adóelőleg és a 2016-os évre megállapított tényleges adó különbözetének befizetési határideje

2017. május 31-én lejárt.

A 2016. adóévről szóló iparűzési adóbevallást a városi honlapon erre rendszeresített helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványon az önkormányzat adócsoportjához vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) honlapján, a 16HIPA nyomtatványon a NAV felé kell benyújtani, és az adót az alábbi számlaszámra kell megfizetni:

Iparűzési adó számla: 14100024-11787949-30000001

A bevallások feldolgozása során a bevalláson szereplő, 2017 szeptemberében és 2018 márciusában esedékes adóelőleg is megállapításra kerül.

Kérjük, hogy bevallási és fizetési kötelezettségüknek a határidő lejártát követően mielőbb tegyenek eleget, ellenkező esetben eredménytelen felszólítást követően mulasztási bírságot, illetve pótlékot számolunk fel.

A bevallási nyomtatvány a www.pilisvorosvar.hu weboldal Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok menüpont alatt letölthető vagy elektronikusan kitölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál és ügyfélszolgálatán is beszerezhető. Az elektronikusan kitöltött bevallást is eredeti aláírással ellátva kell benyújtani az önkormányzati adóhatóság felé. 

Az iparűzési adó mértéke változatlanul: 1,55%

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző