XVII. évfolyam 6. szám - 2017. június

A Polgármesteri Hivatal közleményei

Felhívás Pilisvörösvár Város Díszpolgára és Pilisvörösvárért emlékérem adományozásával kapcsolatos javaslattételre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendelete alapján

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományoz.

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” cím azon pilisvörösvári polgárnak adható, aki

  • a lakosság szolgálatában (közszolgálatban),
  • a város fejlesztésében,
  • az oktatás-nevelés, közművelődés és egészségügy terén,
  • a város kulturális és sportéletében

hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, önzetlen, áldozatos, maradandó munkát végzett.

„Pilisvörösvárért” emlékérem azoknak a magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek

  • a város társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és sportéletének bármely ágazatában (közigazgatás, oktatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, irodalom, egészségügy, szociális gondozás, tudományos élet, testnevelés és sport, közbiztonság, katasztrófavédelem stb.) az adott évben kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve maradandó eredményt értek el.

Az önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy rendes és egy posztumusz díszpolgári címet, valamint két Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat.

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem adományozására javaslatot tehet bármely helyi egyesület, társadalmi szervezet és magánszemély, írásban, rövid indoklással. A javaslatot legkésőbb 2017. július 31-ig a polgármesternek címezve kell előterjeszteni.

Pilisvörösvár, 2017. június 1.

Gromon István
polgármester