XVII. évfolyam 6. szám - 2017. június

A Polgármesteri Hivatal közleményei

A temetőbe gépjárművel történő behajtás szabályairól

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a helyi temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, a temető rendjének, csendjének, nyugalmának megóvása érdekében:

a temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve a behajtási engedéllyel rendelkező,

  • súlyos mozgáskorlátozottat szállító járművet,
  • a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
  • a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző járműveket,
  • mozgássérülteket, időseket és betegeket szállító járművet.

Az utóbbi hónapok üzemeltetési gyakorlata alapján megállapítható, hogy sajnos egyre többen vannak, akik a kitűzött házirenddel ellentétesen, indokolatlanul hajtanak be gépjárművel a temetőbe, ezzel zavarva a temető csendjét és rendjét. A temetőbe szabálytalanul behajtó gépjárműforgalom időközben már elviselhetetlenné vált.

Aki a temetőrendelet alapján gépjárművel kíván behajtani a temetőbe, és megfelel a temetőrendelet előírásainak, annak a műszaki osztály temetőüzemeltetéssel foglalkozó ügyintézője, Imre Andrea egy évig érvényes behajtási engedélyt állít ki. (26-330-233/130 mellék). Behajtási engedély nélkül a temetőbe behajtani tilos. Aki engedély nélkül hajt be a temetőbe gépjárművel, azzal szemben kénytelenek leszünk hatósági eljárást indítani. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (3) értelmében, aki behajtási engedély nélkül, jogosulatlanul hajt be a temetőbe, kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Bár fenti rendelkezés már hatályos, az első időszakban csak figyelmeztetjük a behajtási engedély nélkül behajtókat a helyi rendelet tartalmára, tehát a szabálytalan behajtások megszüntetésére vagy az engedély kiváltására.

A behajtási engedélyek kiváltásának határideje 2017. augusztus 1. napja. Ezen időszakig a temetőrendelet alapján felhívjuk majd a gépjárművel behajtó, rendelet szerinti jogosultakat az engedélyek kiváltására. Reményeink szerint 2017. augusztus 1. után sem kell bírságot kiszabnunk, mert megszűnnek majd a rendeletnek nem megfelelő, temetőbe történő behajtások.

Köszönjük megértésüket!

Pándi Gábor
alpolgármester

Hirdetmény meg nem váltott temetési helyekről

Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2017. (V. 25.) Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően, a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) kormányrendelet szerint a városi köztemetőben elhelyezkedő, a városi honlapon (www.pilisvorovar.hu) megtalálható listán feltüntetett temetési helyeket 

2017. november 30-i határidővel

lezárja, mivel azok határidőn belül nem kerültek újra megváltásra.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Felhívás búcsúi árusításra

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal várja azon kereskedők, szolgáltatók, kézművesek jelentkezését, akik a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 2017. augusztus 11−14. közötti időszakban (péntek, szombat, vasárnap, hétfő) a Kacsa-tónál megrendezésre kerülő Pilisvörösvári Búcsún árusítani vagy szolgáltatást nyújtani kívánnak. 

Jelentkezni lehet:

személyesen Drávai Zsuzsannánál a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán, telefonon: 06-26-330-233/147, 06-30-995-5006

Pándi Gábor
alpolgármester