XVII. évfolyam 6. szám - 2017. június

A Polgármesteri Hivatal közleményei

Nyári diákmunka program a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette a „Nyári diákmunka” programot. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a program kezdő időpontjában, tehát 2017. július 1-jén már betöltötték a 16. életévüket, és a program befejezésekor, 2017. augusztus 31-én pedig még nem múltak el 25 évesek, és közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A program keretében maximum 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.

A programba való jelentkezés részleteit a városi hirdetőkön, valamint az önkormányzat honlapján, a www.pilisvorosvar.hu nyitóoldalán az „Aktuális” információk között közzétettük. A programmal kapcsolatosan személyesen Szente Éva HR referenstől kérhető tájékoztatás (26-330-233/173 mellék). Kérjük, hogy a jelentkezők önéletrajzukat 2017. június 23-ig szíveskedjenek eljuttatni a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. szám alatti épületébe.

Pilisvörösvár, 2017. június 1.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Felhívás adótartozásra indított végrehajtási eljárás lehetőségéről

Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző