XVII. évfolyam 6. szám - 2017. június

Liegl külső védelmi gyakorlat

Május 23-án 10­12 óra között részleges külső védelmi tervgyakorlatra került sor Pilisvörösváron. A Pilisvörösvár közigazgatási területén elhelyezkedő Liegl & Dachser logisztikai központban veszélyes anyagnak számító növényvédőszereket is raktároznak, melyek esetleges égése során toxikus gázok szabadulhatnak fel. Emiatt városunkban a polgári védelmi szervezetnek – melynek vezetője a polgármester – minden évben külső védelmi gyakorlatot kell tartania. A külső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőrzi a Katasztrófavédelem.

Az idei gyakorlat feltételezett helyzete szerint a Pilisvörösvár határában álló üzemben tűz ütött ki, amelynek során a levegőbe mérgező anyagok kerültek. A tűz oltása megkezdődött, de a szélirány miatt szükségessé vált lakosságvédelmi intézkedések bevezetése, ezért a város polgármestere életbe léptette a külső védelmi tervet. A gyakorlat keretében szimulált megelőző intézkedésként sor került a Rákóczi utcai óvoda kiürítésének gyakorlására.

A szimulációs gyakorlaton részt vettek az operatív törzs tagjai:  Gromon István polgármester, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző mint közbiztonsági referens, Preszl Gábor képviselő mint az Infokommunikációs egység vezetője, Lakatosné Halmschlager Margit igazgatási osztályvezető mint a lakosságvédelmi egység vezetője, Teilné Kerekes Márta, a Szakorvosi Rendelő titkárságvezetője mint az egészségügyi egység vezetője, Pándi Gábor alpolgármester mint a logisztikai egység vezetője, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető mint a műszaki egység vezetője, valamint a rendőrség részéről Péczeli Csaba őrsparancsnok-helyettes, a polgárőrség részéről Scheller Zsolt, a Liget Polgárőr Egyesület elnöke, a Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részéről Kelemen Rita, valamint az Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai és a Pilisvörösvári Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese, Nyárádi Gergő. A gyakorlatot az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről Csordás László tű. alezredes polgári védelmi felügyelő tervezte meg és Sallai László tű. százados mb. kirendeltségvezető felügyelte. A gyakorlaton mint ellenőrző hatóságok részt vettek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői is.

A gyakorlat a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében kezdődött. A külső védelmi tervnek megfelelően az operatív törzs tagjai először a Liegl & Dachser üzemből történő riasztás vételét gyakorolták: előre meghatározott riadólánc szerint értesítették egymást a kialakult helyzetről. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor felderítése, a mérési eredmények értékelése, a várható helyzet előrejelzése és a veszélyességi zóna szimulált meghatározása után megelőző óvintézkedésként sor került a veszélyeztetett lakosság riasztásának gyakorlására, a veszélyhelyzeti tájékoztatás gyakorlására, a veszélyességi zónában tartózkodók elzárkózásra való felszólításának gyakorlására, valamint megelőző óvintézkedésként a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda kiürítésének gyakorlására. A gyerekek nagyon ügyesen és fegyelmezetten hajtották végre a feladatot, melynek során néhány perc alatt az óvoda melletti utcára vonultak ki. Éles helyzetben ilyenkor természetesen a legközelebbi befogadó helyre kellene menniük (a külső védelmi terv szerint a Templom téri iskola tornatermébe). A szokásos napirendet megszakító gyakorlat végén a gyerekek nagy örömmel majszolták el a jutalomként kapott fagyit az ovi udvarán.

Miután a gyakorlatterv szerint a tüzet sikerült eloltani, a veszély megszűnt, a normál működésre való visszaállást gyakorolták, majd közösen kiértékelték a gyakorlatot. Sallai László kirendeltségvezető összefoglaló szakmai értékelése szerint az irányító törzs a feltételezett helyzetet szakszerűen reagálta le, s minden a külső védelmi tervnek megfelelően zajlott.

Polgármesteri Hivatal