XVII. évfolyam 6. szám - 2017. június

NEM TERVEZIK AZ M10 megépítését

Hiába a térség polgármestereinek példás összefogása a M10 gyorsforgalmi út megépítése érdekében, a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár válasza szerint a 10-es út melletti települések problémáját megoldó útfejlesztés nem szerepel a rövid és középtávú közútfejlesztéseket tartalmazó projektlistában. Az M0 autóút északi szektor 11­10. sz. főút közötti szakaszának engedélyezési eljárása 2017 végére várhatóan befejeződik ugyan, és a projekt tartalmazza az M10 gyorsforgalmi út „Ürömi körforgalom” és Solymár Auchan közötti részleges kiépítését, ez azonban nem oldja meg a térség közlekedési feszültségét. A polgármesterek kezdeményezését és az államtitkári választ az alábbiakban közöljük.

Tájékoztató az M10 gyorsforgalmi út továbbépítését célzó polgármesteri kezdeményezésről

A 13 polgármester levele dr. Homolya Róbert közlekedésért felelős államtitkár úr részére

Tisztelt Államtitkár Úr!

A 10-es számú főút mentén fekvő, illetve azzal oldallagosan elhelyezkedő települések polgármestereiként az alábbi ügyben kérjük hathatós közbenjárását, illetve intézkedését.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2016 októberében elkészültek az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának és kapcsolódó létesítményeinek engedélyezési tervei, és hogy folyamatban van az engedélyezési eljárás, amely várhatóan 2017. év végére be is fejeződik. Bízunk abban, hogy ez az útszakasz minél előbb megépül, s csökkenteni fogja a térségünkből Budapestre való bejutás menetidejét. 

Ugyanakkor ez a beruházás nem oldja meg a 10-es út mentén fekvő települések több évtizede fennálló problémáját: a 10-es út túlterheltségét. A 10-es úton jelenleg a napi egységjármű forgalom 21 000 E/nap körül van, s ez a hatalmas személygépkocsi- és teherautó-áradat Pilisvörösvár, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Leányvár, Dorog kellős közepén halad keresztül. Szinte lehetetlen az út egyik oldaláról a másikra való átjutás, folyamatos a zaj- és porterhelés. A Budapestre autóval való bejutás, ill. az onnan való hazajutás egyes napszakokban órákba telik. Ez a munkába járó dolgozók életét megkeseríti, és a térségben működő több ezer kis- és közepes vállalkozás számára súlyos gazdasági károkat okoz.  

Az M0 autópálya északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszára készült engedélyezési terv részét képező forgalmi vizsgálat adatai szerint: amennyiben az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakasza előbb épülne meg, mint a Pilisvörösvárt, Piliscsabát, Pilisjászfalut és Leányvárt elkerülő M10-es gyorsforgalmi út, akkor az a 10-es út forgalmát kb. 50%-kal megemelné, ami elviselhetetlen lenne a 10-es út mentén fekvő települések számára. Az előrejelzett forgalmi terhelés a 10-es út Pilisvörösvár­Solymár közötti szakaszán 2031-ben 33 000 E/nap lenne!

Mindez azt jelenti, hogy a megoldás az M10-es elkerülő út megépítése lenne – akár ütemezett kiépítésben is. Ezen út megépítésének az előkészületei már a 2000-es évek elején megindultak. 2008-ban már a kiviteli tervek készültek, amikor az előkészületek szinte teljesen leálltak. 2014-ben megszületett az új környezetvédelmi engedély, de a tervezés és az engedélyeztetés jelenleg nem halad párhuzamosan az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszával.

Az út megépítése már évtizedek óta indokolt lenne. A rajtunk áthaladó forgalom hasonló nagyságrendű, ezáltal helyzetünk hasonló a 2. sz. főút mentén élőkéhez. A Dunakeszi – Göd – Sződliget – Vác elkerülő út meg is épült – már 1998-ban! – 2×1 sávon, s az 1371/2016. kormányhatározat alapján már a 2×2 sávos M2-es gyorsforgalmi út Budapest­Vác szakaszának 2×2 építése is tervben van.

 Tisztelt Államtitkár Úr!

Fentiek alapján a 10-es számú főút mentén fekvő, illetve a 10-es út forgalmával érintett települések polgármestereiként az alábbi kérésekkel fordulunk Önhöz:

1. Kérjük az M10-es út előkészítésének, tervezésének és engedélyeztetésének újbóli napirendre kerülését és felgyorsítását annak érdekében, hogy ez az út – akárha ütemezetten is – de minél előbb megépülhessen. 

2. Kérjük, hogy az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának projektjén belül készüljön egy olyan tanulmány, amely azt vizsgálja, hogy a körgyűrű ezen szakasza (M0 északi szektor) a megépítését követően milyen hatással lesz a Pilisi-medence és a Zsámbéki-medence településeire. A tanulmány adjon az NFM-mel, a Magyar Közút Nzrt.-vel és velünk egyeztetett megoldásokat az ezen útszakasz megépülése miatt a 10-es úton jelentősen megnövekedő forgalom megterhelő hatásainak csökkentésére (pl. M10 ütemezett megépítése; bizonyos csomópontok, veszélyes vagy szűk útszakaszok áthelyezése vagy átépítése körforgalmi vagy jelzőlámpás csomóponttá; új gyalogátkelőhelyek kialakítása; egyéb forgalombiztonsági beavatkozások), s a tanulmányban foglalt beruházások az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának megépülése előtt vagy azzal egy időben készüljenek el. 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Bízunk abban, hogy érveink és indokaink meggyőzik Önt, és a 10-es út mentén, ill. az út mellett oldallagosan elhelyezkedő településeken élő mintegy 60 000 ember érdekében megfogalmazott kérésünk meghallgatásra talál. Kéréseinket és indokainkat szeretnénk részletesen ismertetni Önnel egy személyes találkozó keretében. Kérjük, szíveskedjen meghatározni számunkra egy időpontot, amikor a megbeszélésre sor kerülhet.

Pilisvörösvár, 2017. március 8.

Tisztelettel:

Gromon István,
Pilisvörösvár város polgármestere

Csicsmanczai Tamásné,
Pilisszántó község polgármestere

Hanzelik Gábor,
Leányvár község polgármestere

Kolonics Péterné,
Csolnok község polgármestere

Kosztkáné Rokolya Bernadett,
Piliscsév község polgármestere

Küller János,
Pilisborosjenő község polgármestere

Poppréné Révay Gyöngyi,
Pilisszentiván község polgármestere

Szathmáry Gergely,
Remeteszőlős község polgármestere

Dr. Szente Kálmán, 
Solymár nagyközség polgármestere

Varga László
Perbál község polgármestere

Vöröskői István,
Kesztölc község polgármestere

Farkas András,
Piliscsaba város polgármestere

Krix Lajos Mihály,
Tinnye község polgármestere

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Dr. Homolya Róbert
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár válasza

Tárgy: M10 gyorsforgalmi út továbbépítése

Tisztelt Polgármester Úr!

Az M10 gyorsforgalmi út megvalósítására vonatkozó – további 9 polgármester társával együtt aláírt – kérésükben foglaltakat megvizsgáltatva a következő tájékoztatást adom.

Levelükben is jelezték, hogy az M0 autóút északi szektor 11–10. sz. főutak közötti hiányzó szakaszának előkészítése folyamatban van. Az engedélyezési tervek 2016-ban elkészültek, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik. A projekt tartalmazza az M10 gyorsforgalmi út „Ürömi körforgalom” és Solymár Auchan közötti szakaszának részleges kiépítését is.

Az M10 gyorsforgalmi út megépítését az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény „Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak” című 1. sz. mellékletének 4. sora nagytávon tartalmazza („Budapest térsége (M0) – Esztergom-(Szlovákia)”).

Az M10 gyorsforgalmi út Budapest–Kesztölc közötti szakasza jelenleg környezetvédelmi engedéllyel (így elfogadott nyomvonallal is) rendelkezik. A további szakasznak (Esztergomig) elfogadott nyomvonala sincsen, így engedélyezési terv sem áll rendelkezésre.

Bizonyára Ön, és polgármester társai előtt is ismert, hogy egy ilyen tervezési folyamat hosszadalmas, a várható átfutási idő az építési engedély beszerzésével együtt mintegy 2-2,5 év. A kivitelezés becsült időtartama pedig további 2-3 évre tehető. Figyelembe véve, hogy a szakasz megépítéséhez kb. 4 km hosszúságú alagút építése is szükséges, a várható bekerülési költség jelentős, mintegy nettó 110-120 Mrd forintra becsülhető.

Az M10 gyorsforgalmi út a jelenlegi, középtávon megvalósítandó hálózatfejlesztési elképzelésekben (az M0 – M10 – 10.sz. főút csomóponthoz kapcsolódó mintegy 3 km hosszúságú M10 nyomvonal kivételével) nem szerepel. Az M10 gyorsforgalmi út nyomvonala nem tartozik a TEN-T nyomvonalak közé. A Szlovákia (illetve Esztergom) irányába folyó fejlesztések (előkészítések) az M2 autóútra (M0-Vác dél, illetve Vác-dél országhatár), illetve az R11 gyorsútra (M1-Esztergom összekötés) koncentrálnak. A tervezés alatt álló R11 gyorsút megvalósulásával a térség forgalmi viszonyai jelentősen átrendeződhetnek, ami többek között a 10. sz. főút forgalmi terhelésének módosulásához is vezethet.

Az M0 autóút és az M10 gyorsforgalmi út előkészítettsége jelentősen eltér egymástól. Az M10 gyorsforgalmi út Kesztölcig tartó szakaszának az M0 autóút északi szektorával azonos előkészítettségre történő fejlesztése több évet venne igénybe, amely időveszteség jelentősen rontaná az M0 autóút adott szakaszára vonatkozó építési engedély beszerzésének, illetve megépítésének esélyeit.

Az M10 gyorsforgalmi út megvalósításának forrásigénye jelenleg nem biztosított, az út nem szerepel a Magyarország rövid és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozatban megadott, a rövid és középtávú közútfejlesztéseket tartalmazó projektlistában.

Végül tájékoztatom, hogy a fenti Korm. határozat értelmében a Kormány negyedévente áttekinti a projektek előrehaladását és a projektlistát. A megvalósítandó projektek köre így például esetleges további költségvetési források rendelkezésre állása esetén bővülhet, illetve az előkészítés és megvalósítás a 2022 utáni időszakra vonatkozhat.

Remélem, hogy tájékoztatásom minden kérdésükre választ adott. Amennyiben a témában mégis további információkra lenne szükségük, kérem, jelezzék.

Munkájukhoz további sok sikert kívánok.

Budapest, 2017. május 11.

Üdvözlettel:

Dr. Homolya Róbert