XVII. évfolyam 3. szám - 2017. március

LAKOSSÁGI FÓRUM AZ M0-ÁSRÓL AZ M10-ESÉRT

Lakossági fórumot tartottak 2017. február 16-án a Művészetek Háza dísztermében az M0-ás autóút északi szektor 11. sz. főút és 10. sz. főút közötti szakaszának építési engedélyezési eljárásával kapcsolatban. A fórumot Gromon István polgármester kezdeményezte és hívta össze, bevonva a beruházó és a tervező cégek képviselőit, a környező települések polgármestereit és lakosságát is.  

Előzmények

A fórum indítékát az adta, hogy 2016 októberében elkészültek az M0 északi szektor 11. sz. főút ­ 10. sz. főút közötti szakaszának és kapcsolódó létesítményeinek engedélyezési tervei, és megindult az engedélyezési eljárás. Pilisvörösvárt ebben a szakaszban nem tekintették érintettnek, mivel a tervezett nyomvonal nem halad keresztül városunk közigazgatási területén. 

vorosvari-ujsag-2017-03-00043Gromon István polgármester, amikor tudomást szerzett a folyamatban lévő eljárásról, hivatalos levélben jelezte a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala hivatalvezetőjének, Bíró Józsefnek, hogy bár a tervezett út nyomvonala nem érinti Pilisvörösvár közigazgatási területét, Pilisvörösvár nagyon is érintett az ügyben, mert a hatásterületen van, hiszen ha a körgyűrű ezen szakasza megépül, de a nyugati szektor nem (tehát ha a körgyűrű nem zárul be), akkor az északi szektor megépítése tovább növelné a 10-es út amúgy is túlterhelt forgalmát. Fentiek miatt a polgármester kérelmezte, hogy Vörösvár önkormányzata kapjon az engedélyezési eljárásban ügyféli jogkört, amit sikerült is elérni.

A 2016. december 16-án megtartott hatósági szemle keretében Gromon István felhívta a beruházó (Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. ­ NIF) és az engedélyező hatóság (Nemzeti Közlekedési Hatóság – NKH) figyelmét arra, hogy az M10 Budapest–Kesztölc szakaszának (azaz a Pilisvörösvárt elkerülő új 10-es útnak) mindenképpen előbb kell megvalósulnia, mint az M0 Solymárig való kiépítésének, mert ha ez nem így történne, akkor az új M0-szakasz rávezetné a 10-es útra az M0 forgalmát, és ezzel ellehetetlenítené Pilisvörösvár és a 10-es út mentén elhelyezkedő többi település életét. Javasolta egy pilisvörösvári lakossági fórum összehívását is, de a fórum összehívására a hatóság nem vállalkozott, mert erre nem kötelezi őket jogszabály. A fórumot ezért maga a polgármester szervezte meg, s levélben kérte a NIF vezérigazgatóját, hogy a fórumon a beruházó is képviseltesse magát, ami meg is történt. 

A fórum résztvevőivorosvari-ujsag-2017-03-00044

Február 16-án, csütörtökön a Művészetek Házában tartották meg a fórumot. Eljött a NIF Zrt. részéről Szabóné Tóth Ildikó projektvezető és Bodó Imre, valamint a tervező cégek közül az UNITEF ’83 Zrt. részéről Kőrösi Gábor irodaigazgató és Kovácsné Németh Klára műszaki igazgató, a FŐMTERV Zrt.-től Takács Miklós közlekedéstervezési igazgató és Csordás Erika irányító tervező. Jelen voltak a vörösvári képviselő-testület tagjai, valamint Vörösvár és a környékbeli települések érdeklődő polgárai. A fórumra 19 érintett település polgármestere kapott meghívást, ebből 13 el is jött vagy küldött valakit maga helyett. Jelen volt: Balogh Kálmán (Tök polgármestere), Bányai József (Pilisjászfalu polgármestere), Csicsmanczai Tamásné (Pilisszántó polgármestere), Ohr Alajos (Budakeszi alpolgármestere), Farkas András (Piliscsaba polgármestere), Hanzelik Gábor (Leányvár polgármestere), Reményi László (Csolnok alpolgármestere), Kosztkáné Rokolya Bernadett (Piliscsév polgármestere), Krix Lajos Mihály (Tinnye polgármestere), Szathmáry Gergely (Remeteszőlős polgármestere), dr. Szente Kálmán (Solymár polgármestere), Varga László (Perbál polgármestere), Kesztölcről pedig a Virágzó Kesztölcért Egyesület elnöke.

A tervekről

vorosvari-ujsag-2017-03-00041

Csordás Erika irányító tervező, FŐMTERV Zrt.

Az engedélyezési eljárás ismertetéseként Szabóné Tóth Ildikó projektvezető elmondta, hogy a tavalyi év végére készültek el az M0 északi szektor 11. sz. főút ­ 10. sz. főút közötti szakaszának engedélyezési tervei, és hogy jelenleg folyamatban van az engedélyezési eljárás, amely várhatóan az idei év végére be is fejeződik. 

Az M0 északi szektorának a Megyeri-hídig tartó szakaszát 2008-ban átadták. Ettől a ponttól kezdve a 10-es útig terjed az M0 mostani tervezési szakasza, 7,6 km-en, kétszer két sávon. A tervek 90 km/h tervezési sebességre készültek. A nyomvonaltervet részleteiben Csordás Erika irányító tervező ismertette. Takács Miklós közlekedéstervezési igazgató egy részletes forgalmi vizsgálatot ismertetett, s arról beszélt, hogy a beruházással milyen forgalmi változások várhatóak a Pilisi-, illetve a Zsámbéki-medencében. Elmondta, hogy az M0-ás autóút több lépcsőben valósul meg, így a különböző szakaszokban más-más forgalomnövekedésre, illetve -csökkenésre lehet számítani az érintett településeken.  

A forgalmi vizsgálatokról

A projekt megvalósulása esetén a 10-es út forgalma sajnos a jelenlegi 21 000 jármű/napról 2031-re 33 000 jármű/napra fog nő­ni, már-már élhetetlenné téve az érintett településeket, köztük Pilisvörösvárt is. A projekt előnye viszont, hogy a forgalom gyorsulni fog, a jelenlegi dugók megszűnnek, hiszen lesz egy Vörösvárt elhagyó kétsávos út, ami szétnyílik egy M0-ás kapcsolatra és egy Bécsi úti kapcsolatra, csomópontok nélkül. Takács Miklós elmondta, hogy már a mostani forgalom is olyan mértékű Vörösváron és a többi 10-es út menti településen, hogy azt elkerülő úttal csökkenteni szakmailag indokolt. A 10-es út menti települések problémáit az M10-es oldaná meg, az M10-es megépítése azonban jelenleg nincsen napirenden, a sok alagút és környezetvédelmi terület miatt a megvalósítása igen drága. Mivel az M10 teljes szakaszának megépítése több száz milliárd forintos beruházás lenne, erre reális esély nincs. Ezért nagyon fontos, hogy az M10-re valamiféle ütemezési terv készüljön, melynek minden eleme illeszkedik majd a teljes M0-ás gyűrű megvalósításába. Takács Miklós a bemutató végén kiemelte, hogy jelenleg a NIF Zrt. feladata az M0 északi szektor engedélyes terveinek elkészítése, elkészíttetése, de az út tényleges megépítésére elkülönített forrás jelenleg még nincs. Ez annyiban jó, hogy még van lehetőség az együttgondolkodásra, az összefogásra az M10 ügyében. 

vorosvari-ujsag-2017-03-00040Közös kérések, közös célok

Ennek a fórumnak talán az egyik legnagyobb hozadéka – túl azon, hogy rengeteg információval szolgált – az volt, hogy elindult egy komoly összefogás a környék települései között, amire nagyon régen volt példa. Gromon István polgármester az érintett települések polgármestereivel közösen fogja kérni dr. Homolya Róbert közlekedésért felelős államtitkárt a következőkre:

1. Az M10-es út tervezésének és engedélyeztetésének folyamatát gyorsítsák fel. (Az M10-es gyorsforgalmi út megépítésének előkészületei az utóbbi 8 évben lelassultak. 2008-ban már a kiviteli tervek készültek, amikor az előkészületek szinte teljesen leálltak. 2014-ben elkészült az új környezetvédelmi engedély, de a tervezés és az engedélyeztetés jelenleg nem halad párhuzamosan az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszával.)

2. Az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának projektjén belül készüljön egy olyan tanulmány, amely azt vizsgálja, hogy a körgyűrű ezen szakasza a megépítését követően milyen hatással lesz a Pilisi-medence és a Zsámbéki-medence településeire. A tanulmány adjon az NFM-mel, a Magyar Közút NZrt.-vel és velünk egyeztetett megoldásokat az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának megépülése miatt a térségünkben jelentősen megnövekedő forgalom megterhelő hatásainak csökkentésére (M10-es út megépítésének ütemekre bontása, bizonyos csomópontok, veszélyes vagy szűk útszakaszok átépítése körforgalmi vagy jelzőlámpás csomóponttá, új gyalogátkelőhelyek kialakítása, illetve egyéb forgalombiztonsági beavatkozások). 

3. Az 1. pont szerint elkészülő tanulmányban foglalt beruházások még az M0 északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakaszának megépülése előtt vagy legkésőbb azzal egy időben készüljenek el. 

A polgármesterek személyes találkozást és egyeztetési lehetőséget is kérnek az államtitkártól. Az egyeztetés eredményéről beszámolunk.

Palkovics Mária