XVII. évfolyam 3. szám - 2017. március

MEGÚJUL A SZAKORVOSI RENDELŐ ÉS AZ EGÉSZSÉGHÁZ

2017. február 21. napján érkezett az örömteli hír, miszerint a Szakorvosi Rendelőintézet és az Egészségház épületeinek energiahatékonysági felújítására a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott KEHOP-5.2.9-16-2016-00056 azonosító számú pályázatunkat támogatásban részesítették. A pályázaton 60,59 millió forint pályázati támogatást nyertünk, ami 100%-os pályázati finanszírozást jelent.

A kivitelezésre még 2016 nyarán, egy feltételes közbeszerzési eljárás keretében kötöttünk vállalkozási szerződést az Épkomplex Kft.-vel. A szerződés szerint a kivitelezésnek 2017. november 14. napjáig kell befejeződnie. A szakrendelő energetikai felújításának bruttó értéke 46 616 774 forint, az Attila utcai Egészségházé 11 429 740 forint. A 60 590 209 forintos pályázati támogatás a kiviteli költségeken túl az egyéb járulékos elszámolható költségek fedezetét is tartalmazza, mint pl. a közbeszerzési eljárás költségei, a tervezés és műszaki ellenőr költségei stb.

A Szakorvosi Rendelőintézet Fő utca 188. szám alatti épületének energiahatékonysági felújítása mind a három szintet és a beépített tetőteret is érinti majd. A beruházás keretében az épület régi, elhasználódott, rosszul záródó és nem energiatakarékos, fémszerkezetű nyílászáróit műanyag nyílászárókra cseréljük, a homlokzat teljes hőszigetelést kap, klinkertéglával díszített vakolattal. 

Az Attila utcai Egészségház energiahatékonysági felújítása keretében az épület régi fa nyílászáróit hőszigetelt műanyag nyílászárókra cseréljük, és a teljes homlokzatot, valamint a födémet hőszigeteléssel és új vakolattal látjuk el.

A beruházás alatt mindkét intézménynek zökkenőmentesen működnie kell. Ez nehezíti majd a kivitelezést, s nagy szervezőmunkát igényel a rendelőintézet dolgozóitól, a beruházást koordináló köztisztviselőktől és a kivitelezőtől egyaránt. A betegek türelmét is kérjük, mivel előfordulhat, hogy egy-egy rendelést átmenetileg a megszokotthoz képest más helyiségben érnek majd el. 

Nagy öröm, hogy az önkormányzati forrásból 2014-ben felépített lift után most a Szakorvosi Rendelőintézet és az Egészségház épületeiben egy átfogó fejlesztésre is sor kerülhet, méghozzá állami és uniós forrásból. Külön öröm, hogy az elmúlt napokban sor kerülhetett az önkormányzati forrásból kialakított új gyógytorna és fizikoterápiás rendelő átadására is. 

Bízom abban, hogy a felújított egészségügyi intézmények hatékonyan hozzájárulnak városunk polgárai egészségnek megőrzéséhez, illetve helyreállításához.

Gromon István
polgármester

Hirdetés­felvétel: 06/30-228-0262