XVII. évfolyam 3. szám - 2017. március

Újabb DMRV levél csőtörés-ügyben

Előző számunkban közöltük, hogy Gromon István polgármester – már többedik alkalommal – a DMRV vezérigazgatójához fordult a Szabadság utcai vízvezeték ügyében, kérve a Vásár téri iskolától a Lőcsei utcáig tartó szakasz teljes cseréjét. A levélre a DMRV nevében Farkas Egonné főmérnök és Bartos Violetta Katalin üzemvezető az alábbi választ adta.

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunkhoz 2017. február 16-án érkezett 01-75-10/2017. ügyiratszámú levelének első pontjában leírta, hogy Pilisvörösvár, Szabadság utca Fő utcától Lőcsei utcáig terjedő szakaszán gyakori a csőtörés, ezért az utca lakói nevében kéri a vezetékszakasz cseréjét. Ezen kívül tájékoztatott arról, hogy az Önkormányzat a Szabadság utca ezen szakaszán, az utca mindkét oldalán parkolóhelyek kialakítását, valamint járda építését tervezi legkésőbb a jövő évben.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a tárgyi vezetékszakasz-rekonstrukció végrehajtása sajnos rajtunk kívülálló okok és jogi szabályozások miatt nem csak a DMRV Zrt. döntésén múlik, mivel Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO_2016/8824-9/2016 ügyiratszámú levelében a DMRV Zrt. víziközmű-szolgáltatás végzésére közérdekű üzemeltetőként jelölte ki. A DMRV Zrt. 2013. óta a Duna Jobbparti Regionális Ivóvízellátó Rendszer által ellátott települések tekintetében közérdekű üzemeltetői jogviszonyban áll. A Hivatalnak beadott működési engedély iránti kérelmünket minden évben elutasítják. Ezáltal a 2013. óta a Gördülő Fejlesztési Tervünkben (GFT) szereplő érintett vezetékszakaszok rekonstrukciójának jóváhagyása szintén nem történik meg.

Ahhoz, hogy a tárgyi utcában lévő ivóvíz vezetékszakasz rekonstrukciója megvalósuljon, az alábbi eljárás lefolytatására van szükség – amennyiben a rekonstrukció alá vont vezetékszakasz állami vagyonkezelésben van – 

• a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) hozzájárulása,

• a működési engedély kiadása az elfogadott GFT-vel.

A fentiek teljesüléséig a rekonstrukció megvalósításához az 58/2013. (ll. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 18. § (7) bekezdése szerint: „Az előre nem tervezhető, halaszthatatlan víziközmű felújítási, beruházási munkákról, a beavatkozás indoka és a felmerüIt költségigény megadásával a közérdekű üzemeltető a Hivatalt negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja.” (A Hivatal ügyintézési határideje a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 4. § (2) bekezdése szerint alakul.)

Az adott rekonstrukció végrehajtásához a jogszabályi rendelkezés szerint egyedi engedélyeztetésre van szükség a HivataInál.

Természetesen a fentiekben leírt eljárást betartva szeretnénk a tárgyi vezetékszakasz rekonstrukcióját elvégezni, amelyre jelenleg csak külső forrás bevonásával van lehetőségünk. A várható adminisztratív akadályok elhárulása után körülbelül 8 hónap szükséges.

A levelében a második és harmadik pontban részletezett úthelyreállítással, illetve csőtörések során keletkező hordalékkal kapcsolatos felvetéseire az illetékes szervezeti egységünk a DMRV/2826-2/2017/FSU iktatószámú válaszlevelében adott tájékoztatást.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását és szíves megértését a probléma megoldásával kapcsolatosan! 

Üdvözlettel,

Farkas Egonné
főmérnök

Bartos Violetta Katalin
üzemvezető