XVII. évfolyam 11. szám - 2017. november

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017-es évi közmeghallgatása

Az október 11-én megrendezésre került közmeghallgatáson Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: PNNÖ) áttekintette a tavalyi közmeghallgatás óta eltelt időszak tevékenységeit.

Az elmúlt évben a vörösvári német nemzetiségi kultúrával és oktatással kapcsolatban 17 ülésen 140 határozatot hoztak.

A nemzetiségi köznevelés területén a PNNÖ számára kiemelkedő jelentőséggel bír a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér) nemzetiségi önkormányzati fenntartásba és működtetésbe vétele. A fenntartóváltás a vörösvári németség számára jelentős, de országos szinten nem egyedülálló lépés volt: jelenleg Magyarországon a települési német nemzetiségi önkormányzatok összesen 24 általános iskolát és 25 óvodát tartanak fenn. A fenntartóváltás az intézménybe járó gyermekek és szüleik, valamint az itt dolgozó pedagógusok számára oktatási és pénzügyi szempontból is számos előnnyel jár. A közvetlen kapcsolat segíti a modern nyelvoktatáshoz és a nemzetiségi kultúra ápolásához szükséges feltételek közvetlen és gyors átfutású biztosítását. Az átvételről az országos médiumok – Unser Bildschirm, illetve a Magyar Rádió – is tudósítottak. A közmeghallgatáson részletesen bemutatásra került az intézményátvétellel kapcsolatos teendők sora. Az átvételt engedélyező EMMI-döntést követően megállapodások születtek az Érdi Tankerületi Központtal, Pilisvörösvár Város Önkormányzatával és a GESZ-szel a működés körülményeiről, amelyeket többek között az iskola pedagógiai programjáról, költségvetéséről és éves munkatervéről szóló dokumentumok elfogadása követett.

A PNNÖ véleményezési, illetve egyetértési jogát gyakorolta a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda és a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőinek kinevezésével kapcsolatban.

Számos esetben vett részt az oktatási intézmények rendezvényein, a beiskolázási szülői tájékoztatókon és a nyílt napokon. Felterjesztési jogával élt az ÉMNÖSZ által adományozott Év pedagógusa kitüntetésre.

A nemzetiségi oktatásban részt vevő pedagógusok nyelvtanulása és a nemzetiségi óvodapedagógusok tanulmányainak támogatása kiemelt figyelmet kapott a PNNÖ elmúlt évi tevékenységében, amelyre összesen 312 000 forintot fordított. Az önkormányzat tagjai 150 000 Ft értékben járultak hozzá a diákok számára nemzetiségi ruhák készíttetéséhez. Az oktatási intézményeket érintő további támogatások jó tanulók jutalmazására, nemzetiségi témában szakdolgozatot írók támogatására, a Neue Zeitung című magyarországi német hetilap előfizetésére, német gyermekkönyvek és a német nyelvtanulást segítő Living puppets bábok beszerzésére fordítódtak.

A 2017-es év költségvetésének áttekintését követően a PNNÖ a sikeres pályázatairól számolt be. Jelentős pályázati támogatással valósult meg a szeptemberi ausztriai nyelvi tábor és a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelőtestületének a győri Audi-iskolában tett tanulmányútja. Pályázati pénz segítségével valósul meg az idei évi nemzetiségi délután és a hamarosan megjelenő mondókáskönyv.

A vörösvári német nemzetiségi egyesületek esetében a Német Nemzetiségi Fúvószenekar 552 000 forint, a Német Nemzetiségi Vegyes Kórus 456 000 forint támogatást kapott, míg a Német Nemzetiségi Táncegyüttes az amerikai turné miatt az eddigi támogatáshoz képest 200 000 forinttal többet, összesen 752 000 forintot kapott. A Falumúzeum közvetett úton egy sváb szekrény restaurálására 266 200 forintban részesült.

A PNNÖ 228 600 forinttal a szüreti rendezvényt, 400 000 forinttal a Pán Zenei Alapítványt (a TRINA-tábort) támogatta, valamint 50 000 forinttal járult hozzá a Wenczl József táncpedagógus-koreográfus tiszteletére elhelyezett emléktábla költségeihez.

A PNNÖ működéséhez szükséges belső feladatok (költségvetés, program- és munkaterv, ellenőrzési terv, támogatási és pályázati beszámolók készítése) áttekintése után ismertetésre került a PNNÖ egyéb 2017-es tevékenysége, így például a Deutscher Kalender 2017 és a Blickpunkt c. falinaptár megvásárlása az intézményeknek és egyesületeknek, illetve az országos és regionális nemzetiségi eseményeken való részvételek.

A közmeghallgatás egyik fontos momentuma volt az érdeklődők figyelmének felhívása arra, hogy az egyesületi élet finanszírozásához egyéb pályázati lehetőségeket is érdemes igénybe venni. A pályázatok megjelenésének két fontos fóruma a www.emet.gov.hu és a www.ldu.hu honlapok.

A közmeghallgatás második részében a résztvevők egyeztetést folytattak a 2018-as évre vonatkozó terveikről. Ennek értelmében a már hagyománnyá vált programfüzér (Magyarországi németek elűzetésének és elhurcolásának emléknapja, Farsangtemetés, Májusfaállítás, Hősök napja, Májusfabontás, Vörösvári Napok, Szüreti felvonulás, Nemzetiségi Délután) végigkíséri majd a 2018-as évet és gazdagítja a város kulturális életét.

Végül a 2018. évi parlamenti választásokról, illetve a német nemzetiség parlamenti képviseletének fontosságáról volt szó. A PNNÖ felhívta a figyelmet a német nemzetiségi névjegyzékbe történő regisztrációra és az ezzel kapcsolatos teendőkre. Az elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb feladata, hogy minél többen regisztráljanak a névjegyzékbe, illetve a 2018. évi parlamenti választás során szavazatukat a német nemzetiség listájára adják le.

PNNÖ / M.M.