XVII. évfolyam 11. szám - 2017. november

Egy nap az idősekért

Napjainkban talán már nem is tudnánk úgy rábökni a falinaptár rubrikáira, hogy ne essen akkorra valamiféle világnap. De mi is tulajdonképen ez az ünnep? Nos, nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy ezek olyan, évről évre ismétlődő, globális vagy több nációra kiterjedő ünnepek, esetleg figyelemfelhívó napok, amelyeket jellemzően különböző nemzetközi szervezetek hirdettek meg. Az ilyen jeles dátumok közül mindenképpen kiemelkedik október elseje, az idősek, illetőleg a zene világnapja.

Előbbi ünnepet 1991-től vezette be az Egyesült Nemzetek Szervezete, közismert nevén az ENSZ. Ezen nap alkalmából mindazokat szokás köszönteni, akik életüket végigdolgozva, a munka után a megérdemelt nyugdíjas korban vannak. Ez is egyfajta gesztus, hogy éltesebb embertársaink érezzék: nincsenek egyedül, fontos részei életünknek.

Pilisvörösváron az idősek napjának megünneplésére október 8-án került sor a Művészetek Házának színháztermében, amely a tavalyihoz hasonlóan ismételten zsúfolásig megtelt. Akadtak olyanok, akiket gyermekük, de olyanok is, akiket unokájuk kísért el a rendezvényre.

Az ünnepi műsort a Nosztalgia Dalkör műsora indította, amelyet a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes felnőtt csoportjának energiadús előadása követett. Botzheim Béla Zs. Dobozi Erzsébet egyik versének kivonatát olvasta fel a hallgatóságnak. A fellépések sorát a Nyugdíjas Klub Margaréta Tánccsoportjának, majd Hagyo­mányőrző Tánckarának műsora zárta.

Az előadások után Gromon István polgármester, illetőleg Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asszony köszöntötte az ünneplő polgárokat. Beszédeikből kiviláglott, hogy az emberi élet érték, így minden idős embert ugyanúgy meg kell becsülni, mint a fiatalokat. Gromon István külön szólt a korban különböző generációk közötti kapcsolatról. Hangsúlyozta: fontos, hogy ezek tagjai meg tudják érteni egymást a hétköznapok során.

A városi hagyományokhoz hűen idén is köszöntötték a város legidősebb női és férfi lakóját, valamint három házaspárt is. Pilisvörösvár legidősebb hölgy lakója, a lassan 97 esztendős Ludvig Sebőné – született Peller Mária – sajnos egészségügyi állapota miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. A város legidősebb férfija, a 98 éves Dobozy István plébános atya viszont eljött a rendezvényre, ahol néhány szóval szólt az ünneplőkhöz is. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy 75 esztendőnyi papi szolgálat van a háta mögött. A legidősebb pilisvörösvári születésű férfi cím idén Kellner Istvánt illeti, aki 1922. szeptember 2-án született. Apropó, feleségével, Kellner Istvánnéval ők az egyik legidősebb házaspárja városunknak, ezért külön köszöntésben részesültek: egészen pontosan augusztus 30-án ünnepelték 70 éves házassági évfordulójukat.

A 68 éve házas Wenczl István és Poppre Róza sajnos nem tudott részt venni az ünnepségen. Köszöntésben részesült viszont Breier István és felesége, Breier Istvánné, akik 65. házassági évfordulójukat ünnepelték. Ugyancsak ennyi évet élt meg közösen Solymosi Márton és Solymosi Mártonné, akik szintén egy ajándékcsomagot kaptak útravalóul.

A köszöntések után Fers Márta és Kiss Tivadar operaénekesek adtak elő egy zenés műsort, amelyet zongorán Mayer Angyalka kísért.

K. M.