XVII. évfolyam 1. szám - 2017. október

ÚTÉPÍTÉSEK, INGATLAN­GAZDÁLKODÁS, KITÜNTETÉSEK – Interjú Gromon István polgármesterrel

• Már jó ideje üresen áll a Fő utca 77. alatti ingatlan, melyet évekig a Raiffeisen Bank bérelt az önkormányzattól. Több próbálkozás is volt az ismételt bérbeadásra, de eddig sikertelenül. Most azonban úgy tűnik, sikerül kiadni a frekventált helyen lévő ingatlant. Kivel, milyen céggel sikerült megállapodást kötni?

Tekintettel arra, hogy az előző pályázati fordulót a komolytalannak tűnő pályázatok miatt a képviselő-testületnek eredménytelenné kellett nyilvánítania, augusztus 15-én új bérleti pályázati felhívást tettünk közzé az ingatlan bérbeadására. Az ajánlatokat szeptember 15-én 9 óráig lehetett leadni. Az épület bérbevételére most két érvényes és egyben komoly ajánlat érkezett. A szep­tember 28-i képviselő-testületi ülésen alapos és hosszas meghallgatások után, zárt ülés keretében mérlegeltük a két pályázat előnyeit és hátrányait, az esetleges szerződéskötési kockázatokat. Végül a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Chimpex Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pályázatát hirdeti ki nyertesnek. A bérleti szerződést terveink szerint október 10-én kötjük meg, és azon a napon sor kerül az ingatlan birtokbaadására is.

• Milyen feltételekkel adják bérbe az épületet?

A havi bérleti díj 315 000 forint. A szerződést határozatlan időre kötjük meg, négyéves felmondási moratóriummal. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ezen időszak alatt a bérlő rendes felmondással nem szüntetheti meg a bérleti jogviszonyt, vagy ha mégis, akkor köteles a négyéves időszakra vonatkozó bérleti díjat egy összegben megfizetni az önkormányzat számára.

• Milyen tevékenységet folytat majd az épületben a bérlő?

A bérlő bolti vegyes kiskereskedelmi tevékenységet folytat, és elsősorban szárazárut, tartós, csomagolt élelmiszert, termékeket árul majd a boltban. Tehát nem klasszikus értelemben vett közértet fog működtetni, nem árul majd friss árut.

• Mit lehet tudni még a cégről?

A Chimpex Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1997-ben alakult meg, s azóta is nyereségesen és sikeresen működik. Jelenleg összesen öt (Budapesten négy, Piliscsabán egy) vegyeskereskedés-üzletük és több logisztikai raktáruk van, ahonnan multinacionális cégeknek és pilisvörösvári élelmiszerüzletekbe is szállítanak termékeket. Az üzleteikben kizárólag előre csomagolt, tartós élelmiszerek kaphatók (kávé, tea, édesség stb.). A cég székhelye a Bécsi úton található. A pilisvörösvári bolt a hatodik üzletük lesz, amelyben előreláthatólag öt személyt alkalmaznak majd, akik a terveik szerint helyi lakosok leszek.

• Mikor nyit majd az üzlet?

Az ingatlan minimális belső átalakítása, valamint a szakhatósági engedélyek és a működési engedély beszerzése kb. két hónapot vesz majd igénybe, így az üzlet várhatóan december közepe táján nyílik majd meg.

• Újabb lépést tett az önkormányzat a Nagy-tó körüli sétány és futópálya megvalósítása felé. Hol tart most az ügy?

Ennek a nagy léptékű fejlesztésnek az előkészítésén már több mint másfél éve dolgozunk. Közel egy évet vett igénybe az öt bányató körüli teljes terület fejlesztési koncepciótervének elkészítése, melyet a képviselő-testület az idén januárban fogadott el. Ezen koncepcióterv alapján kezdhettük meg a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiviteli terveinek elkészítését, amely újabb fél évet vett igénybe. Az elkészült kiviteli tervet a legutóbbi, szeptember végi ülésen fogadta el a képviselő-testület azzal, hogy a tervet a Horgász soron, illetve a Horgász sor és Vájár utca közötti szakaszon a közterület határának kitűzését követően, a kitűzés eredményének figyelembevételével kell majd véglegesíteni.

• Mit tartalmaz konkrétan a terv?

A terv szerint a pontosan 1 kilométer hosszú sétány egy 2 méter széles aszfaltburkolatos sétálóútból és egy 1 méter széles rekortán burkolatú futópályából áll majd. A futópálya a sétálóút belső ívén halad. A sétány védelmét és használhatóságát pollerek, parkbútorok, korlátok, hulladékgyűjtő edények biztosítják, és kiépül a sétány mentén a közvilágítás is. A terv tartalmazza a Városliget sétányt a Harcsa utcával összekötő útnak egy kisebb korrekcióját is annak érdekében, hogy ezen a helyen egy szabályos és biztonságos közlekedési csomópont alakuljon ki a sétány mellett.

• A kiviteli tervek elfogadása után mi lesz a következő lépés?

A terv véglegesítése után a hatósági engedélyeztetésre kerül sor. Ez újabb hónapokat vesz igénybe, de közben elvégezzük a terület kialakításának előkészítő munkáit. A városgondnokság már meg is kezdte ezeket az elburjánzott aljnövényzet kivágásával. A terület megtisztítása után az engedélyhez nem kötött tereprendezési munkák elvégzése következik, s még ez évben szeretnénk elvégeztetni a sétányra merőlegesen lefutó utak meglévő csapadékvíz-elvezetésének átalakítását is, hogy mire a sétány építése sorra kerül, ezek már rendben legyenek.

•Mikorra valósulhat meg a tavak környéki terület fejlesztésének ezen lépcsője?

Nagyon bízom abban, hogy a 2018. évi költségvetésben biztosítani tudjuk majd a megvalósításhoz szükséges fedezetet. Ha így lesz, akkor a költségvetési rendelet február eleji elfogadását követően még 2018 februárjában szeretnénk a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást megindítani, és az eljárás eredményes lefolytatása után a kivitelezést még a 2018. évben megvalósítani. Hogy a kivitelezés mennyi időt vesz majd igénybe, azt ma még nem tudom megmondani, ez a közbeszerzési ajánlati felhívás elkészítése, illetve az eljárás lefolytatása során fog kiderülni. A legszebb az lenne, ha az új létesítmény a 2018. évi Vörösvári Napok idejére elkészülhetne, de ez persze ebben a pillanatban még csak egy álom.

• Módosította a képviselő-testület az utcanevekre és házszámokra vonatkozó rendeletet. Mennyiben érinti ez közvetlenül a lakosságot, van-e valami fontos tudnivaló, változás ezzel kapcsolatban?

A módosítás lényegében csak a zártkerti ingatlanok tulajdonosait, illetve az ott élőket érinti. A módosítás lényege az, hogy a közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről szóló 8/2003. (IV. 01.) önkormányzati rendelet hatálya mostantól Pilisvörösvár teljes közigazgatási területére, tehát a zártkertekre is kiterjed. (Eddig csak a beépítésre szánt területre terjedt ki.) A módosítás oka az, hogy a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltak miatt a jövőben a belterületi lakóingatlanokhoz hasonlóan a zártkertekben is helyrajzi szám helyett kizárólag házszám rögzítését teszi lehetővé a központi címregiszter (KCR).

A rendelet alapján a közeljövőben minden, a lakcímnyilvántartásban helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanban lakó, állandó lakcímmel rendelkező lakos házszám-megállapító határozatot fog kapni a polgármesteri hivataltól. (Fontos megjegyezni, hogy csak azon ingatlanok tekintetében áll fenn a jegyző címképzési kötelezettsége, melyen épület található.) Az ingatlan új címe az ingatlan-nyilvántartásban, a lakcím pedig a népesség-nyilvántartási rendszerben külön kérés nélkül átvezetésre kerül, a lakcímkártyát, illetve a forgalmi engedélyt pedig kérelemre, a jogerős házszám-megállapító határozat bemutatása és a korábbi igazolványok leadása mellett a Pilisvörösvári Járási Hivatal Okmányirodája illetékmentesen kicseréli.

• A múlt hónapban részletesen beszámoltunk az útépítésekről, most csak annyit kérdeznék, hogy minden a tervek szerint halad-e?

Mindhárom helyszínen: a Kálvária utcában, a Báthory utcában és a Lahner György utcában is az ütemterveknek megfelelően haladnak a kivitelezési munkák.

A Kálvária utca felső (hídon túli) szakaszán a 325 méter hosszú, új aszfaltburkolatos út a Nadi Kft. kivitelezésében október 4-ére, hat héttel a teljesítési határidő előtt elkészült, és már át is adtuk a forgalomnak, bár a hivatalos műszaki átadás csak október 13-án lesz.

A Báthory utcában a kitűzés után jelenleg a földmunkák zajlanak, és várhatóan október 8-ig a teljes szakaszon el is készülnek, utána pedig kezdődik az útpálya rétegrendjének és az útszegélyeknek az építése. Ezek a munkák várhatóan 2 hetet vesznek majd igénybe. Sajnálatos dolog, hogy szándékunk ellenére a teljes útszakaszt most nem tudjuk megépíteni, mert az út szélesítéséhez szükséges területet néhány ingatlantulajdonos nem volt hajlandó leadni. Az eredetileg tervezett 501 méter helyett így most csak 385 méter utat tudunk megépíteni. Megépül a Nagy Imre utcától a 3583 hrsz.-ú ingatlanig terjedő 300 méteres szakasz, és a 3583 hrsz.-ú ingatlantól a 3573/2 hrsz.-ú ingatlanig terjedő 85 méteres szakasz, de jogi rendezetlenség miatt nem épül meg a 3583 hrsz.-ú ingatlan előtti szakasz, a 3573/2 hrsz.-ú ingatlan előtti szakasz, valamint a 3573/2 hrsz.-ú ingatlantól a 3574/3 hrsz.-ú, Szent Erzsébet utcáig terjedő szakasz. Ettől a szomorú közjátéktól függetlenül a munka itt is az ütemtervnek megfelelően halad, és az út várhatóan a szerződéses határidő előtt, tehát legkésőbb két hónapon belül elkészül.

A harmadik helyszínen, a Lahner György utcában is jól halad a munka. Már befejeződtek az út csapadékvíz-elvezetési munkái: elkészültek a szikkasztók, valamint a szikkasztókból a vizet elvezető csapadékcsatorna is. Megtörtént az út első szakaszának a kitűzése, és megkezdődött az útszegélyek építése is. A munka itt is az ütemtervnek megfelelően halad, és ez az út is várhatóan a szerződéses határidő (de­cember közepe) előtt elkészül.

• Mi a helyzet az óvodai fejlesztésekkel?

Még 2016 őszén adtunk be két pályázatot a Német Nemzetiségi Óvoda és a Ligeti Cseperedő Óvoda felújítására. Idén nyáron kaptuk a hírt, hogy a Német Nemzetiségi Óvodára vonatkozó pályázatot támogatták, és 16 739 593 forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A felújítási projekt keretében a Rákóczi utcai óvodában már meg is történt a régi töredezett beton KRESZ-pálya aszfaltozása és felfestése. A Széchenyi utcai óvodában a vállalkozó október közepén kezdi meg az udvarfelújítási munkákat, a térkőburkolatos és gumiburkolatos térkialakítást. A tervek szerint a munkák novemberben elkészülnek. A Rákóczi utcai óvoda kerítésfelújítására októberben írjuk ki a kivitelezői pályázatot, ez a munka várhatóan jövő tavasszal fog elkészülni.

Sajnos a Ligeti Cseperedő Óvoda felújítására benyújtott pályázatunk első körben nem nyert, pedig ott is sok munka lenne. A múlt héten alapos bejárást tartottunk a Zrínyi utcai épületben, és számba vettük az összes problémát. Ezeket most rangsoroljuk, s ha továbbra sem kapunk hozzá állami támogatást, akkor jövőre a szükséges felújításokat saját forrásból elkezdjük, s a rangsor alapján haladva, fokozatosan elvégezzük.

• Két Pilisvörösvárért emlékérem és egy posztumusz díszpolgári cím adományozásáról is döntött a testület. Kikre esett a választás, és mi alapján döntöttek?

A hatályos önkormányzati rendeletünk alapján évente egy díszpolgári cím, egy posztumusz díszpolgári cím, valamint két Pilisvörösvárért emlékérem adományozható. Az idei évben díszpolgári címre nem érkezett érvényes jelölés. Posztumusz díszpolgári címre két javaslat érkezett, közülük a képviselő-testület Mauterer Jánosnak, az egykori Mauterer zenekar (Maura Panda) alapítójának és vezetőjének szavazta meg a kitüntetést. Mauterer János több mint fél évszázados zenekarvezetői munkája, a pilisvörösvári német nemzetiségi fúvószenei hagyományok ápolása, megőrzése és továbbfejlesztése révén kiemelkedő, a mai napig is érezhető, jótékony hatással volt településünk kulturális életére, annak fejlődésére, ezért kapja a díjat.

Pilisvörösvárért emlékérem adományozására két javaslat érkezett, s a képviselő-testület mindkét javaslatot nagy többséggel támogatta. Oláhné Szabó Anita hegedűtanár, a Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója több évtizedes kiemelkedő zenepedagógusi és intézményvezetői munkájának elismeréseképpen részesül a kitüntetésben, Manhertz István díszítőszobrásznak pedig a Pilisvörösvár közterein és egyházi ingatlanain társadalmi munkában, ingyenes felajánlásként elkészített és felállított szobraiért, valamint több évtizedes, kiemelkedő díszítőszobrászi tevékenységének elismeréseképpen adományoz Pilisvörösvárért emlékérmet a képviselő-testület. A díjak átadása az október 23-i ünnepség keretében lesz a Művészetek Házában. Az ünnepségre mindenkit szeretettel várunk.

Palkovics Mária