XVII. évfolyam 9. szám - 2017. szeptember

VÖRÖSVÁRI NAPOK UTÁN, ÚTÉPÍTÉSEK, CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, KÖZÉTKEZTETÉS – Interjú Gromon István polgármesterrel

• Múlt havi számunkban a Vörösvári Napok előkészületeiről faggattam, mostanra pedig már lezajlott az esemény. Így most arra kérem, hogy értékelje a XXVI. Vörösvári Napokat.

Igazából az a fontos szerintem, hogy a vörösvári emberek hogyan értékelték a rendezvényt. A nekem mondott, illetve a hozzám eljutott értékelések döntő többségükben pozitívak voltak.

A magam részéről úgy gondolom, hogy a tavalyihoz hasonlóan nagyon jól sikerült az idei rendezvény is, sőt több területen előre is tudtunk lépni. Nagyon jól bevált a Kacsa-tó mögötti kerülőút, s ennek köszönhetően sokkal kevesebb volt a konfliktus az útlezárási pontoknál. Előrelépés volt, hogy az ideiglenesen kijelölt parkolókba és az illemhelyekhez az idén már közvilágítást is kiépítettünk. Mivel csak a sátorban rendeztünk zenés programokat, az idén jóval kevesebb volt a hangerő miatti lakossági panasz. A körhintásokat is sikerült rászorítani, hogy ne húszféle zenét szolgáltassanak, hanem csak közösen egyet, ez is javára vált a rendezvénynek. A kerekes kisvasút járattervét módosítottuk, így lényegében megszűnt a körbeutazás, és könnyebb volt feljutni a kisvasútra. A program szerintem az idén is nagyon változatos volt, és sok embert vonzott. Igyekeztünk a hagyományos német nemzetiségi programokat és a ma divatos programokat egyenlő arányban biztosítani, s ez szerintem sikerült is. A meghívott sztárvendégek pedig talán még a tavalyiaknál is nagyobb sikert arattak.

• Volt-e valami, ami nem a várakozásnak megfelelően sikerült? Személy szerint én nagyon csodálkoztam a tutajhúzó verseny kevés résztvevőjén…

Igaz, hogy a tutajhúzó versenyen idén csak négy csapat indult, de maga a verseny és a köré szervezett nap nagyon jó hangulatban telt. Külön érdekessége volt az idei tutajhúzásnak, hogy egy Baranya megyei falu, Kiskassa német nemzetiségi önkormányzatának csapata is benevezett a versenybe. A csapat vezetője a bemutatkozójában megemlítette, hogy nagyra értékelték a német nemzetiségi hagyományokat ápoló, az őseink betelepülésére emlékező tutajhúzó verseny ötletét, és hogy több száz kilométert utaztak azért, hogy ezen a versenyen részt vehessenek. Szintén újdonság volt, hogy ebben az évben már Evochipes profi időmérő rendszert használtunk a versenyen, ami századmásodperc pontossággal rögzítette a versenyeredményeket, így az időmérés nem adott már okot a verseny utáni vitára. Hiszem, hogy az idei alacsony csapatszám csak átmeneti megtorpanás volt, és jövőre ismét magasabb lesz a nevező csapatok száma.

Egyébként az augusztus 20-i program nem csak a tutajhúzó versenyből állt. A horgászversennyel és halászléfőző versennyel a szokásos jó hangulatban indult a nap, és a tutajhúzó verseny után még estig játszottak a sátorban a különféle zenekarok, s ezekre a programokra is nagyszámú érdeklődő volt kíváncsi. Azt gondolom tehát, hogy összességében az augusztus 20-i nappal méltó módon zártunk a XXVI. Vörösvári Napokat.

• Még az ünnep első napjaiban, augusztus 13-án, egy jól sikerült partnerkapcsolati est keretében ünnepelte a város a Gröbenzellel kötött partnerkapcsolat 25. évfordulóját. Miért fontos egy ilyen kapcsolat? Mit profitálhat belőle Vörösvár és az itt élők?

A testvérvárosi kapcsolatok véleményem szerint olyanok egy település életében, mint a barátságok a magánéletben. A testvérvárosi kapcsolatok keretében örömteli kulturális, nemzetiségi és sportprojekteket bonyolíthatunk le közösen, tanulhatunk egymástól, szélesedhet a látókörünk, és szebbek lehetnek az ünnepeink.

• Honnan indult, és hol tart ma a gröbenzelli kapcsolat?

A gröbenzelli kapcsolat megalapítására az 1980-as évek végén, a kommunista diktatúrák összeomlásának történelmi napjaiban került sor. A testvérvárosi kapcsolat létesítése a diktatúrából való felszabadulás és a határok megnyitásának újdonsága miatt egészen kivételes, történelmi pillanat volt a pilisvörösvári polgárok számára. Városunk akkori vezetői, a civil szervezetek tagjai, a táncosok, a fúvósok, az énekkarok, a labdarúgók, az óvónők, a tűzoltók és általában a pilisvörösvári polgárok ezért vetették bele magukat olyan nagy lelkesedéssel a testvérvárosi kapcsolatok ápolásába.

Azóta felnőtt egy új generáció. A maiak az elődökhöz képest kicsit más módon és más prioritásokkal, de továbbra is éltetik a kapcsolatot. A Német Nemzetiségi Vegyeskar ma is élő gröbenzelli kapcsolata mellett örvendetesen erősödik az együttműködés a gröbenzelli Trachtenverein és a vörösvári Heimatwerk tagjai között. A gröbenzelli kézilabda-egyesület is felvette a kapcsolatot a Pilisvörösvári Kézilabda Sportkörrel, s a beszélgetések során felvetődött egy esetleges közös pilisvörösvári edzőtábor szervezésének gondolata. Ha ez a sportos vonal megerősödne, testvérvárosi együttműködésünk egy újabb szállal gazdagodna.

• Javában folyik a Szakorvosi Rendelő energetikai felújítása. Mi van már készen?

A kivitelező már kicserélte a rendelőintézet épületének összes külső nyílászáróját, beleértve valamennyi ajtót és ablakot, és már elvégezték az ablakcserék miatti belső javításokat is. Jelenleg a Búcsú tér felőli homlokzat külső szigetelését végzik: a már elkészült hőszigetelő táblákra élvédőket készítenek és hálót helyeznek fel. Az utcafronton is felállványozták már az épületet, itt is ugyanazt a munkát kell elvégezni. A külső szigetelés elkészülte után következik a vakolás és a színezés. Ezúton is köszönöm a rendelőintézet dolgozóinak és a betegeknek, hogy nagy türelemmel viselik a beruházással együtt járó kellemetlenségeket.

• A háziorvosi rendelők felújítására pályáztak az orvosok, melyet az önkormányzat is támogatott. Ez a dolog hogy áll?

Itt egy kis tévedés van, két különböző pályázat keveredik a kérdésben. A háziorvosi rendelők felújítására az önkormányzat pályázott, nem a háziorvosok. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, a Pest megye területén működő önkormányzati tulajdonú, egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása pályázati kiírásra nyújtottunk be pályázatot augusztus 24-én. A pályázat pozitív elbírálása esetén a Szakorvosi Rendelő épületének alagsorában található gyermekorvosi rendelő, valamint az első emeleten lévő két háziorvosi rendelő, továbbá a kapcsolódó várók és mosdók, illetve a fogorvosi rendelő előtere és mosdója kerülhet felújításra, a projekttel arányos akadálymentesítés követelményeinek is eleget téve.

A háziorvosok egy praxisközösség megvalósítására nyújtottak be pályázatot. A program keretében a megvalósítandó főbb tevékenységek: a praxisközösségi működés koordinációs feladatainak ellátása; lakossági egészségállapot- és szükségletfelmérés a praxisközösség által ellátott lakosság körében; rendszeres együttműködés a járáson belül található járóbeteg-szakellátókkal, egészségfejlesztési irodákkal, szociális ellátókkal, otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal, közforgalmú gyógyszertárakkal; egyénre szabott egészségállapot-felmérés és életmód-tanácsadás, prevenciós rendelés biztosítása a lakosság részére; szervezett szűrésekre való mozgósítás és felvilágosítás; a gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása; Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése felhívás keretében kidolgozott lakossági célcsoport részére szóló tájékoztató kiadványok terjesztése.

• Véget ért a nyár, de folyamatosan zajlanak az újabb beruházások. Hogy állnak a jelenleg futó projektek?

A nyár eleji járdaépítések (Fő utca bányatelepi szakasza, Nyár utca) és energetikai korszerűsítések (Egészségház, Napos Oldal, Szakorvosi Rendelő) után a nyár vége és az ősz az útépítéseké és a közvilágítás-fejlesztésé. A Kálvária utca felső szakaszán 334 m, a Báthory utcában 501 m, a Lahner György utcában 622 m szilárd burkolatú utat építünk. A három út megépítésének együttes költsége 164,3 millió forint. Ebből 36,8 millió forintot Pilisszentiván önkormányzata fizet, mivel a Lahner utcai utat közösen építjük. A munkák a Kálvária utcában kezdődtek augusztus 21-én, szeptember 11-től pedig megkezdődik a munka a másik két utcában is. A kivitelezési munkák várható ideje a Kálvária utcában és a Báthory utcában 3-3 hónap, a Lahner György utcában a kivitelezésnek szerződés szerint december végéig kell befejeződnie.

A Városliget közvilágításának kiépítése is megkezdődött már, szeptember 4-én. A kandelábersor a Bányató utca – Horgászsor utca sarkától a Sirály utcáig épül ki, hagyományos Na-lámpákkal. A kivitelezést az Álomszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. végzi, bruttó 14 383 003 forintért. A munkák legkésőbb október végéig elkészülnek, így azok a gyalogosok, akik a Városliget sétány mentén közlekednek a „halas-madaras” utcák felé, illetve onnan a városközpontba, ősszel már élvezhetik majd a beruházás eredményét. Egyúttal a jövőbeni Vörösvári Napok ideje alatt is jó szolgálatot tesz a kiépülő közvilágítás, mert így nem kell majd a rendezvény idejére ideiglenes világítást kiépíteni.

A fenti nagyobb beruházások mellett még egy kisebb projekt is zajlik. A Puskin u. 8. sz. alatti önkormányzati tulajdonú védett épület (egykori polgári iskola, majd óvoda, jelenleg építéshatósági osztály) elöregedett, javíthatatlanul rossz állapotban lévő nyílászáróit új, hossztoldott lucfenyőből készült fa nyílászárókra cseréljük. A kivitelezést a GRAND-ÁCS Tetőcentrum és Készház Kft. végzi, bruttó 2 578 481 forintért. Az építéshatósági osztály munkatársainak így a következő télen már nem kell szenvedniük a régi, rosszul záródó ablakokon beszűrődő hidegtől.

• Van-e esetleg az eddigieken túl további pályázati lehetőség még az idénre kilátásban?

Igen, van. Mégpedig egy régen várt pályázat benyújtására van lehetőségünk szeptember 18-ától, a Nemzetgazdasági Minisztérium által Pest megye területére, a települések önkormányzati tulajdonában álló felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztésére, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésére megjelent pályázati kiírásra. Az augusztus 3-i képviselő-testületi ülésen még csak a Mátyás király utca és a Nagy-tó közötti zárt csapadékcsatorna kiépítésére vonatkozó pályázatról döntöttünk, de a határozatunkat a szeptember 7-i képviselő-testületi ülésen kiegészítettük a Tó-dűlői záportározó megépítésével is. Közben ugyanis eljutottunk odáig, hogy a záportározó területét meg tudjuk vásárolni a tulajdonosoktól, így már ez a szakasz is bevonható lett a pályázatba. A csapadékvíz-elvezetési pályázat összköltsége több mint 150 millió forint, az önrész 5%. Nagy reményeket fűzök ehhez pályázathoz, hiszen ezen két létesítmény megépítésével óriási lépést tennénk a Szent János utca és a Tó utca környéke vízelvezetési problémáinak megoldása felé.

• Hogy áll a tanuszoda-projekt?

Augusztus 18-án a Magyar Nemzeti Sportközpontok (MNSK) által megbízott tervezők megküldték szakmai véleményezésre a tanuszoda telepítési tervét. Augusztus 21-én Jánosi János vezető tervező arról adott tájékoztatást, hogy Pilisvörösvár bekerült a támogatott 15 tanuszodaprojekt közé, és kérte, hogy a tervezési folyamatok előkészítése érdekében az önkormányzat indítsa meg a kiválasztott 097/90­96 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítását és művelésből történő kivonását. A szükséges telekalakítási eljárásokat megindítottuk, s a szeptember 7-i képviselő-testületi ülésen felhatalmazást kaptam egy úgynevezett előzetes megállapodás aláírására, ami az MNSK és az önkormányzat együttműködését szabályozza.

Eddig tehát a pilisvörösvári tanu­szodaprojekt sikeresen vette az akadályokat, s remélem, hogy a folyamat ugyanilyen lendülettel halad majd tovább. Az ütemterv szerint az uszoda tervei 2017. december 31-éig készülnek el, az alapkő letétele 2018 áprilisában várható, a kivitelezés 2018 őszén kezdődhet és 2019 júniusában fejeződhet be.

• Megkezdődött az új iskolai tanév, és a képviselő-testület 5%-kal csökkentette a gyermekétkeztetési térítési díjakat. Hogyan és miért született ez a döntés?

A döntés az önkormányzat kötelező feladatai közé sorolt gyermekétkeztetésben résztvevőket érinti, tehát a saját fenntartású óvodákat és általános iskolákat. A térítési díj csökkentésére és a dolgozók bérkorrekciójára a hatékony nyersanyag-beszerzési stratégia, a főzőkonyhai gép- és eszközpark 2016. évi modernizálása, valamint a főzőkonyha gazdaságos működtetése eredményeként kerülhetett sor. Az étkeztetési feladat 2013. évi visszaszervezése után egyébként ez már a második díjcsökkentésünk, mert egyszer már csökkentettük 10%-kal az étkezési díjakat. Megjegyzem, hogy a díjcsökkentés mellett folyamatosan törekszünk – úgy érzem, nem is eredménytelenül – az étel minőségének nemcsak szinten tartására, hanem emelésére is.

Palkovics Mária