XIV. évfolyam 2. szám - 2014. február

Legfrissebb

Legfrissebb

Karácsony közeledtével városunk közterületeire is kikerültek az ünnepi díszek, s felgyúltak az ünnep fényei. A karácsonyi készülődés első mozzanataként megérkezett a Fő térre az a fenyőfa, amelyet a Bocskai utca 77. sz. ...

Mint azt már hírként közöltük, szeptemberben megáldották a közel­múltban felújított, Templom tér 4. szám alatti épületben kialakított Szent Imre-házat, a vörösvári egyházközség közösségi házát. Így a helyi hívő közössége...

A Kálvária utcai és a Báthory utcai útépítés után november végére elkészült a Lahner György utca (szentiváni nevén Határ utca) szilárd burkolata is. A közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelező, a Stone Dekor Kft. szept...

Am Sonntag, dem 19. November 2017 war es wieder soweit: die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Werischwar lud erneut zu dem von ihr jährlich veranstalteten Nationalitätennachmittag in den Festsaal des Hauses der...

Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Werischwar
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
H-2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. Tel: 06-26/330-952

Teilnahme an der Veranstaltung „Ungarndeutsche Familienmusik”

Die Veranstaltungsreihe „Ungarndeutsche Familienmusik” findet dieses Jahr zwischen dem 8. und 9. November in Werischwar statt. Die Veranstaltung findet in der Organisation des Landesrats der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen statt.

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2014. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje 2014. szeptember 15.A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítettük Önöknek.

A Pilisvörösvárra 325 évvel ezelőtt történt betelepülés emlékére köztéri képzőművészeti alkotás elkészítésére (28/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozat alapján)

„BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ”

I. A pályázat témája:

Betelepülési emlékmű megtervezése (grafikán és plasztikus formában) és elkészítése az első német telepesek Vörösvár (nemzetiségi nevén Werischwar, 1901-től hivatalosan Pilisvörösvár) községbe való megérkezésének, azaz a város megalapításának 325. évfordulója alkalmából a Városháza előtti Fő térre vagy a Templom térre.

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra kerül, úgy azt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához be kell jelenteni.

Ezenkívül a tulajdonosok körében történő személyi változásokat illetve a vagyoni értékű jog jogosítottjai körében bekövetkező változásokat szintén be kell jelenteni.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy amennyiben már létező vagy új adóalanyként 2014. január 1-től a KATA vagy KIVA szerinti adózást választotta, úgy azt az önkormányzati adóhatósághoz 15 napon belül be kell jelenteni.

A bejelentési kötelezettség az év közben KATA, KIVA szerinti adóalanyiságra áttérő illetve év közben kezdő, KATÁT, KIVÁT választó adóalanyokra is vonatkozik.

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE!

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2014. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje:

2014. március 17.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kézbesítjük Önöknek.

2014. október 24-25-én ünnepli a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes fennállásának 60. évfordulóját. Erre az alkalomra szeretnénk meghívni minden volt táncost, hogy velünk együtt emlékezzen az elmúlt évekre. Aki kedvet érez a műsorban való részvételhez, és szeretne velünk együtt fellépni, az jelezze a tanzgruppe.werischwar@gmail.com címen 2014.08.15-ig. A jelentkezők létszámától függően tervezzük meg, milyen és hány táncot tudnának előadni. A próbák szeptemberben kezdődnek részükre, a pontos időpontról a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

Az ELMŰ HÁLÓZATI KFT. (1132. Budapest, Váci út 72-74.) felkéri az ellátási területén lévő ingatlanok tulajdonosait, kezelőit a településeken a szabadvezeték- hálózatok biztonsági övezetét sértő fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.

Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény, valamint a 122/2004.(X.15.) GKM számú rendelet alapján tesszük közzé. „A biztonsági övezetben lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabad vezeték biztonsági övezet határait elérik.”