XVII. évfolyam 7. szám - 2017. július

Legfrissebb

Legfrissebb

Karácsony közeledtével városunk közterületeire is kikerültek az ünnepi díszek, s felgyúltak az ünnep fényei. A karácsonyi készülődés első mozzanataként megérkezett a Fő térre az a fenyőfa, amelyet a Bocskai utca 77. sz. ...

Mint azt már hírként közöltük, szeptemberben megáldották a közel­múltban felújított, Templom tér 4. szám alatti épületben kialakított Szent Imre-házat, a vörösvári egyházközség közösségi házát. Így a helyi hívő közössége...

A Kálvária utcai és a Báthory utcai útépítés után november végére elkészült a Lahner György utca (szentiváni nevén Határ utca) szilárd burkolata is. A közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelező, a Stone Dekor Kft. szept...

Am Sonntag, dem 19. November 2017 war es wieder soweit: die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Werischwar lud erneut zu dem von ihr jährlich veranstalteten Nationalitätennachmittag in den Festsaal des Hauses der...

Tájékoztatás a 2018-ban induló Magyar Születési Kohorszvizsgálatról

A KSH Népességtudományi Kutató Intézet longitudinális kutatást indít a 2018-ban születettek körében. A kutatás fő célja, hogy átfogó képet adjon a gyermekek magyarországi felnövekedéséről. A véletlen kiválasztáson alapuló utánkövetéses vizsgálatba Pilisvörösvár is bekerült.

Felhívás talajterhelési díj bevallási kötelezettségüket nem teljesítőknek

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje 2017. március 31-én lejárt. A 2016-os évet érintően, a türelmi idő lejártát követő 2016. 11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozóan kellett bevallást benyújtani az önkormányzat adócsoportjához. Amennyiben bevallás benyújtási kötelezettségüket elmulasztották, akkor kérem, hogy azt az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb teljesíteni szíveskedjenek, ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás után mulasztási bírság kiszabására kerül sor.

Tájékoztató a 2018. évi tüdőszűrésről

Ezúton értesítem Pilisvörösvár Város polgárait, hogy Pilisvörösváron a 2018. évi tüdőszűrést 2018. január 2-től január 25-ig rendezzük meg.

A tüdőszűrés helye: Városi Díszterem (Pilisvörösvár, Fő utca 66.)

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a képviselő-testület 38/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében a 2017. december 21−29. közötti időszakra IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el. (5 munkanap)

Az igazgatási szünet utáni első munkanap: 2018. január 2. (kedd)

Az igazgatási szünetre az éves szabadságok kiadása és költséghatékony működés érdekében volt szükség. Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal zárva tart, kizárólag anyakönyvi ügyeletet biztosítunk. Halálesetekkel kapcsolatos anyakönyvi ügyelet részleteit külön hirdetményben tesszük közzé.

Pilisvörösvár, 2017. október 24.

 

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint Budapesten, a Róbert Károly körút és a Váci út csomópontjánál zajló építkezés miatt várhatóan 2017. december 10-től ideiglenesen áthelyezik az Árpád híd autóbusz-állomást. A 10-es számú főút térségbe induló járatok ideiglenesen a Visegrádi utcában kialakított kocsiállásokról indulnak majd. Kérik az utazóközönséget, hogy a buszok pontos indulásáról és az esetleges menetidő-változásokról tájékozódjanak a Volán honlapján vagy a kihelyezett hirdetőkön.

Felhívom figyelmüket, hogy idén az utolsó zöldhulladék-elszállítás időpontja 2017. no­vember 23. napja. Ez az utolsó lehetőség arra, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel elszállíttassák zöldhulladékos matricával érvényesített zsákban vagy zöldhulladékos zsákban, illetve 1 méternél rövidebb, zöldhulladékos matricával ellátott gallykötegben a kertekben keletkezett zöldhulladékot.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Iparűzési adó feltöltési kötelezettségének határideje

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét a 2017. évi iparűzési adó feltöltési kötelezettség teljesítésére.

Felhívás adótartozásra indított végrehajtási eljárás lehetőségéről

Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy az adócsoport behajtási tevékenységét októberben már a 2017. szeptember 15-i határidős, lejárt fizetési kötelezettségekre is megkezdte.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Karácsonyi ajándékutalványok kézbesítése

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017-es évben is biztosítja a 70 éven felüliek részére a karácsonyi ajándékutalványt, fejenként 2500 forint értékben a 2017. évi költségvetési rendelet szerint.

A Tipegő bölcsőde sószobája továbbra is nyitva áll a lakosság számára. A sószobát félórás turnusokban lehet igénybe venni. A helyiségben egyszerre maximum 6 fő tartózkodhat, de ha csak felnőttek tartózkodnak bent, akkor a maximális létszám 5 fő.

14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel vehetik igénybe a szolgáltatást.

Hirdetmény

Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 99/2017. (V. 25.) Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően, a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet szerint a városi köztemetőben elhelyezkedő, a mellékelt listán feltüntetett temetési helyeket 2017. november 30-i határidővel az önkormányzat lezárja, mivel azok határidőn belül nem kerültek újra megváltásra.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Urnafülkék:

Tájékoztató

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Pilisvörösvár településen 2017. október 2. és december 15. között a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló, „Miből élünk?” című adatfelvételt végez.

A lakosság kétféle módon válaszolhatja meg a kérdőívet:

Rend a lelke mindennek

Az elmúlt időszakban már több alkalommal írtunk illegális hulladéklerakással kapcsolatos tájékoztatókat, felhívásokat, de sajnos azt tapasztaljuk, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik a hulladéktól a természetet károsítva szabadulnak meg, vagy esetenként saját ingatlanaikon halmozzák fel. Természetesen mind a két megoldás szabálytalan, esztétikailag zavaró, valamint környezet- és egészségkárosító hatása van.

Felhívás helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket nem teljesítőknek

Ezúton hívom fel tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy a hivatal adócsoportja megkezdte a 2016. évi iparűzési adóbevallásukat nem teljesítő adóalanyok felszólítását.

Amennyiben az iparűzési adóbevallás benyújtását 2017. május 31-ig elmulasztották, akkor kérem, hogy azt felszólításunkra az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb teljesíteni szíveskedjenek, ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás után mulasztási bírság kiszabására kerül sor.

Tájékoztató adófizetésről

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2017. II. félévi helyi iparűzési adó, magán­személyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje

2017. szeptember 15-én lejárt.

Felhívás adótartozásra indított végrehajtási eljárás lehetőségéről

Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy az adócsoport behajtási tevékenységét októberben már a 2017. szeptember 15-i határidős, lejárt fizetési kötelezettségekre is megkezdi.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Felhívás magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekre

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, telekalakításra, összevonásra kerül, úgy azt a polgármesteri hivatal adócsoportjához, magánszemélyek kommunális adóbevallási nyomtatványon be kell jelenteni.

Tájékoztatás a tüdőszűrő vizsgálatokról

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a munkaalkalmassági vizsgálatokhoz szükséges tüdőszűrést Pilisvörösvár és vonzáskörzetének lakossága számára az ÁNTSZ kijelölése alapján a Laktanya utcai Tüdőszűrő Állomás végzi.

Cím: 1033 Budapest, Laktanya utca 4.,
Telefonszám: 06-1-430-2450/330-as mellék.

Az elmúlt évben – bár nem feladata – a Pilisvörösvári Szakrendelő is vállalt térítés ellenében tüdőszűrést, de intézetünk röntgenberendezése sajnos nem bírta a megnövekedett terhelést, többször meghibásodott, ezért sajnos a továbbiakban a térítés ellenében végzett vizsgálatokat nem tudjuk vállalni.

Kérjük szíves megértésüket!

2017. augusztus 31.

Dr. Surjánné dr. Tóth Margit
igazgató

Mustgáz!
A szüreti időszak kezdetével a borospincék veszélye

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat, ami kihat a központi idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetők odafigyelése, mivel a szén-dioxid a borkészítés folyamata során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy az gondot tud okozni. Sajnos sokan nem veszik komolyan, hogy a pincékben alattomosan terjedő mustgáz cselekvésképtelenné teszi az áldozatait, és halálos veszélyt jelenthet.

Forgalmirend-változás

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

Ezúton értesítem Önöket, hogy az iskolaidőszakban felmerülő reggeli és délutáni zsúfoltság csökkentése, a közlekedők biztonsága érdekében Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján, az iskola vezetőségének egyetértésével 2017. augusztus 1-től az őszi szünetig, kísérleti jelleggel változtatunk a Templom tér forgalmi rendjén, az alábbiak szerint.

Felhívás talajterhelési díj bevallási és befizetési határidejére 

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje: 

2017. március 31-én lejárt.

Tájékoztató közműcsatlakozások díjmentességi szabályozásáról

Az egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvény, valamint az egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2017. július 1-jétől hatályos szabályai szerint:

Felhívás a magánfőzés 2017. évi szabályaira

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai alapján felhívom tisztelt magánfőzőink figyelmét az alábbiakra:

Igazgatási szünet a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

2017. augusztus 14. (búcsúhétfő)

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város polgárait és minden kedves ügyfelünket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében 2017. augusztus 14. (búcsúhétfő) napjára igazgatási szünetet rendelt el.

Pilisvörösvár, 2017. július 3.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Nyári ítélkezési szünet

A Budakörnyéki Járásbíróság (1146 Budapest, Thököly u. 97−101.) 2017. július 17. napjától 2017. augusztus 18. napjáig ítélkezési szünetet tart. 

Felhívás parlagfű-mentesítési feladatok ellátására

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki.

A temetőbe gépjárművel történő behajtás szabályairól

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a helyi temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, a temető rendjének, csendjének, nyugalmának megóvása érdekében:

Hirdetmény az Erzsébet-utalványok osztásának időpontjáról

Tájékoztatjuk Pilisvörösvár Város lakosságát, hogy azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek, akiknek a kedvezményük 2017. augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támogatásban részesülnek.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete felvételre keres intézményi karbantartót határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyba.

A munkaköréhez tartozó feladatok:  az intézmény és telephelyei területén kisebb karbantartási munkák elvégzése, eszközök karbantartása, javítása, a kert és az utcai területek takarítása, gondozása, fűnyírás, locsolás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, kézbesítési feladatok ellátása az intézményi személygépkocsival. 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2017. július 1-től a hatályos területi felosztás alapján Pilisvörösvár lakosságának tüdőszűrését az Óbudai Tüdőgondozó és Tüdőszűrő Állomás látja el a 1033 Budapest, Laktanya utca 4. szám alatt.