XVII. évfolyam 3. szám - 2017. március

Legfrissebb

Legfrissebb

A közelmúltban teljesen megújult a Fő utcai posta épülete, ahol már új, korszerű kiszolgálással várják városunk lakóit. Nemcsak az épület újult meg, hanem az intézmény is új vezetőt kapott Kepplerné Jószai Hajnalka szemé...

Hiába a térség polgármestereinek példás összefogása a M10 gyorsforgalmi út megépítése érdekében, a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár válasza szerint a 10-es út melletti települések problémáját megoldó útfejleszté...

Minden év május hónapjának utolsó vasárnapján azokra az emberekre emlékezünk, akik Magyarország védelme érdekében életüket áldozták vagy kockáztatták. A magyar hősökről az első törvény 1917-ben keletkezett, amely az első...

Felhívás idegenforgalmi adó bevallási és befizetési határidőre

Felhívom tisztelt szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, hogy 2017-től az adóbeszedést követő hónap 15. napjáig kötelesek az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani és az idegenforgalmi adót megfizetni.

A május havi idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje: 

Nyári diákmunka program a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette a „Nyári diákmunka” programot. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a program kezdő időpontjában, tehát 2017. július 1-jén már betöltötték a 16. életévüket, és a program befejezésekor, 2017. augusztus 31-én pedig még nem múltak el 25 évesek, és közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A program keretében maximum 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.

A temetőbe gépjárművel történő behajtás szabályairól

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a helyi temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, a temető rendjének, csendjének, nyugalmának megóvása érdekében:

Felhívás parlagfű-mentesítési feladatok ellátására

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki.

A fentiek alapján felkérem a lakosságot, hogy parlagfűirtási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Felhívás iparűzési adó bevallási és befizetési határidőre

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy a 2016. évi iparűzési adó bevallás benyújtásának, illetve a 2016-os évben megfizetett adóelőleg és a 2016-os évre megállapított tényleges adó különbözetének befizetési határideje

2017. május 31-én lejárt.

Felhívás talajterhelési díj bevallási és befizetési határidőre 

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje

2017. március 31-én lejárt.

Fenti határidőig, a 2016-os évet érintően, a türelmi idő lejártát követő 2016. 11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozóan kellett bevallást benyújtani az önkormányzat adócsoportjához. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok menüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, hogy a bevallott vízfogyasztást alátámasztó − DMRV Zrt. által rendelkezésre álló − számlarészletező másolatát mellékelni szíveskedjenek. 

Felhívás Pilisvörösvár Város Díszpolgára és Pilisvörösvárért emlékérem adományozásával kapcsolatos javaslattételre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendelete alapján

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata pályázatot írt ki Pilisvörösvár II. számú fogorvosi körzete praxisjogának 2017. szeptember 1-jei hatállyal történő megszerzésére. A pályázati kiírás megtalálható az önkormányzat honlapján (www.pilisvorosvar.hu) és Facebook-oldalán, a polgármesteri hivatal hirdetőjén, valamint a www.dental.hu  internetes oldalon.

Gromon István
polgármester

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felvételre keres határozatlan időre fizikai, városgondnoksági feladatok ellátására 1 fő munkatársat

Feladatok: a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának telephelyein keletkező fizikai, városgondnoksági jellegű teendők ellátása. Elvárások: legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség megléte és szakiskolában / szakmunkásképzőben szerzett szakmai végzettség. Előny: B kategóriás jogosítvány

A sírhelyek megváltási idejéről

A polgármesteri hivatalban az elmúlt időszakban többször szembesültünk azzal a ténnyel, hogy sokan nem tudják, hogy az általuk megváltott sírhelyek használati ideje nem örökös, hogy a megváltási idők a törvény, illetve az önkormányzati rendelet értelmében bizonyos idő után lejárnak. 

Feladatok: a jogszabályokban meghatározott esetekben az építési munka engedélyezése, épület, építmény bontásának elrendelése, építésügyi hatósági eljárások lefolytatása. 

Elvárások: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettség.

Jelentkezés:  Amennyiben az álláslehetőség felkeltette érdeklődését, és megfelel a pályázati feltételeknek, fényképes önéletrajzát személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon vagy levélben elküldheti a 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre, a pozíció megjelölésével.

Jelentkezés határideje: 2017. június 6.

Érdeklődni lehet: Szente Éva HR referensnél a 06-26-331-688-as telefonszámon.

Elektronikusan is kitölthető az iparűzési adóbevallási nyomtatvány

Ezúton hívom fel tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy városunk honlapján a 2016. évre vonatkozó iparűzési adóbevallási nyomtatvány elektronikusan kitölthető formában is elérhető a Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok menüpont alatt. A bevallást elektronikusan nem lehet beküldeni, eredeti aláírással ellátva, az önkormányzat adócsoportjához 2017. május 31-ig kell benyújtani. A nyomtatványt kitöltés előtt minden esetben jobb klikkel a nyomtatvány linkjére kattintva le kell menteni a számítógépre. A böngészőben megnyitva nem lehetséges a kitöltés! Az adóbevallás elektronikus kitöltése során a program ellenőrzi, hogy minden kötelező mező kitöltésre került-e, illetve segít az adó pontos kiszámításában és a logikai hibák elkerülésében.

2017. január 1-től lehetőség van arra, hogy az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségüket az állami adó- és vámhatósághoz (továbbiakban: NAV) teljesítsék.

Helyi adó ügyben továbbra is az önkormányzati adóhatóság jár el. A NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallást – befogadó nyugta kiadása mellett – tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. 

Tájékoztató magánfőzőknek

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai alapján felhívom tisztelt magánfőzőink figyelmét az alábbiakra:

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban az önkormányzati adóhatóság jár el. 

Felhívás KATA adóalanyok iparűzési adóbevallási kötelezettségére vonatkozóan

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy amennyiben 2016. január 1-től vagy a 2016. év közben a KATA szerinti 2,5 millió forint adóalapú adózási formára tértek át, s ennek tényét változásbejelentő lapon önkormányzati adóhatóságunkhoz bejelentették, valamint a korábbi adózási formájukat érintő időszakot záró bevallással lezárták, úgy 2017. május 31-ig iparűzési adóbevallási kötelezettségük nincsen.

Feladatok: jogszabályokban meghatározott, elsősorban hatósági tevékenységet előkészítő gyermekvédelmi szociális munka a pilisvörösvári járás illetékességi területén.    

Elvárások: egyetemi vagy főiskolai szociális alapvégzettség, családgondozói munkakörben végzett legalább egy éves munkatapasztalat. Olyan munkavállaló is jelentkezhet, aki az előírt végzettséget a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte még meg.  

Jelentkezés: a pozíció megjelölésével, szakmai önéletrajz elektronikus formában történő megküldésével a naposoldal@pilisvorosvar.hu e-mail-címen.

Érdeklődni lehet: Péntek Beáta intézményvezetőnél, telefon: 06-26-530-158.

Feladatok: jogszabályokban meghatározott családsegítés és gyermekjóléti alapellátásban végzett szociális munka az intézményt fenntartó társulás illetékességi területén.    

Elvárások: egyetemi vagy főiskolai szociális alapvégzettség. Olyan munkavállaló is jelentkezhet, aki az előírt végzettséget a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte még meg.  

Jelentkezés: a pozíció megjelölésével, szakmai önéletrajz elektronikus formában történő megküldésével a naposoldal@pilisvorosvar.hu e-mail-címen.

Érdeklődni lehet: Péntek Beáta intézményvezetőnél, telefon: 06-26-530-158.

A közvilágítási hibabejelentésekről

A közvilágítás-karbantartási feladatokat 2012. július 1-től Pilisvörösváron nem az ELMŰ, hanem a Magyar Települések Közvilágítási Egyesülete (MTKKE) látja el.

Az egyedi közvilágítási lámpahibák bejelentését az alábbi elérhetőségeken lehet megtenni:

Felhívás adófizetésre

Ezúton hívom fel tisztelt adózóink figyelmét, hogy a 2017. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje 2017. március 16-án lejárt.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kézbesítettük Önöknek.

Hirdetmény óvodai beíratási időszakról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott önkormányzati óvodákban a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratások időpontja: 2017. május 8−10. (hétfőtől szerdáig) 8.00−15.00 között.

Országúti kerékpárverseny

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpáros Egyesület 2017. május 7-én (vasárnap) országúti kerékpárversenyt szervez, melynek útvonala Pilisvörösváron is áthalad. A versenyzők május 7-én várhatóan 11.00 óra és 13.15 között érintik a 10-es út pilisvörösvári szakaszát. A mezőny áthaladásakor részleges forgalomkorlátozásra kell számítani.

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó mentességének változásairól

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy 2017. január 1. napjától változott, kibővült a gépjárműadó alóli mentességre jogosultak köre.

Fórum Pilisvörösvár településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete elkészítésének megindításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítését, valamint a helyi építési szabályzat ehhez kapcsolódó módosítását megindítja.

ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ! 

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2017. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje:

2017. március 16.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kézbesítettük Önöknek.

Közfoglalkoztatás 

Február végével véget ért az az egyéves közfoglalkoztatási program, melyre 2016. március 16-tól 2017. február 28-ig állt szerződésben Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalával. 

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségek

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, telekalakításra, összevonásra kerül, úgy azt a polgármesteri hivatal adócsoportjához magánszemélyek kommunális adóbevallási nyomtatványon be kell jelenteni.

Idegenforgalmi adó bevallási és befizetési határidő 

Ezúton tájékoztatom tisztelt szálláshely-szolgáltatóinkat, hogy 2017-től az adóbeszedést követő hónap 15. napjáig kötelesek az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani, és az idegenforgalmi adót megfizetni.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok vagy a Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok rész alól egyaránt elérhető.

Cím Ajánlati ár (Ft) Ajánlati  biztosíték (1%) Műszaki jellemzők
Szent Erzsébet u. 170. 6 900 000 Ft 69 000 Ft 500 m2 alapterületű belterületi, üres, építési telek. Közművek az ingatlan előtt megtalálhatók.
Cím Alsó limit bérleti díj Ajánlati biztosíték (1%) A területrész műszaki jellemzői
Pilisvörösvár, Fő u. 77.   1800 Ft/hó/m2 (367 200 Ft/hó) 100 000 Ft 204 m2 alapterületű, földszin­tes épület, mely a városköz­pontban, a Fő utcán, frek­ventált helyen fekszik. A bérlemény korábban bankfiókként üzemelt, a belső kialakítása ennek megfelelően ügyféltérből, irodákból, valamint kiszolgáló helyiségekből áll.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskolai végzettség (német nemzetiségi óvodapedagógus), felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP.

Elvárt kompetenciák: jó szintű együttműködő készség, tolerancia, közösségi munkára való alkalmasság.

A pályázatot 2017. március 31-ig lehet benyújtani Lovász Ferencné részére e-mailen (ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu) vagy személyesen (2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.).

További információ: www.ligeticseperedoovoda.hu