XVII. évfolyam 5. szám - 2017. május

Legfrissebb

Legfrissebb

Augusztus 19-e van, szombat kora délután, a legtöbben a hét fáradalmait pihenik ki odahaza, ám a Kacsa-tó melletti halőrház udvarán lazításról szó sincs. Szorgos horgászok pucolják, majd darabolják egymás után a gusztuso...

Szeptember elseje ezúttal nemcsak az iskolákban való becsöngetés miatt volt különleges Pilisvörösváron, hanem azért is, mert idén erre a dátumra esett a 67. magyar bányásznapi ünnepség, amelyre délután négy órakor került...

Amint a címből is kiderült ­ hála és köszönet a szervezőknek ­, végre tiszteletét tette városunkban Nagy Feró és együttese. Nyilván nem mindenkinek okozott akkora örömöt a banda vasárnap esti fellépése, mint jómagamnak é...

Sportosan indult az idei tanév a Schillerben, hiszen a hagyományos évnyitó ünnepi beszédeken és a gólyák köszöntésén kívül a felújított sportpálya átadására is sor került, melyet azonnal birtokba is vehettek a diákok egy...

Felhívás magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségekre

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, telekalakításra, összevonásra kerül, úgy azt a polgármesteri hivatal adócsoportjához, magánszemélyek kommunális adóbevallási nyomtatványon be kell jelenteni.

Tájékoztatás a tüdőszűrő vizsgálatokról

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a munkaalkalmassági vizsgálatokhoz szükséges tüdőszűrést Pilisvörösvár és vonzáskörzetének lakossága számára az ÁNTSZ kijelölése alapján a Laktanya utcai Tüdőszűrő Állomás végzi.

Cím: 1033 Budapest, Laktanya utca 4.,
Telefonszám: 06-1-430-2450/330-as mellék.

Az elmúlt évben – bár nem feladata – a Pilisvörösvári Szakrendelő is vállalt térítés ellenében tüdőszűrést, de intézetünk röntgenberendezése sajnos nem bírta a megnövekedett terhelést, többször meghibásodott, ezért sajnos a továbbiakban a térítés ellenében végzett vizsgálatokat nem tudjuk vállalni.

Kérjük szíves megértésüket!

2017. augusztus 31.

Dr. Surjánné dr. Tóth Margit
igazgató

Mustgáz!
A szüreti időszak kezdetével a borospincék veszélye

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat, ami kihat a központi idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetők odafigyelése, mivel a szén-dioxid a borkészítés folyamata során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy az gondot tud okozni. Sajnos sokan nem veszik komolyan, hogy a pincékben alattomosan terjedő mustgáz cselekvésképtelenné teszi az áldozatait, és halálos veszélyt jelenthet.

Forgalmirend-változás

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

Ezúton értesítem Önöket, hogy az iskolaidőszakban felmerülő reggeli és délutáni zsúfoltság csökkentése, a közlekedők biztonsága érdekében Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján, az iskola vezetőségének egyetértésével 2017. augusztus 1-től az őszi szünetig, kísérleti jelleggel változtatunk a Templom tér forgalmi rendjén, az alábbiak szerint.

Felhívás talajterhelési díj bevallási és befizetési határidejére 

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje: 

2017. március 31-én lejárt.

Tájékoztató közműcsatlakozások díjmentességi szabályozásáról

Az egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvény, valamint az egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2017. július 1-jétől hatályos szabályai szerint:

Felhívás a magánfőzés 2017. évi szabályaira

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai alapján felhívom tisztelt magánfőzőink figyelmét az alábbiakra:

Igazgatási szünet a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

2017. augusztus 14. (búcsúhétfő)

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város polgárait és minden kedves ügyfelünket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében 2017. augusztus 14. (búcsúhétfő) napjára igazgatási szünetet rendelt el.

Pilisvörösvár, 2017. július 3.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Nyári ítélkezési szünet

A Budakörnyéki Járásbíróság (1146 Budapest, Thököly u. 97−101.) 2017. július 17. napjától 2017. augusztus 18. napjáig ítélkezési szünetet tart. 

Felhívás parlagfű-mentesítési feladatok ellátására

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki.

A temetőbe gépjárművel történő behajtás szabályairól

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a helyi temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, a temető rendjének, csendjének, nyugalmának megóvása érdekében:

Hirdetmény az Erzsébet-utalványok osztásának időpontjáról

Tájékoztatjuk Pilisvörösvár Város lakosságát, hogy azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek, akiknek a kedvezményük 2017. augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támogatásban részesülnek.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete felvételre keres intézményi karbantartót határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyba.

A munkaköréhez tartozó feladatok:  az intézmény és telephelyei területén kisebb karbantartási munkák elvégzése, eszközök karbantartása, javítása, a kert és az utcai területek takarítása, gondozása, fűnyírás, locsolás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, kézbesítési feladatok ellátása az intézményi személygépkocsival. 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2017. július 1-től a hatályos területi felosztás alapján Pilisvörösvár lakosságának tüdőszűrését az Óbudai Tüdőgondozó és Tüdőszűrő Állomás látja el a 1033 Budapest, Laktanya utca 4. szám alatt.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felvételre keres határozatlan időre fizikai, városgondnoksági feladatok ellátására 1 fő munkatársat

Feladatok: a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának telephelyein keletkező fizikai, városgondnoksági jellegű teendők ellátása.

Felhívás idegenforgalmi adó bevallási és befizetési határidőre

Felhívom tisztelt szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, hogy 2017-től az adóbeszedést követő hónap 15. napjáig kötelesek az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani és az idegenforgalmi adót megfizetni.

A május havi idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje: 

Nyári diákmunka program a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette a „Nyári diákmunka” programot. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a program kezdő időpontjában, tehát 2017. július 1-jén már betöltötték a 16. életévüket, és a program befejezésekor, 2017. augusztus 31-én pedig még nem múltak el 25 évesek, és közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A program keretében maximum 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.

A temetőbe gépjárművel történő behajtás szabályairól

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a helyi temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, a temető rendjének, csendjének, nyugalmának megóvása érdekében:

Felhívás parlagfű-mentesítési feladatok ellátására

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki.

A fentiek alapján felkérem a lakosságot, hogy parlagfűirtási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Felhívás iparűzési adó bevallási és befizetési határidőre

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy a 2016. évi iparűzési adó bevallás benyújtásának, illetve a 2016-os évben megfizetett adóelőleg és a 2016-os évre megállapított tényleges adó különbözetének befizetési határideje

2017. május 31-én lejárt.

Felhívás talajterhelési díj bevallási és befizetési határidőre 

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje

2017. március 31-én lejárt.

Fenti határidőig, a 2016-os évet érintően, a türelmi idő lejártát követő 2016. 11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozóan kellett bevallást benyújtani az önkormányzat adócsoportjához. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok menüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, hogy a bevallott vízfogyasztást alátámasztó − DMRV Zrt. által rendelkezésre álló − számlarészletező másolatát mellékelni szíveskedjenek. 

Felhívás Pilisvörösvár Város Díszpolgára és Pilisvörösvárért emlékérem adományozásával kapcsolatos javaslattételre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendelete alapján

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata pályázatot írt ki Pilisvörösvár II. számú fogorvosi körzete praxisjogának 2017. szeptember 1-jei hatállyal történő megszerzésére. A pályázati kiírás megtalálható az önkormányzat honlapján (www.pilisvorosvar.hu) és Facebook-oldalán, a polgármesteri hivatal hirdetőjén, valamint a www.dental.hu  internetes oldalon.

Gromon István
polgármester

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felvételre keres határozatlan időre fizikai, városgondnoksági feladatok ellátására 1 fő munkatársat

Feladatok: a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának telephelyein keletkező fizikai, városgondnoksági jellegű teendők ellátása. Elvárások: legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség megléte és szakiskolában / szakmunkásképzőben szerzett szakmai végzettség. Előny: B kategóriás jogosítvány

A sírhelyek megváltási idejéről

A polgármesteri hivatalban az elmúlt időszakban többször szembesültünk azzal a ténnyel, hogy sokan nem tudják, hogy az általuk megváltott sírhelyek használati ideje nem örökös, hogy a megváltási idők a törvény, illetve az önkormányzati rendelet értelmében bizonyos idő után lejárnak. 

Feladatok: a jogszabályokban meghatározott esetekben az építési munka engedélyezése, épület, építmény bontásának elrendelése, építésügyi hatósági eljárások lefolytatása. 

Elvárások: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettség.

Jelentkezés:  Amennyiben az álláslehetőség felkeltette érdeklődését, és megfelel a pályázati feltételeknek, fényképes önéletrajzát személyesen leadhatja ügyfélszolgálatunkon vagy levélben elküldheti a 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. címre, a pozíció megjelölésével.

Jelentkezés határideje: 2017. június 6.

Érdeklődni lehet: Szente Éva HR referensnél a 06-26-331-688-as telefonszámon.

Elektronikusan is kitölthető az iparűzési adóbevallási nyomtatvány

Ezúton hívom fel tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy városunk honlapján a 2016. évre vonatkozó iparűzési adóbevallási nyomtatvány elektronikusan kitölthető formában is elérhető a Vállalkozó vagyok / Nyomtatványok menüpont alatt. A bevallást elektronikusan nem lehet beküldeni, eredeti aláírással ellátva, az önkormányzat adócsoportjához 2017. május 31-ig kell benyújtani. A nyomtatványt kitöltés előtt minden esetben jobb klikkel a nyomtatvány linkjére kattintva le kell menteni a számítógépre. A böngészőben megnyitva nem lehetséges a kitöltés! Az adóbevallás elektronikus kitöltése során a program ellenőrzi, hogy minden kötelező mező kitöltésre került-e, illetve segít az adó pontos kiszámításában és a logikai hibák elkerülésében.

2017. január 1-től lehetőség van arra, hogy az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségüket az állami adó- és vámhatósághoz (továbbiakban: NAV) teljesítsék.

Helyi adó ügyben továbbra is az önkormányzati adóhatóság jár el. A NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallást – befogadó nyugta kiadása mellett – tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. 

Tájékoztató magánfőzőknek

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai alapján felhívom tisztelt magánfőzőink figyelmét az alábbiakra:

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban az önkormányzati adóhatóság jár el. 

Felhívás KATA adóalanyok iparűzési adóbevallási kötelezettségére vonatkozóan

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy amennyiben 2016. január 1-től vagy a 2016. év közben a KATA szerinti 2,5 millió forint adóalapú adózási formára tértek át, s ennek tényét változásbejelentő lapon önkormányzati adóhatóságunkhoz bejelentették, valamint a korábbi adózási formájukat érintő időszakot záró bevallással lezárták, úgy 2017. május 31-ig iparűzési adóbevallási kötelezettségük nincsen.