XVI. évfolyam 1. szám - 2016. október

Legfrissebb

Legfrissebb

Több mint tíz esztendeje nem telhet úgy el január elseje Pilisvörösváron, hogy a zeneiskola nagytermében ne kerülne sor az „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar újévi koncertjére. Így volt ez 2017 első napján is; természetesen ...

• A tavalyi év utolsó interjújában arra kértem, hogy vessünk számot az elmúlt esztendő eseményeivel, most pedig, az idei év első interjújában arra kérem, hogy tekintsünk a közeli jövőbe.  Hogyan kezdődik az év az önkormá...

Végéhez közelednek mind a külső, mind a belső munkálatok a Fő u. 122. sz. alatt lévő épület felújításában, azaz az új fizikoterápiai rendelő kialakításában.  A műszaki átadás-átvételi eljárás már megkezdődött, és várható...

BLICCELÉS, BLICCEL

A VOLÁN-buszok járatain jól látható helyen a következő felirat olvasható: „A bliccelés pótdíjazást vagy utazásból való kizárást von maga után!” A „bliccelés” szó nyilvánvalóan a jegy vagy bérlet nélküli utazást jelenti.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy az önkormányzat támogatásával 2016 őszén megjelent Kormos Szilvia A pilisvörösvári zsidó temető című műve. A könyv megvásárolható az Atlantisz Kiadó könyvesboltjában és webáruházában. További információk elérhetők a kiadó honlapján, az alábbi címen: http://www.atlantiszkiado.hu/konyv.php?ID_konyvek=21427 

A könyv legérdekesebb, közérdeklődésre leginkább számot tartó részleteit a szerző írásos engedélyével a városi honlapon is közzétettük, az alábbi címen: http://pilisvorosvar.hu/bejegyzes-kategoriak/vorosvari/pilisvorosvar-tortenete/

Gromon István
polgármester

Egy település – azaz egy beszélőközösség – nyilvános helyein megjelenő feliratok, kiírások arról tanúskodnak, hogy az adott közösség milyen nyelveket ismer, és hogy ezeknek a nyelveknek a közösségen belül milyen presztízsük van.

Ha végigsétálunk Vörösvár utcáin, és figyelmünket tudatosan a feliratokra irányítjuk, hamar kiderül, hogy nemcsak magyar nyelvű feliratok láthatók. Milyen más nyelvek jelennek meg a hétköznapjainkban? Milyen feladatot lát el a többnyelvűség Vörösváron? 

Am 20. November 2016 war es wieder soweit: Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Werischwar begrüßte die im Haus der Kultur zahlreich erschienenen Gäste zu ihrem traditionellen Nationalitätennachmittag, der heuer bereits das dreizehnte Mal stattfand.

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületének 2016. évi közmeghallgatása

Ez évben is nagy számban jelentek meg a város intézményeinek és egyesületeinek képviselői és érdeklődő polgárok a 2016. október 12-ére meghirdetett német nemzetiségi önkormányzati (PNNÖ) közmeghallgatáson a Városháza dísztermében.

Bei der Betrachtung jedweder nationalen Minderheit spielt natürlich die Frage eine wichtige Rolle, wie viele Menschen ihr zugerechnet werden können. Die Geschichte Ungarns und mit ihr die der Ungarndeutschen war so ereignisreich und leider nicht frei von Schicksalsschlägen, dass bei der Betrachtung der Entwicklung der Zahl der Ungarndeutschen seit 1900 bis zum heutigen Tag wir heute zwar über die Zahlen moderner Volkszählungen verfügen, aber – auf Grund der schrecklichen Konnotation, die das Wort „Volkszählung“ für das Ungarndeutschtum besitzt – nicht sicher sein können, inwieweit die Zahlen der Volkszählungen nach der politischen Wende die Realität widerspiegeln.

Im Theatersaal des Hauses der Künste wurde heuer in Erinnerung an den Choreographen und Volkstanzlehrer Josef Wenczl zu einem geselligen Beisamensein eingeladen.

Die Tanzgruppe blickt auf eine lange, 62-jährige Geschichte zurück, ihr Entwicklungsweg wurde und wird immer noch durch zahlreiche Auszeichnungen begleitet (z.B. Niveau-Preise, Auszeichnungen der Landestanzfestivale, Wanderpreise, Auszeichnungen des Ungarischen Kultusministeriums). Den harmonischen musikalischen Hintergrund des Abends verdankte man den Kapellen Die Ziribarer, Bergländer Buam, Bravi Buam sowie Tamás Mirk, der einen thematischen Block auf dem Akkordeon begleitet hatte. Die Veranstaltung wurde in zwei Sprachen – ungarisch und deutsch – in ruhiger und schöner Intonation von Andrea Peller moderiert.

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar 2016. szeptember 30. és október 4. között németországi testvérvárosunkban, Gerstettenben vendégszerepelt. A Gerstetten Musikverein Harmonie zenekar 1990 pünkösdjén jött először Vörösvárra. Tavaly, a szüreti napok keretében városunkban ültük meg a két fúvószenekar 25 éves barátságát. Idén Gerstettenben ünnepeltünk, mivel fúvószenekarunk 1991-ben látogatott el először német barátainkhoz. 

Am 30. September versammelten sich ca. 200 Leute aus Werischwar und den umliegenden Ortschaften im Haus der Künste, um sich das Stück „Rosmarin“ der Laientheatergruppe Kompanei aus Schaumar anzuschauen.

Unter dem Titel „Steh dazu!“ veröffentlichte die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU) ein Heft mit der „Strategie der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen bis 2020“, die in fünf Kapiteln (Politik, Erziehung und Bildung, Kultur, Jugend, Medien) auf die wichtigsten Bereiche des Lebens der Volksgruppe eingehend skizziert, welche Zielsetzungen in den kommenden Jahren angestrebt werden sollen. Indem auch eine Reihe von konkreten Ergebnissen in Aussicht gestellt werden, zeigt sich die Entschlossenheit der LdU.