XVII. évfolyam 1. szám - 2017. január

Legfrissebb

Legfrissebb

A megszokottól kissé eltérő napirendekkel tartotta meg idei közmeghallgatását városunk képviselő-testülete október 12-én, csütörtökön. Az önkormányzat elmúlt egy évéről szóló beszámoló mellett itt mutatta be Kálmán Kinga...

Október 23-án Pilisvörösvárért emlékérmet vehetett át Oláhné Szabó Anita, a Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Iskola igazgatónője. Ebből az alkalomból beszélgettem vele az elismerésről, motivációról, családról, a ...

A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére emlékeztünk október 23-án. A Hősök terén megtartott koszorúzás után a Művészetek Házában ünnepi műsorral és ünnepi beszéddel várták a megemlékező közönséget, valamint...

Napjainkban talán már nem is tudnánk úgy rábökni a falinaptár rubrikáira, hogy ne essen akkorra valamiféle világnap. De mi is tulajdonképen ez az ünnep? Nos, nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy ezek olyan, évről évre...

A fiatalokból alakult Heimatwerk számos vörösvári által ismert formáció, hiszen nemzetiségi és városi önkormányzati ünnepségeken sokszor tanúi lehetünk hagyományőrző tevékenységüknek. Az alábbi interjúban az elnökség tag...

• Megtartotta évi rendes közmeghallgatását az önkormányzat. Nagy tömegek nem voltak, de sokan fordultak kérdéssel, javaslattal Önökhöz. Mik voltak a legfontosabb kérdések a lakosok részéről?

A kérdező szempontjából nyilván az a legfontosabb kérdés, amit ő tesz fel, s az a legfontosabb probléma, ami őt személy szerint érinti. Egy Mandula utcai lakos az útjuk rossz állapotát panaszolta; egy Piliscsabai utcai lakos az utcájuk 10-es úti kicsatlakozásánál végzett aszfaltfelmarást bírálta; egy Béke utca lakos a DMRV telephelyről kiszűrődő éjszakai zajt panaszolta; egy Szabadság utca lakos a csapadékvíz-elvezető árok kitisztítását kérte; egy Fő utca lakos azt panaszolta, hogy nem kap engedélyt a háza előtt álló fa kivágásához.

Október 17-ei rendkívüli ülés

Pályázat a Ligeti óvoda felújítására

Pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület a Ligeti Cseperedő Óvoda épületének felújítására. Az 1981-ben átadott épület az elmúlt harminchat év során nagyon elöregedett, sok tekintetben felújításra szorul. 2016-ban már próbált erre pályázati úton pénzt szerezni az önkormányzat, de sikertelenül. Szeptemberben új pályázati felhívás jelent meg a meglévő, működő, 100%-os önkormányzati tulajdonú óvodák elavult, leromlott műszaki állapotú intézményi infrastruktúra-fejlesztésére. A pályázat keretében energetikai korszerűsítés esetén lehetőség van támogatást szerezni eszközbeszerzésre, az udvar felújítására, szabadtéri zuhany kiépítésére, sportszoba kialakítására is. Egy önkormányzat csak egy intézményre nyújthat be pályázatot. Az elnyerhető támogatási összeg felújítás esetén minimum 30 millió Ft és maximum 150 millió Ft. A pályázat 85%-os intenzitású, azaz 15%-os önrész kell hozzá.

A megszokottól kissé eltérő napirendekkel tartotta meg idei közmeghallgatását városunk képviselő-testülete október 12-én, csütörtökön. Az önkormányzat elmúlt egy évéről szóló beszámoló mellett itt mutatta be Kálmán Kinga főépítész a Települési arculati kézikönyv és a Településképi rendelet tervezetét, és természetesen a közérdekű lakossági kérdések, hozzászólások sem maradtak el.

• Már jó ideje üresen áll a Fő utca 77. alatti ingatlan, melyet évekig a Raiffeisen Bank bérelt az önkormányzattól. Több próbálkozás is volt az ismételt bérbeadásra, de eddig sikertelenül. Most azonban úgy tűnik, sikerül kiadni a frekventált helyen lévő ingatlant. Kivel, milyen céggel sikerült megállapodást kötni?

2017. szeptember 28.

Újra lesz bérlője a Fő utca 77.-nek

A képviselő-testület még augusztusban döntött arról, hogy 1500 Ft/hó/m2 bérleti díjért (azaz 306 200 Ft/hó alsó limitáron) meghirdeti bérbeadásra a Fő utca 77. szám alatti ingatlant, melyet korábban a Raiffeisen Bank bérelt. A kiírt határidőig két pályázat érkezett: az egyik a General Immo Ingatlanhasznosító Kft.-től, a másik a Chimpex Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től. Mindkét pályázat megfelelt a kiírásnak, s alapos mérlegelés után az önkormányzat a Chimpex Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek adta bérbe a helyiséget, 315 000 Ft/hó bérleti díjért, határozatlan időre, 3 havi kaucióval és 4 év felmondási moratóriummal. A nyertes pályázó vegyes kiskereskedést fog nyitni az épületben. (163/2017. határozat – 7 igen, 5 nem)

• Múlt havi számunkban a Vörösvári Napok előkészületeiről faggattam, mostanra pedig már lezajlott az esemény. Így most arra kérem, hogy értékelje a XXVI. Vörösvári Napokat.

Igazából az a fontos szerintem, hogy a vörösvári emberek hogyan értékelték a rendezvényt. A nekem mondott, illetve a hozzám eljutott értékelések döntő többségükben pozitívak voltak.

A magam részéről úgy gondolom, hogy a tavalyihoz hasonlóan nagyon jól sikerült az idei rendezvény is, sőt több területen előre is tudtunk lépni. Nagyon jól bevált a Kacsa-tó mögötti kerülőút, s ennek köszönhetően sokkal kevesebb volt a konfliktus az útlezárási pontoknál. Előrelépés volt, hogy az ideiglenesen kijelölt parkolókba és az illemhelyekhez az idén már közvilágítást is kiépítettünk. Mivel csak a sátorban rendeztünk zenés programokat, az idén jóval kevesebb volt a hangerő miatti lakossági panasz. A körhintásokat is sikerült rászorítani, hogy ne húszféle zenét szolgáltassanak, hanem csak közösen egyet, ez is javára vált a rendezvénynek. A kerekes kisvasút járattervét módosítottuk, így lényegében megszűnt a körbeutazás, és könnyebb volt feljutni a kisvasútra. A program szerintem az idén is nagyon változatos volt, és sok embert vonzott. Igyekeztünk a hagyományos német nemzetiségi programokat és a ma divatos programokat egyenlő arányban biztosítani, s ez szerintem sikerült is. A meghívott sztárvendégek pedig talán még a tavalyiaknál is nagyobb sikert arattak.

2017. szeptember 7.

Első féléves beszámoló a gazdálkodásról

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat az idei első félévet a bevételi előirányzat 55,22%-os és a kiadási előirányzat 42,16%-os teljesítésével zárta. A féléves beszámoló adataiból következtetve az éves költségvetés a tervek szerint fog teljesülni úgy, hogy az intézmények működtetése, az alap- és vállalt feladatok ellátása biztosítva van, és emellett az év végéig mintegy 400 millió forint értékű fejlesztés fog megvalósulni. (147/2017. határozat – 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

• Legutóbbi számunkban hosszabban is beszámoltunk a szemétszállítással kapcsolatos problémákról. Mi történt azóta?

A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2017. július 6-i ülésén a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) szakmai vezérigazgató-helyettese felvázolt a Duna-Vértes régió számára egy két alrégióval működő hulladékgazdálkodási koncepciót. A mi alrégiónkat a Zöld Bicske Nonprofit Kft. működtetné, amennyiben a szolgáltató újra megfelelne a jogszabályi előírásoknak. Az NHKV szerint a Zöld Bicske Nonprofit Kft. az átalakulás után újra megkaphatja a megfelelőségi véleményt. 

2017. augusztus 3. 

Szerződésbontás a Zöld Bicske Kft.-vel

Korábbi lapszámainkban részletesen beszámoltunk a hulladékszállítással kapcsolatos problémákról és döntésekről. Legutóbb az a döntés született, hogy a közszolgáltatási szerződés felbontásával megvárja a képviselő-testület a Duna-Vértes Társulás július 6-i ülését. Az ott született döntésre alapozva a testület most azt a határozatot hozta, hogy közös megegyezéssel felbontják a szerződést a Zöld Bicske Kft.-vel, de a jogviszony csak 6 hónap leteltével szűnik majd meg. Ez idő alatt a szolgáltató továbbra is ellátja a hulladékszállítási feladatokat. Emellett a képviselő-testület felszólította a céget, hogy haladéktalanul nyissa meg a szelektív hulladékudvart. (További részleteket a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (127/2017. határozat – 9 igen)

• Kormánydöntés alapján az országban több településen is megvalósulhat egy tanuszoda építése, köztük Vörösváron is.  Mit lehet tudni a projektről? 

Június 2-án a Magyar Kormány a 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatában úgy döntött, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében 26 településen – köztük Pilisvörösváron is – kerüljön sor tanuszoda-beruházás előkészítésére és megvalósítására. A tanuszodák építéséhez a szükséges ingatlant az érintett helyi önkormányzatoknak kell biztosítaniuk. Az uszodák típustervek alapján, a Magyar Állam beruházásban épülnek, állami tulajdonban lesznek, és az üzemeltetőjük is a Magyar Állam lesz.

Rendkívüli ülés
június 19. 

Tanuszoda Vörösváron is

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében 26 településen – köztük Pilisvörösváron is – tanuszoda-beruházás előkészítésére és megvalósítására kerül sor. A tanuszoda teljes mértékben állami beruházásban fog megvalósulni, melyhez azonban az önkormányzatnak kell biztosítania a területet. A rendkívüli ülésen arról döntött a képviselő-testület, hogy a tanuszoda helyszínéül a 097/90–96 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelöli ki. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a műszaki előkészítés keretében elvégeztesse a szükséges vizsgálatokat (talajmechanika, geodézia stb.), összevonja a tanuszoda helyszínéül kijelölt területeket, kialakítsa az 5000 m2 nagyságú, a Báthory utca felől közútkapcsolattal rendelkező telket, és vonja ki művelés alól a kialakított telket. Az előkészítő munkákra 2 milliós keretösszeget biztosított a képviselő-testület. (További részleteket a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (104/.2017. határozat – 12 igen)

Krausz Valériát választotta meg újabb öt évre a Gazdasági Ellátó Szervezet élére a képviselő-testület. Mostani számunkban vele beszélgettünk, kezdetekről, munkáról, családról.

• Akkor ez tehát a második ciklusa a Gazdasági Ellátó Szervezet élén.

2011-ben átmenetileg egy évre neveztek ki, majd 2012-ben öt évre, tehát a második ötéves ciklusomat kezdem majd 2017 augusztusától a GESZ élén.

• Elfogadta a képviselő-testület a 2016-os szociális beszámolóját. Mit tartalmaz ez összefoglalva?

A képviselő-testületnek minden évben egy szociális beszámoló keretében kell számot adnia az általa nyújtott szociális támogatásokról, az önkormányzat és intézményei által végzett szociális munkáról. A szociális ellátás rászorultság elvű, függ a kérelmező vagyoni helyzetétől, szociális körülményeitől, egészségi állapotától, jövedelmi viszonyaitól, az esetleges krízishelyzettől. A képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult részére rendszeres és rendkívüli települési támogatást nyújt.

2017. május 25. 

Újabb öt évre Krausz Valéria a GESZ vezetője

Még márciusi ülésén döntött arról a képviselő-testület, hogy pályázatot ír ki a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetői posztjára, mivel Krausz Valéria megbízása augusztusban lejár. A kiírásra egyetlen pályázat érkezett, a jelenlegi vezetőé, Krausz Valériáé. A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal újabb öt évre bizalmat szavazott Krausz Valéria jelenlegi GESZ vezetőnek. (90/2017. határozat – 9 igen)

• Elfogadta a képviselő-testület a 2016-os évre szóló zárszámadási rendeletet. Mi látszik ebből, az előirányzatoknak megfelelően alakult a 2016-os év gazdálkodása?

Ami az előirányzatok és a teljesülés viszonyát illeti: a bevételek a tervezett összeg felett, 100,25%-os arányban, a kiadások pedig a tervezett összeg alatt, 81,57%-ában teljesültek, ami azt jelenti, hogy fegyelmezetten és takarékosan gazdálkodtunk.

2017. április 27. 

Elfogadták a zárszámadást

Elfogadta a képviselő-testület a 2016-os évre vonatkozó zárszámadási rendeletet. Az önkormányzat tavalyi konszolidált bevétele a módosított előirányzat 100,25%-ában teljesült. Az államtól kapott működési célú támogatás közel 900 millió forint, iparűzési adóból 516,5 millió forint, gépjárműadóból 131 millió forint folyt be, de ez utóbbinak a 60%-át, azaz 78,5 millió forintot törvényi kötelezettség alapján az államkincstárnak át kell utalni. A magánszemélyek kommunális adójából közel 88 millió forint bevétel keletkezett, ami 103,71%-os eredmény. Ingatlanértékesítésből (megürült lakások eladása) több mint 40 millió forintra tett szert az önkormányzat. 

Vasúti perontakarítás

A vasútállomások peronjainak takarítása a MÁV feladata. Mivel a MÁV hónapok óta nem takarította el a téli síkosságmentesítő anyagot a peronokról, az azokhoz vezető lépcsőkről, valamint a vasútállomás épülete körüli burkolatról, a városgondnokság munkatársai – esztétikai okokból és a balesetek megelőzése érdekében – 2017. március 30-án megkezdték a három pilisvörösvári vasútállomás peronjainak megtisztítását. Az önkormányzati dolgozók három nap alatt több mint 6000 m2 felületet söpörtek fel, majd az így összegyűlt síkosságmentesítő anyagot (murvát) zsákokba gyűjtötték és elszállították. Gromon István polgármester levélben hívta fel a MÁV Zrt.-t kötelezettségük teljesítésére, nyomatékosan kérve, hogy a mostani eset a jövőben ne forduljon elő.

Március 14. rendkívüli ülés

Praxisváltás a rendelőben

Dr. Fekete Sándor háziorvos befejezni szándékozik aktív háziorvosi tevékenységét, ezért kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak, melyben jelezte, hogy praxisjogát 2017. július 1-jei hatállyal át kívánja adni dr. Szender Ildikó Katalin háziorvosnak, és kérte az önkormányzattal 1995-ben kötött egészségügyi ellátási szerződésének megszüntetését. Dr. Fekete Sándor praxisa jelenleg kb. 800 főt lát el, ami kis háziorvosi körzetnek minősül. A képviselő-testület hozzájárult a praxisjog átadásához. (42/2017. határozat – 9 igen)

A Pilisvörösvári Szebb Környezetünkért Egyesület a helyi általános és középiskolákkal közösen 2017-ben ismét benevezi a Magyarországi Év Fája versenyre a pilisvörösvári Templom téren álló védett eperfát.

A nyertes fa egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra szóló utalványt is kap, amit díjátadó ünnepség keretében nyújtanak át a fát jelölőknek. A támogatást a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen őshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni. A verseny döntősei közül az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít. A pályázati anyag összeállításához várjuk a vörösváriaktól a fához fűződő történeteket, a fáról, fánál készült fotókat, ezeket 2017. május 20-ig elküldhetik Fodor Réka címére: rkfodor@gmail.com, vagy leadhatják a Városi Könyvtárban Angeli Mártának.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a verseny menetét, és kapcsolódjanak be a júliusi internetes szavazásba is. További információ az egyesület weboldalán: www.tegyvalamit.hu és a Facebookon.

SZKE

•Megkapta a képviselő-testület, és március 30-án az őrsparancsnok jelenlétében meg is tárgyalta a rendőrség 2016. évi beszámolóját. Hogy látja Ön, javult a közbiztonság az elmúlt évben?

A 2016-ban Pilisvörösváron elkövetett bűncselekmények száma lényegében megegyezik a 2015. évivel (200 bűncselekmény). A legtöbb bűncselekménytípus esetében csökkenés tapasztalható, néhány bűncselekménytípus esetében volt kisebb emelkedés. A legnagyobb növekedés a csalások számában volt: egy év alatt ezek száma 18-ról 79-re emelkedett. Az ilyen esetek többségében idős embereket otthonukban csapnak be különböző trükkökkel az elkövetők. A rendőrség itt a megelőzésben keveset tud tenni, lényegében csak a felvilágosítás és a figyelemfelhívás marad – ezt meg is tették többször a Vörösvári Újságban.

A Templom Téri Iskola tantestülete levelet írt az önkormányzatnak az iskolaudvar felújításának ügyében. Gromon István polgármester válaszlevelében részletes képet ad az iskolaudvar felújításának ügyéről: ez előzményekről, az ügy jelen állásáról, az önkormányzat szerepvállalásáról.

• Elfogadta a képviselő-testület a 2017-es év költségvetését. Elsőként arra kérem, hogy néhány mondatban összefoglalva értékelje az elfogadott költségvetést.

A 2017. évi költségvetés mind tartalmát, mind nagyságrendjét tekintve eléggé hasonlít a tavalyihoz. Úgy értem ezt, hogy a főösszege hasonló a tavalyihoz (2,2 milliárd forint), biztosítja a kötelező feladataink ellátásához, az intézményeink zavartalan működéséhez és a városüzemeltetéshez szükséges forrásokat, és szintén a tavalyihoz hasonló összegben, mintegy 300 millió forintos nagyságrendben tartalmaz új, saját erős fejlesztéseket. Mindez nem kis dolog – nem mindenhol van így, és nálunk sem volt így mindig. Az előző évek eredményes gazdálkodásának, valamint annak a stabilitásnak és erőnek köszönhető ez, ami a vörösvári polgárok jóvoltából a képviselő-testületben hosszú évek óta biztosítva van.

2017. február 9.

Emelkedtek a bérek a hivatalban

A köztisztviselői szférában Magyarországon nyolc éve nem került sor a bérek emelésére, míg több más ágazatban jelentősen emelkedtek a fizetések. A jól képzett, tapasztalt munkaerőt így a polgármesteri hivatal nem tudja megtartani, hiszen nem tudnak versenyképes bért ajánlani. Ezért most úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat a teherbíróképességével arányban saját forrásból megemeli a hivatali dolgozók bérét, és 10%-kal több bértömeget biztosít erre. (21/2017. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

FELÚJÍTÁSOK

 

Megnevezés:

Önkormányzat
2017. évi eredeti előirányzat

1

Városházán irodák parkettájának felújítása, fűtőtestcsere,
melléképület felújítása

3 000 000 Ft

2

Puskin utca 8. belső felújítások

2 000 000 Ft

3

PUFC műfüves pálya műfűcseréje (hozzájárulás) 

3 500 000 Ft

4

Napos Oldal Szociális Központ Idősek átmeneti gondozóháza
épületének felújítása (ebből pályázati támogatás 13 582 000 Ft)

18 119 000 Ft

BERUHÁZÁSOK

 

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

1

Az öt tó környéke, a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert területe 

és a Kálvária-domb útvonalai tájépítészeti koncepcióterve

1 143 000 Ft

2

Fácán utca, Kandó Kálmán utca útépítési terve

4 191 000 Ft

3

Báthory utca, Béke utca, Lahner György utca, Csendbiztos utca útépítési terve

2 395 000 Ft

4

Őr-hegy – Bányatavak, Hősök tere – Háziréti-patak csapadékvíz-elvezetés 

vízjogi engedélyes és kiviteli tervei

4 318 000 Ft

5

Pilisvörösvár, Fő utca járdafelújítása, kerékpárút és zárt csapadékcsatorna kiépítésének tervkiegészítése (VEKOP-5.3.2./15)

699 000 Ft

6

Szakorvosi rendelő és Egészségház épülete energetikai felújításának
saját forrása (KEHOP-5.2.9/2016)

5 805 000 Ft

7

Ady Endre köz, Fácán utca, Csendbiztos utca szilárd burkolat építésének pályázati önrésze

32 092 000 Ft

8

Fő u. 122. felújítása, fizikoterápia kialakítása 

26 738 000 Ft

9

Fő utca beruházás folytatása a Hősök terétől a CBA-ig

35 000 000 Ft

10

Közvilágítás-fejlesztés a Bánytó utca végétől a Városliget sétány mentén
és a Sirály utcáig

12 500 000 Ft

11

Útépítés (Báthory utca folytatása a tulajdonjogilag rendezett határig, 
Kálvária utca felső szakasza, Lahner György utca Szentivánnal közösen,
mart aszfaltos burkolat a Seregély és Gólya utca összekötéseként)

104 451 000 Ft

12

Járdaépítés a Nyár utca páros oldalán és átvezetés a Manhertz Erzsébet téren

10 000 000 Ft

13

Parkolóépítés a Posta részére a Puskin u. 8. udvarán, tereprendezéssel
(bejárathoz viacolor burkolat készítése) 

1 500 000 Ft

14

Támfalépítés és terepfeltöltés a Széchenyi utcai óvoda udvarán,
a CBA köz mellett

1 000 000 Ft

15

Tereprendezés a temetőben az új temetőterv alapján

1 500 000 Ft

16

Csobánkai u. 3. épületbontás

6 000 000 Ft

17

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium udvara térkövezéséhez
önkormányzati hozzájárulás (121/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat)

2 000 000 Ft

18

A városi köztemető kertépítészeti terveinek elkészítése

1 194 000 Ft

19

Pozsonyi utca 46. szám alatti ingatlanon keresztül húzódó
vízelvezető árok helyreállítása

3 000 000 Ft

20

Csendbiztos utcai átemelő megszüntetése

5 010 000 Ft

21

A Pilisvörösvár 095/113. hrsz. és a Pilisvörösvár 0114/5. hrsz. alatti
szántó megnevezésű ingatlanok megvásárlása

2 003 000 Ft

22

Informatikai fejlesztési kiadásokra

4 000 000 Ft

23

Kis értékű tárgyi eszközök

2 640 000 Ft

24

Gépjármű vásárlása a polgármesteri hivatal részére

1 500 000 Ft

25

Főzőkonyha és melegítőkonyhák berendezéseinek cseréje

4 350 000 Ft

26

Városgondnokság tárgyieszköz-beszerzés
(fűnyíró, fűkasza, lombszívó, gérvágó fűrész)

2 000 000 Ft

27

Vörösvári Újság tárgyi eszköz

250 000 Ft

28

Törzsbetétet (üzletrész)-átruházási szerződés 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel

45 000 Ft

• Most, hogy az állam átvette az iskolák fenntartását, maradt-e bármilyen feladat ennek kapcsán az önkormányzatoknál?

Szinte semmi. Az állam 2017. január 1. óta már nemcsak fenntartója, hanem működtetője is az iskoláknak. Ez azt jelenti, hogy a tankerületek már nemcsak az iskolák szakmai irányítását látják el, nemcsak kinevezik az igazgatót és fizetik a tanárok bérét, hanem az iskolák működtetését is ők végzik. Ezzel együtt jár, hogy a Templom téri iskola, a Vásár téri iskola és a Zeneiskola épülete, valamint az iskolák feladatainak ellátását szolgáló minden egyéb önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén az Érdi Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe került. A működtetés keretében az Érdi Tankerületi Központ fizeti az iskolaépületek rezsiszámláit, fedezi az összes egyéb működtetési költséget, gondoskodik a kezelésébe került ingó és ingatlan vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék elvégzéséről, elvégeztetéséről, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.

2017. január 12. Rendkívüli ülés

Koncepcióterv a tavak környékének tájépítészeti fejlesztésére

három, évtizedek óta elhanyagolt, de nagy közösségi értékű területünk tájépítészeti fejlesztésére (2. rész)

A Kálvária-domb

A Kálvária-domb a pilisvörösváriak szent hegye. A pilisvörösvári hívők több mint 300 éve imádkoznak ezen a helyen. A dombtetőn az első kápolnát 1710-ben építették, a pestisjárvány idején. 1710. augusztus 15-én, Mária mennybevételének ünnepén mondta itt az első szentmisét Johann Paulovics plébános, a pestisjárvány megszűnéséért imádkozva. Immár 306 éve annak, hogy a hívők nagypénteken ide jönnek, hogy felidézzék Krisztus szenvedésének és halálának történetét, elmélkedjenek, énekeljenek és imádkozzanak.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2017. (I. 27.) Kt. sz. határozatával nyilvános pályázatot hirdetett a „Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű halgazdálkodási vízterület Pilisvörösvár Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbeadás útján történő hasznosítására. 

Városunkban évek óta folyamatos gondot okoznak az ivóvízvezeték-csőtörések. A sok-sok kilométernyi elöregedett vezeték hol itt, hol ott lyukad ki, jelentős rongálásokat és károkat okozva a város közútjaiban. A megrongált utakat a DMRV köteles helyreállítani, de ezek a helyreállítások sokszor hónapokig húzódnak, és gyakran rossz minőségben készülnek el.  Az önkormányzat folyamatosan jelzi a hibákat a DMRV-nek, újra és újra kéri az útjavítások haladéktalan elvégzését.

• A tavalyi év utolsó interjújában arra kértem, hogy vessünk számot az elmúlt esztendő eseményeivel, most pedig, az idei év első interjújában arra kérem, hogy tekintsünk a közeli jövőbe.  Hogyan kezdődik az év az önkormányzatnál, mik a legelső feladatok?

Az év vége és az új év eleje nem különül el élesen, a feladatok folyamatosak. Például a két ünnep között is üríteni kellett a közterületi hulladékgyűjtő edényzeteket, végezni a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést, ellátni az anyakönyvi ügyeletet, december 31-én üríteni a számlákat stb.