XVII. évfolyam 1. szám - 2017. január

Legfrissebb

Legfrissebb

• Elfogadta a képviselő-testület a 2017-es év költségvetését. Elsőként arra kérem, hogy néhány mondatban összefoglalva értékelje az elfogadott költségvetést. A 2017. évi költségvetés mind tartalmát, mind nagyságrendjét t...

Mirk Tamás (harmonika), Bogár Attila (harsona) és Peller Zoltán általános iskola hetedik osztályában, énektanáruk biztatására ragadott hangszert és fogott bele a „csörömpölésbe”. Akkoriban számos suli-buli zenekart alapí...

Faschingsbegräbnis 2017 im Haus der Künste in Werischwar Zu den alten Sitten gehört im deutschsprachigen Raum und so auch bei den Ungarndeutschen das so genannte Faschingsbegräbnis, mit dem der Fasching bzw. Karneval zu ...

Lakossági fórumot tartottak 2017. február 16-án a Művészetek Háza dísztermében az M0-ás autóút északi szektor 11. sz. főút és 10. sz. főút közötti szakaszának építési engedélyezési eljárásával kapcsolatban. A fórumot Gro...

• Elfogadta a képviselő-testület a 2017-es év költségvetését. Elsőként arra kérem, hogy néhány mondatban összefoglalva értékelje az elfogadott költségvetést.

A 2017. évi költségvetés mind tartalmát, mind nagyságrendjét tekintve eléggé hasonlít a tavalyihoz. Úgy értem ezt, hogy a főösszege hasonló a tavalyihoz (2,2 milliárd forint), biztosítja a kötelező feladataink ellátásához, az intézményeink zavartalan működéséhez és a városüzemeltetéshez szükséges forrásokat, és szintén a tavalyihoz hasonló összegben, mintegy 300 millió forintos nagyságrendben tartalmaz új, saját erős fejlesztéseket. Mindez nem kis dolog – nem mindenhol van így, és nálunk sem volt így mindig. Az előző évek eredményes gazdálkodásának, valamint annak a stabilitásnak és erőnek köszönhető ez, ami a vörösvári polgárok jóvoltából a képviselő-testületben hosszú évek óta biztosítva van.

2017. február 9.

Emelkedtek a bérek a hivatalban

A köztisztviselői szférában Magyarországon nyolc éve nem került sor a bérek emelésére, míg több más ágazatban jelentősen emelkedtek a fizetések. A jól képzett, tapasztalt munkaerőt így a polgármesteri hivatal nem tudja megtartani, hiszen nem tudnak versenyképes bért ajánlani. Ezért most úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat a teherbíróképességével arányban saját forrásból megemeli a hivatali dolgozók bérét, és 10%-kal több bértömeget biztosít erre. (21/2017. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

FELÚJÍTÁSOK

 

Megnevezés:

Önkormányzat
2017. évi eredeti előirányzat

1

Városházán irodák parkettájának felújítása, fűtőtestcsere,
melléképület felújítása

3 000 000 Ft

2

Puskin utca 8. belső felújítások

2 000 000 Ft

3

PUFC műfüves pálya műfűcseréje (hozzájárulás) 

3 500 000 Ft

4

Napos Oldal Szociális Központ Idősek átmeneti gondozóháza
épületének felújítása (ebből pályázati támogatás 13 582 000 Ft)

18 119 000 Ft

BERUHÁZÁSOK

 

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

1

Az öt tó környéke, a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert területe 

és a Kálvária-domb útvonalai tájépítészeti koncepcióterve

1 143 000 Ft

2

Fácán utca, Kandó Kálmán utca útépítési terve

4 191 000 Ft

3

Báthory utca, Béke utca, Lahner György utca, Csendbiztos utca útépítési terve

2 395 000 Ft

4

Őr-hegy – Bányatavak, Hősök tere – Háziréti-patak csapadékvíz-elvezetés 

vízjogi engedélyes és kiviteli tervei

4 318 000 Ft

5

Pilisvörösvár, Fő utca járdafelújítása, kerékpárút és zárt csapadékcsatorna kiépítésének tervkiegészítése (VEKOP-5.3.2./15)

699 000 Ft

6

Szakorvosi rendelő és Egészségház épülete energetikai felújításának
saját forrása (KEHOP-5.2.9/2016)

5 805 000 Ft

7

Ady Endre köz, Fácán utca, Csendbiztos utca szilárd burkolat építésének pályázati önrésze

32 092 000 Ft

8

Fő u. 122. felújítása, fizikoterápia kialakítása 

26 738 000 Ft

9

Fő utca beruházás folytatása a Hősök terétől a CBA-ig

35 000 000 Ft

10

Közvilágítás-fejlesztés a Bánytó utca végétől a Városliget sétány mentén
és a Sirály utcáig

12 500 000 Ft

11

Útépítés (Báthory utca folytatása a tulajdonjogilag rendezett határig, 
Kálvária utca felső szakasza, Lahner György utca Szentivánnal közösen,
mart aszfaltos burkolat a Seregély és Gólya utca összekötéseként)

104 451 000 Ft

12

Járdaépítés a Nyár utca páros oldalán és átvezetés a Manhertz Erzsébet téren

10 000 000 Ft

13

Parkolóépítés a Posta részére a Puskin u. 8. udvarán, tereprendezéssel
(bejárathoz viacolor burkolat készítése) 

1 500 000 Ft

14

Támfalépítés és terepfeltöltés a Széchenyi utcai óvoda udvarán,
a CBA köz mellett

1 000 000 Ft

15

Tereprendezés a temetőben az új temetőterv alapján

1 500 000 Ft

16

Csobánkai u. 3. épületbontás

6 000 000 Ft

17

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium udvara térkövezéséhez
önkormányzati hozzájárulás (121/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat)

2 000 000 Ft

18

A városi köztemető kertépítészeti terveinek elkészítése

1 194 000 Ft

19

Pozsonyi utca 46. szám alatti ingatlanon keresztül húzódó
vízelvezető árok helyreállítása

3 000 000 Ft

20

Csendbiztos utcai átemelő megszüntetése

5 010 000 Ft

21

A Pilisvörösvár 095/113. hrsz. és a Pilisvörösvár 0114/5. hrsz. alatti
szántó megnevezésű ingatlanok megvásárlása

2 003 000 Ft

22

Informatikai fejlesztési kiadásokra

4 000 000 Ft

23

Kis értékű tárgyi eszközök

2 640 000 Ft

24

Gépjármű vásárlása a polgármesteri hivatal részére

1 500 000 Ft

25

Főzőkonyha és melegítőkonyhák berendezéseinek cseréje

4 350 000 Ft

26

Városgondnokság tárgyieszköz-beszerzés
(fűnyíró, fűkasza, lombszívó, gérvágó fűrész)

2 000 000 Ft

27

Vörösvári Újság tárgyi eszköz

250 000 Ft

28

Törzsbetétet (üzletrész)-átruházási szerződés 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel

45 000 Ft

• Most, hogy az állam átvette az iskolák fenntartását, maradt-e bármilyen feladat ennek kapcsán az önkormányzatoknál?

Szinte semmi. Az állam 2017. január 1. óta már nemcsak fenntartója, hanem működtetője is az iskoláknak. Ez azt jelenti, hogy a tankerületek már nemcsak az iskolák szakmai irányítását látják el, nemcsak kinevezik az igazgatót és fizetik a tanárok bérét, hanem az iskolák működtetését is ők végzik. Ezzel együtt jár, hogy a Templom téri iskola, a Vásár téri iskola és a Zeneiskola épülete, valamint az iskolák feladatainak ellátását szolgáló minden egyéb önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén az Érdi Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe került. A működtetés keretében az Érdi Tankerületi Központ fizeti az iskolaépületek rezsiszámláit, fedezi az összes egyéb működtetési költséget, gondoskodik a kezelésébe került ingó és ingatlan vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék elvégzéséről, elvégeztetéséről, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.

2017. január 12. Rendkívüli ülés

Koncepcióterv a tavak környékének tájépítészeti fejlesztésére

három, évtizedek óta elhanyagolt, de nagy közösségi értékű területünk tájépítészeti fejlesztésére (2. rész)

A Kálvária-domb

A Kálvária-domb a pilisvörösváriak szent hegye. A pilisvörösvári hívők több mint 300 éve imádkoznak ezen a helyen. A dombtetőn az első kápolnát 1710-ben építették, a pestisjárvány idején. 1710. augusztus 15-én, Mária mennybevételének ünnepén mondta itt az első szentmisét Johann Paulovics plébános, a pestisjárvány megszűnéséért imádkozva. Immár 306 éve annak, hogy a hívők nagypénteken ide jönnek, hogy felidézzék Krisztus szenvedésének és halálának történetét, elmélkedjenek, énekeljenek és imádkozzanak.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2017. (I. 27.) Kt. sz. határozatával nyilvános pályázatot hirdetett a „Pilisvörösvári bányatavak” megnevezésű halgazdálkodási vízterület Pilisvörösvár Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbeadás útján történő hasznosítására. 

Városunkban évek óta folyamatos gondot okoznak az ivóvízvezeték-csőtörések. A sok-sok kilométernyi elöregedett vezeték hol itt, hol ott lyukad ki, jelentős rongálásokat és károkat okozva a város közútjaiban. A megrongált utakat a DMRV köteles helyreállítani, de ezek a helyreállítások sokszor hónapokig húzódnak, és gyakran rossz minőségben készülnek el.  Az önkormányzat folyamatosan jelzi a hibákat a DMRV-nek, újra és újra kéri az útjavítások haladéktalan elvégzését.

• A tavalyi év utolsó interjújában arra kértem, hogy vessünk számot az elmúlt esztendő eseményeivel, most pedig, az idei év első interjújában arra kérem, hogy tekintsünk a közeli jövőbe.  Hogyan kezdődik az év az önkormányzatnál, mik a legelső feladatok?

Az év vége és az új év eleje nem különül el élesen, a feladatok folyamatosak. Például a két ünnep között is üríteni kellett a közterületi hulladékgyűjtő edényzeteket, végezni a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést, ellátni az anyakönyvi ügyeletet, december 31-én üríteni a számlákat stb.

három, évtizedek óta elhanyagolt, de nagy közösségi értékű területünk tájépítészeti fejlesztésére
(1. rész)

Pilisvörösvárnak van három olyan nagy múlttal rendelkező, a közösség életében jelentős szerepet betöltő, értékes területe – a Bányatavak környéke, a Kálvária-domb és a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert –, amelyeknek a fejlesztése az elmúlt évtizedek során különböző okokból sajnos elmaradt. Az önkormányzat a tavalyi évben elszánta magát arra, hogy egy neves tervező céggel mindhárom területre vonatkozóan elkészíttet egy-egy tájépítészeti koncepciótervet, amely tervek kiindulópontját és vezérfonalát jelenthetik e területek jövőbeni fejlesztésének. Az alábbi cikk célja az, hogy röviden bemutassam ezen terültek múltját és jelenét, valamint az elkészült koncepciótervek tartalmát.