XVII. évfolyam 2. szám - 2017. február

Legfrissebb

Legfrissebb

Március 15-én 11 óra előtt nem sokkal a Hősök terénél idén is piros, fehér, zöld színű kokárdákkal a szívük fölött gyülekeztek városunk polgárai az 1848­49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartott városi ünnepség ...

Március 9-én került sor a Fő utca 122-ben megnyílt új Gyógytorna és Fizikoterápiás rendelő hivatalos átadására. Az ünnepélyes átadót az épület udvarán rendezték meg, a városvezetés, a hivatali dolgozók és a meghívott ven...

Március 11-én a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola színháztermében újfent – immáron ötödik alkalommal – rendezték meg az Ifjúsági Fúvóstalálkozót, amelynek házigazdája a tanintézmény fúvószenekara, a...

Tehetséges atléta, tehetséges énekes – bármelyik pályát választhatta volna, mégis orvos lett. Ő dr. Fekete Sándor, városunk egyik háziorvosa, aki 28 év után megválik vörösvári praxisától. Ennek kapcsán beszélgettem dokto...

Vasúti perontakarítás

A vasútállomások peronjainak takarítása a MÁV feladata. Mivel a MÁV hónapok óta nem takarította el a téli síkosságmentesítő anyagot a peronokról, az azokhoz vezető lépcsőkről, valamint a vasútállomás épülete körüli burkolatról, a városgondnokság munkatársai – esztétikai okokból és a balesetek megelőzése érdekében – 2017. március 30-án megkezdték a három pilisvörösvári vasútállomás peronjainak megtisztítását. Az önkormányzati dolgozók három nap alatt több mint 6000 m2 felületet söpörtek fel, majd az így összegyűlt síkosságmentesítő anyagot (murvát) zsákokba gyűjtötték és elszállították. Gromon István polgármester levélben hívta fel a MÁV Zrt.-t kötelezettségük teljesítésére, nyomatékosan kérve, hogy a mostani eset a jövőben ne forduljon elő.

Március 14. rendkívüli ülés

Praxisváltás a rendelőben

Dr. Fekete Sándor háziorvos befejezni szándékozik aktív háziorvosi tevékenységét, ezért kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak, melyben jelezte, hogy praxisjogát 2017. július 1-jei hatállyal át kívánja adni dr. Szender Ildikó Katalin háziorvosnak, és kérte az önkormányzattal 1995-ben kötött egészségügyi ellátási szerződésének megszüntetését. Dr. Fekete Sándor praxisa jelenleg kb. 800 főt lát el, ami kis háziorvosi körzetnek minősül. A képviselő-testület hozzájárult a praxisjog átadásához. (42/2017. határozat – 9 igen)

A Pilisvörösvári Szebb Környezetünkért Egyesület a helyi általános és középiskolákkal közösen 2017-ben ismét benevezi a Magyarországi Év Fája versenyre a pilisvörösvári Templom téren álló védett eperfát.

A nyertes fa egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra szóló utalványt is kap, amit díjátadó ünnepség keretében nyújtanak át a fát jelölőknek. A támogatást a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen őshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni. A verseny döntősei közül az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít. A pályázati anyag összeállításához várjuk a vörösváriaktól a fához fűződő történeteket, a fáról, fánál készült fotókat, ezeket 2017. május 20-ig elküldhetik Fodor Réka címére: rkfodor@gmail.com, vagy leadhatják a Városi Könyvtárban Angeli Mártának.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a verseny menetét, és kapcsolódjanak be a júliusi internetes szavazásba is. További információ az egyesület weboldalán: www.tegyvalamit.hu és a Facebookon.

SZKE

•Megkapta a képviselő-testület, és március 30-án az őrsparancsnok jelenlétében meg is tárgyalta a rendőrség 2016. évi beszámolóját. Hogy látja Ön, javult a közbiztonság az elmúlt évben?

A 2016-ban Pilisvörösváron elkövetett bűncselekmények száma lényegében megegyezik a 2015. évivel (200 bűncselekmény). A legtöbb bűncselekménytípus esetében csökkenés tapasztalható, néhány bűncselekménytípus esetében volt kisebb emelkedés. A legnagyobb növekedés a csalások számában volt: egy év alatt ezek száma 18-ról 79-re emelkedett. Az ilyen esetek többségében idős embereket otthonukban csapnak be különböző trükkökkel az elkövetők. A rendőrség itt a megelőzésben keveset tud tenni, lényegében csak a felvilágosítás és a figyelemfelhívás marad – ezt meg is tették többször a Vörösvári Újságban.

A Templom Téri Iskola tantestülete levelet írt az önkormányzatnak az iskolaudvar felújításának ügyében. Gromon István polgármester válaszlevelében részletes képet ad az iskolaudvar felújításának ügyéről: ez előzményekről, az ügy jelen állásáról, az önkormányzat szerepvállalásáról.

• Elfogadta a képviselő-testület a 2017-es év költségvetését. Elsőként arra kérem, hogy néhány mondatban összefoglalva értékelje az elfogadott költségvetést.

A 2017. évi költségvetés mind tartalmát, mind nagyságrendjét tekintve eléggé hasonlít a tavalyihoz. Úgy értem ezt, hogy a főösszege hasonló a tavalyihoz (2,2 milliárd forint), biztosítja a kötelező feladataink ellátásához, az intézményeink zavartalan működéséhez és a városüzemeltetéshez szükséges forrásokat, és szintén a tavalyihoz hasonló összegben, mintegy 300 millió forintos nagyságrendben tartalmaz új, saját erős fejlesztéseket. Mindez nem kis dolog – nem mindenhol van így, és nálunk sem volt így mindig. Az előző évek eredményes gazdálkodásának, valamint annak a stabilitásnak és erőnek köszönhető ez, ami a vörösvári polgárok jóvoltából a képviselő-testületben hosszú évek óta biztosítva van.

2017. február 9.

Emelkedtek a bérek a hivatalban

A köztisztviselői szférában Magyarországon nyolc éve nem került sor a bérek emelésére, míg több más ágazatban jelentősen emelkedtek a fizetések. A jól képzett, tapasztalt munkaerőt így a polgármesteri hivatal nem tudja megtartani, hiszen nem tudnak versenyképes bért ajánlani. Ezért most úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat a teherbíróképességével arányban saját forrásból megemeli a hivatali dolgozók bérét, és 10%-kal több bértömeget biztosít erre. (21/2017. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

FELÚJÍTÁSOK

 

Megnevezés:

Önkormányzat
2017. évi eredeti előirányzat

1

Városházán irodák parkettájának felújítása, fűtőtestcsere,
melléképület felújítása

3 000 000 Ft

2

Puskin utca 8. belső felújítások

2 000 000 Ft

3

PUFC műfüves pálya műfűcseréje (hozzájárulás) 

3 500 000 Ft

4

Napos Oldal Szociális Központ Idősek átmeneti gondozóháza
épületének felújítása (ebből pályázati támogatás 13 582 000 Ft)

18 119 000 Ft

BERUHÁZÁSOK

 

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

1

Az öt tó környéke, a Vágóhíd utcai volt iskolai gyakorlókert területe 

és a Kálvária-domb útvonalai tájépítészeti koncepcióterve

1 143 000 Ft

2

Fácán utca, Kandó Kálmán utca útépítési terve

4 191 000 Ft

3

Báthory utca, Béke utca, Lahner György utca, Csendbiztos utca útépítési terve

2 395 000 Ft

4

Őr-hegy – Bányatavak, Hősök tere – Háziréti-patak csapadékvíz-elvezetés 

vízjogi engedélyes és kiviteli tervei

4 318 000 Ft

5

Pilisvörösvár, Fő utca járdafelújítása, kerékpárút és zárt csapadékcsatorna kiépítésének tervkiegészítése (VEKOP-5.3.2./15)

699 000 Ft

6

Szakorvosi rendelő és Egészségház épülete energetikai felújításának
saját forrása (KEHOP-5.2.9/2016)

5 805 000 Ft

7

Ady Endre köz, Fácán utca, Csendbiztos utca szilárd burkolat építésének pályázati önrésze

32 092 000 Ft

8

Fő u. 122. felújítása, fizikoterápia kialakítása 

26 738 000 Ft

9

Fő utca beruházás folytatása a Hősök terétől a CBA-ig

35 000 000 Ft

10

Közvilágítás-fejlesztés a Bánytó utca végétől a Városliget sétány mentén
és a Sirály utcáig

12 500 000 Ft

11

Útépítés (Báthory utca folytatása a tulajdonjogilag rendezett határig, 
Kálvária utca felső szakasza, Lahner György utca Szentivánnal közösen,
mart aszfaltos burkolat a Seregély és Gólya utca összekötéseként)

104 451 000 Ft

12

Járdaépítés a Nyár utca páros oldalán és átvezetés a Manhertz Erzsébet téren

10 000 000 Ft

13

Parkolóépítés a Posta részére a Puskin u. 8. udvarán, tereprendezéssel
(bejárathoz viacolor burkolat készítése) 

1 500 000 Ft

14

Támfalépítés és terepfeltöltés a Széchenyi utcai óvoda udvarán,
a CBA köz mellett

1 000 000 Ft

15

Tereprendezés a temetőben az új temetőterv alapján

1 500 000 Ft

16

Csobánkai u. 3. épületbontás

6 000 000 Ft

17

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium udvara térkövezéséhez
önkormányzati hozzájárulás (121/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozat)

2 000 000 Ft

18

A városi köztemető kertépítészeti terveinek elkészítése

1 194 000 Ft

19

Pozsonyi utca 46. szám alatti ingatlanon keresztül húzódó
vízelvezető árok helyreállítása

3 000 000 Ft

20

Csendbiztos utcai átemelő megszüntetése

5 010 000 Ft

21

A Pilisvörösvár 095/113. hrsz. és a Pilisvörösvár 0114/5. hrsz. alatti
szántó megnevezésű ingatlanok megvásárlása

2 003 000 Ft

22

Informatikai fejlesztési kiadásokra

4 000 000 Ft

23

Kis értékű tárgyi eszközök

2 640 000 Ft

24

Gépjármű vásárlása a polgármesteri hivatal részére

1 500 000 Ft

25

Főzőkonyha és melegítőkonyhák berendezéseinek cseréje

4 350 000 Ft

26

Városgondnokság tárgyieszköz-beszerzés
(fűnyíró, fűkasza, lombszívó, gérvágó fűrész)

2 000 000 Ft

27

Vörösvári Újság tárgyi eszköz

250 000 Ft

28

Törzsbetétet (üzletrész)-átruházási szerződés 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel

45 000 Ft

• Most, hogy az állam átvette az iskolák fenntartását, maradt-e bármilyen feladat ennek kapcsán az önkormányzatoknál?

Szinte semmi. Az állam 2017. január 1. óta már nemcsak fenntartója, hanem működtetője is az iskoláknak. Ez azt jelenti, hogy a tankerületek már nemcsak az iskolák szakmai irányítását látják el, nemcsak kinevezik az igazgatót és fizetik a tanárok bérét, hanem az iskolák működtetését is ők végzik. Ezzel együtt jár, hogy a Templom téri iskola, a Vásár téri iskola és a Zeneiskola épülete, valamint az iskolák feladatainak ellátását szolgáló minden egyéb önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén az Érdi Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe került. A működtetés keretében az Érdi Tankerületi Központ fizeti az iskolaépületek rezsiszámláit, fedezi az összes egyéb működtetési költséget, gondoskodik a kezelésébe került ingó és ingatlan vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék elvégzéséről, elvégeztetéséről, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.

2017. január 12. Rendkívüli ülés

Koncepcióterv a tavak környékének tájépítészeti fejlesztésére