XVI. évfolyam 8. szám - 2016. augusztus

Legfrissebb

Legfrissebb

Március 15-én 11 óra előtt nem sokkal a Hősök terénél idén is piros, fehér, zöld színű kokárdákkal a szívük fölött gyülekeztek városunk polgárai az 1848­49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartott városi ünnepség ...

Március 9-én került sor a Fő utca 122-ben megnyílt új Gyógytorna és Fizikoterápiás rendelő hivatalos átadására. Az ünnepélyes átadót az épület udvarán rendezték meg, a városvezetés, a hivatali dolgozók és a meghívott ven...

Március 11-én a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola színháztermében újfent – immáron ötödik alkalommal – rendezték meg az Ifjúsági Fúvóstalálkozót, amelynek házigazdája a tanintézmény fúvószenekara, a...

Tehetséges atléta, tehetséges énekes – bármelyik pályát választhatta volna, mégis orvos lett. Ő dr. Fekete Sándor, városunk egyik háziorvosa, aki 28 év után megválik vörösvári praxisától. Ennek kapcsán beszélgettem dokto...

Március 14. rendkívüli ülés

Praxisváltás a rendelőben

Dr. Fekete Sándor háziorvos befejezni szándékozik aktív háziorvosi tevékenységét, ezért kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak, melyben jelezte, hogy praxisjogát 2017. július 1-jei hatállyal át kívánja adni dr. Szender Ildikó Katalin háziorvosnak, és kérte az önkormányzattal 1995-ben kötött egészségügyi ellátási szerződésének megszüntetését. Dr. Fekete Sándor praxisa jelenleg kb. 800 főt lát el, ami kis háziorvosi körzetnek minősül. A képviselő-testület hozzájárult a praxisjog átadásához. (42/2017. határozat – 9 igen)

2017. február 9.

Emelkedtek a bérek a hivatalban

A köztisztviselői szférában Magyarországon nyolc éve nem került sor a bérek emelésére, míg több más ágazatban jelentősen emelkedtek a fizetések. A jól képzett, tapasztalt munkaerőt így a polgármesteri hivatal nem tudja megtartani, hiszen nem tudnak versenyképes bért ajánlani. Ezért most úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat a teherbíróképességével arányban saját forrásból megemeli a hivatali dolgozók bérét, és 10%-kal több bértömeget biztosít erre. (21/2017. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

2017. január 12. Rendkívüli ülés

Koncepcióterv a tavak környékének tájépítészeti fejlesztésére

2016. december 5. Rendkívüli ülés

Az iskolák állami átvétele

Mint ismeretes, 2017. január 1-jével az iskolák fenntartását és működtetését átvette az állam. A KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a kormányrendeletben meghatározott tankerületi központba olvadtak be. A KLIK ettől az időszaktól Klebelsberg Központ néven működik tovább, így a már ezen a néven működő intézménnyel kötött megállapodást az önkormányzat az intézményei átadásáról. Az év kezdetével tehát állami fenntartásba és működtetésbe került a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola és a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézménye (Nevelési Tanácsadó). (195/2016. határozat – 11 igen)

2016. november 24.

Beszámoló elfogadása

Elfogadta a képviselőtestület a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi beszámolóját. A beszámoló fontosabb megállapításai: a Napos Oldal Szociális Központ társulásban ellátott feladatai közül a családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatások állami támogatása a tavalyihoz képest több mint 17 millió forinttal csökkent, ennek következtében drasztikusan megnőtt a társult települések tagi hozzájárulása. A család- és gyermekjóléti központ működtetése Pilisvörösvár járásközponti feladata, így ezen kiadások finanszírozásához kizárólag Pilisvörösvár járul hozzá. A társulási megállapodás fenntartásának továbbra is van értelme, mert a társulási normatívának (a 2016. évben 3 571 595 Ft) és a közvetett költségek megosztásának köszönhetően (központi irányítás társult települések részére kiosztott költsége 5 342 558 Ft) ez az ellátási forma pénzügyileg még mindig kedvezőbb, mint ha társulás nélkül, maga az önkormányzat látná el a feladatot. (181/2016. – 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

2016. október 27.

Kiadóváltás a Vörösvári Újságnál

A Vörösvári Újság felelős kiadója 1999-től tizenhárom éven át a Városi Könyvtár volt, majd 2012. január 1-jétől a GESZ látta el a kiadói feladatokat. A képviselőtestület a 2016. szeptember végi ülésén úgy döntött, hogy a Vörösvári Újság felelős kiadói feladatait 2016. november 1-jétől a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal látja el. A döntésnek megfelelően módosítani kellett a Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. Az október végi ülésen ezek megtörténtek, így mostantól a Vörösvári Újság kiadója a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal. (173/2016. határozat – 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás, 174/2016. határozat – 9 igen, 3 nem, 175/2016. határozat – 9 igen, 3 nem).

2016. szeptember 29. rendes ülés

Módosult a Művészetek Háza SZMSZ-e

A Művészetek Háza intézményvezetője, Berényi Ildikó szeptember 20-án nyújtott be kérelmet az önkormányzatnak az intézmény szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) módosítását illetően, amelyre a városi könyvtár október 1-jén hatályba lépő nyitvatartásának megváltozása és az intézményen belüli státusátcsoportosítás miatt volt szükség. Ezekről lapunk előző számában olvashattak bővebben. (160/2016. határozat – 10 igen)

2016. június 16.

Kivitelező kiválasztása a Rendelőhöz és az Egészségházhoz

Áprilisi ülésén a képviselőtestület döntött arról, hogy pályázik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál a Szakorvosi Rendelő és az Egészségház épületének energetikai felújítására. A pályázaton való induláshoz előzetes feltételes szerződés szükséges a leendő kivitelezővel. Az önkormányzat által közzétett közbeszerzési ajánlati felhívásra 13 kivitelezői ajánlat érkezett, ebből 4-et érvénytelennek nyilvánított a képviselőtestület. Az érvényesek közül a legkedvezőbbet az Épkomplex Kft. adta, a Szakorvosi Rendelő esetében bruttó 46,6 millió forinttal, 60 hónap garanciával, az Egészségház esetében pedig bruttó 11,4 millió forinttal, szintén 60 hónap garanciával. Sikeres pályázat esetén ezzel a céggel köti majd meg a szerződést az önkormányzat. (111/2016. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

2016. augusztus 19. Rendkívüli ülés

Vis maior pályázat

A 2016. július 13. és 17. között történt heves esőzések számos földutat elmostak Pilisvörösváron. A műszaki szakértő bruttó 9 952 355 forintra becsülte a helyreállítási költségeket. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy pályázatot nyújtanak be vis maior támogatás igénylésére a következő utcák egy-egy szakaszára: Tó dűlő, Kálvária utca, Piliscsabai utca, Őrhegy utca, Liszt Ferenc utca, Csendbiztos utca, Seregély utca, Kárász utca, Fürj utca, Fogoly utca, Csuka utca. A pályázathoz 2 985 707 Ft önrészt kell biztosítania az önkormányzatnak. (134/2016. határozat – 8 igen, 1 nem).

2016. július 21.

Sportudvar a Schiller Gimnáziumban

A Friedrich Schiller Gimnázium hátsó udvarrészének felújítása ügyében már 2009-ben, Guth Zoltán igazgató úr idejében is érkezett megkeresés az önkormányzathoz. Akkor az elképzelés nem valósult meg, de a felújítás kérdése azóta is napirenden van.  Az udvart a gimnázium jelenleg is sportudvarként használja, de ez a terület egyben a zeneiskola udvara és belső parkolója is, városi rendezvények idején pedig rendezvényhelyszínként működik. 2015 őszén a gimnázium új vezetése ismét megkereste az önkormányzatot ebben az ügyben. Az önkormányzati főzőkonyha felújításához szükséges néhány kisebb helyiséget a gimnázium visszaadta használatba az önkormányzatnak, és cserébe azt kérte, hogy az önkormányzat adjon tulajdonosi hozzájárulást a sportudvar kialakításhoz, továbbá, hogy újítsa fel az ingatlan Petőfi Sándor utcai kerítését . Ez utóbbira és egyéb felújításokra az önkormányzat 5 millió forintot különített el a 2016-os költségvetés elfogadásakor.