XV. évfolyam 3. szám - 2015. március

Legfrissebb

Legfrissebb

Karácsony közeledtével városunk közterületeire is kikerültek az ünnepi díszek, s felgyúltak az ünnep fényei. A karácsonyi készülődés első mozzanataként megérkezett a Fő térre az a fenyőfa, amelyet a Bocskai utca 77. sz. ...

Mint azt már hírként közöltük, szeptemberben megáldották a közel­múltban felújított, Templom tér 4. szám alatti épületben kialakított Szent Imre-házat, a vörösvári egyházközség közösségi házát. Így a helyi hívő közössége...

A Kálvária utcai és a Báthory utcai útépítés után november végére elkészült a Lahner György utca (szentiváni nevén Határ utca) szilárd burkolata is. A közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelező, a Stone Dekor Kft. szept...

Am Sonntag, dem 19. November 2017 war es wieder soweit: die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Werischwar lud erneut zu dem von ihr jährlich veranstalteten Nationalitätennachmittag in den Festsaal des Hauses der...

Október 17-ei rendkívüli ülés

Pályázat a Ligeti óvoda felújítására

Pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület a Ligeti Cseperedő Óvoda épületének felújítására. Az 1981-ben átadott épület az elmúlt harminchat év során nagyon elöregedett, sok tekintetben felújításra szorul. 2016-ban már próbált erre pályázati úton pénzt szerezni az önkormányzat, de sikertelenül. Szeptemberben új pályázati felhívás jelent meg a meglévő, működő, 100%-os önkormányzati tulajdonú óvodák elavult, leromlott műszaki állapotú intézményi infrastruktúra-fejlesztésére. A pályázat keretében energetikai korszerűsítés esetén lehetőség van támogatást szerezni eszközbeszerzésre, az udvar felújítására, szabadtéri zuhany kiépítésére, sportszoba kialakítására is. Egy önkormányzat csak egy intézményre nyújthat be pályázatot. Az elnyerhető támogatási összeg felújítás esetén minimum 30 millió Ft és maximum 150 millió Ft. A pályázat 85%-os intenzitású, azaz 15%-os önrész kell hozzá.

2017. szeptember 28.

Újra lesz bérlője a Fő utca 77.-nek

A képviselő-testület még augusztusban döntött arról, hogy 1500 Ft/hó/m2 bérleti díjért (azaz 306 200 Ft/hó alsó limitáron) meghirdeti bérbeadásra a Fő utca 77. szám alatti ingatlant, melyet korábban a Raiffeisen Bank bérelt. A kiírt határidőig két pályázat érkezett: az egyik a General Immo Ingatlanhasznosító Kft.-től, a másik a Chimpex Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től. Mindkét pályázat megfelelt a kiírásnak, s alapos mérlegelés után az önkormányzat a Chimpex Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek adta bérbe a helyiséget, 315 000 Ft/hó bérleti díjért, határozatlan időre, 3 havi kaucióval és 4 év felmondási moratóriummal. A nyertes pályázó vegyes kiskereskedést fog nyitni az épületben. (163/2017. határozat – 7 igen, 5 nem)

2017. szeptember 7.

Első féléves beszámoló a gazdálkodásról

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat az idei első félévet a bevételi előirányzat 55,22%-os és a kiadási előirányzat 42,16%-os teljesítésével zárta. A féléves beszámoló adataiból következtetve az éves költségvetés a tervek szerint fog teljesülni úgy, hogy az intézmények működtetése, az alap- és vállalt feladatok ellátása biztosítva van, és emellett az év végéig mintegy 400 millió forint értékű fejlesztés fog megvalósulni. (147/2017. határozat – 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Rendkívüli ülés
június 19. 

Tanuszoda Vörösváron is

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében 26 településen – köztük Pilisvörösváron is – tanuszoda-beruházás előkészítésére és megvalósítására kerül sor. A tanuszoda teljes mértékben állami beruházásban fog megvalósulni, melyhez azonban az önkormányzatnak kell biztosítania a területet. A rendkívüli ülésen arról döntött a képviselő-testület, hogy a tanuszoda helyszínéül a 097/90–96 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelöli ki. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a műszaki előkészítés keretében elvégeztesse a szükséges vizsgálatokat (talajmechanika, geodézia stb.), összevonja a tanuszoda helyszínéül kijelölt területeket, kialakítsa az 5000 m2 nagyságú, a Báthory utca felől közútkapcsolattal rendelkező telket, és vonja ki művelés alól a kialakított telket. Az előkészítő munkákra 2 milliós keretösszeget biztosított a képviselő-testület. (További részleteket a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (104/.2017. határozat – 12 igen)

2017. május 25. 

Újabb öt évre Krausz Valéria a GESZ vezetője

Még márciusi ülésén döntött arról a képviselő-testület, hogy pályázatot ír ki a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetői posztjára, mivel Krausz Valéria megbízása augusztusban lejár. A kiírásra egyetlen pályázat érkezett, a jelenlegi vezetőé, Krausz Valériáé. A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal újabb öt évre bizalmat szavazott Krausz Valéria jelenlegi GESZ vezetőnek. (90/2017. határozat – 9 igen)

2017. április 27. 

Elfogadták a zárszámadást

Elfogadta a képviselő-testület a 2016-os évre vonatkozó zárszámadási rendeletet. Az önkormányzat tavalyi konszolidált bevétele a módosított előirányzat 100,25%-ában teljesült. Az államtól kapott működési célú támogatás közel 900 millió forint, iparűzési adóból 516,5 millió forint, gépjárműadóból 131 millió forint folyt be, de ez utóbbinak a 60%-át, azaz 78,5 millió forintot törvényi kötelezettség alapján az államkincstárnak át kell utalni. A magánszemélyek kommunális adójából közel 88 millió forint bevétel keletkezett, ami 103,71%-os eredmény. Ingatlanértékesítésből (megürült lakások eladása) több mint 40 millió forintra tett szert az önkormányzat. 

Március 14. rendkívüli ülés

Praxisváltás a rendelőben

Dr. Fekete Sándor háziorvos befejezni szándékozik aktív háziorvosi tevékenységét, ezért kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak, melyben jelezte, hogy praxisjogát 2017. július 1-jei hatállyal át kívánja adni dr. Szender Ildikó Katalin háziorvosnak, és kérte az önkormányzattal 1995-ben kötött egészségügyi ellátási szerződésének megszüntetését. Dr. Fekete Sándor praxisa jelenleg kb. 800 főt lát el, ami kis háziorvosi körzetnek minősül. A képviselő-testület hozzájárult a praxisjog átadásához. (42/2017. határozat – 9 igen)

2017. február 9.

Emelkedtek a bérek a hivatalban

A köztisztviselői szférában Magyarországon nyolc éve nem került sor a bérek emelésére, míg több más ágazatban jelentősen emelkedtek a fizetések. A jól képzett, tapasztalt munkaerőt így a polgármesteri hivatal nem tudja megtartani, hiszen nem tudnak versenyképes bért ajánlani. Ezért most úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat a teherbíróképességével arányban saját forrásból megemeli a hivatali dolgozók bérét, és 10%-kal több bértömeget biztosít erre. (21/2017. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

2017. január 12. Rendkívüli ülés

Koncepcióterv a tavak környékének tájépítészeti fejlesztésére

2016. december 5. Rendkívüli ülés

Az iskolák állami átvétele

Mint ismeretes, 2017. január 1-jével az iskolák fenntartását és működtetését átvette az állam. A KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a kormányrendeletben meghatározott tankerületi központba olvadtak be. A KLIK ettől az időszaktól Klebelsberg Központ néven működik tovább, így a már ezen a néven működő intézménnyel kötött megállapodást az önkormányzat az intézményei átadásáról. Az év kezdetével tehát állami fenntartásba és működtetésbe került a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola és a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézménye (Nevelési Tanácsadó). (195/2016. határozat – 11 igen)

2016. november 24.

Beszámoló elfogadása

Elfogadta a képviselőtestület a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi beszámolóját. A beszámoló fontosabb megállapításai: a Napos Oldal Szociális Központ társulásban ellátott feladatai közül a családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatások állami támogatása a tavalyihoz képest több mint 17 millió forinttal csökkent, ennek következtében drasztikusan megnőtt a társult települések tagi hozzájárulása. A család- és gyermekjóléti központ működtetése Pilisvörösvár járásközponti feladata, így ezen kiadások finanszírozásához kizárólag Pilisvörösvár járul hozzá. A társulási megállapodás fenntartásának továbbra is van értelme, mert a társulási normatívának (a 2016. évben 3 571 595 Ft) és a közvetett költségek megosztásának köszönhetően (központi irányítás társult települések részére kiosztott költsége 5 342 558 Ft) ez az ellátási forma pénzügyileg még mindig kedvezőbb, mint ha társulás nélkül, maga az önkormányzat látná el a feladatot. (181/2016. – 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

2016. október 27.

Kiadóváltás a Vörösvári Újságnál

A Vörösvári Újság felelős kiadója 1999-től tizenhárom éven át a Városi Könyvtár volt, majd 2012. január 1-jétől a GESZ látta el a kiadói feladatokat. A képviselőtestület a 2016. szeptember végi ülésén úgy döntött, hogy a Vörösvári Újság felelős kiadói feladatait 2016. november 1-jétől a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal látja el. A döntésnek megfelelően módosítani kellett a Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. Az október végi ülésen ezek megtörténtek, így mostantól a Vörösvári Újság kiadója a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal. (173/2016. határozat – 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás, 174/2016. határozat – 9 igen, 3 nem, 175/2016. határozat – 9 igen, 3 nem).

2016. szeptember 29. rendes ülés

Módosult a Művészetek Háza SZMSZ-e

A Művészetek Háza intézményvezetője, Berényi Ildikó szeptember 20-án nyújtott be kérelmet az önkormányzatnak az intézmény szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) módosítását illetően, amelyre a városi könyvtár október 1-jén hatályba lépő nyitvatartásának megváltozása és az intézményen belüli státusátcsoportosítás miatt volt szükség. Ezekről lapunk előző számában olvashattak bővebben. (160/2016. határozat – 10 igen)

2016. június 16.

Kivitelező kiválasztása a Rendelőhöz és az Egészségházhoz

Áprilisi ülésén a képviselőtestület döntött arról, hogy pályázik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál a Szakorvosi Rendelő és az Egészségház épületének energetikai felújítására. A pályázaton való induláshoz előzetes feltételes szerződés szükséges a leendő kivitelezővel. Az önkormányzat által közzétett közbeszerzési ajánlati felhívásra 13 kivitelezői ajánlat érkezett, ebből 4-et érvénytelennek nyilvánított a képviselőtestület. Az érvényesek közül a legkedvezőbbet az Épkomplex Kft. adta, a Szakorvosi Rendelő esetében bruttó 46,6 millió forinttal, 60 hónap garanciával, az Egészségház esetében pedig bruttó 11,4 millió forinttal, szintén 60 hónap garanciával. Sikeres pályázat esetén ezzel a céggel köti majd meg a szerződést az önkormányzat. (111/2016. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

2016. augusztus 19. Rendkívüli ülés

Vis maior pályázat

A 2016. július 13. és 17. között történt heves esőzések számos földutat elmostak Pilisvörösváron. A műszaki szakértő bruttó 9 952 355 forintra becsülte a helyreállítási költségeket. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy pályázatot nyújtanak be vis maior támogatás igénylésére a következő utcák egy-egy szakaszára: Tó dűlő, Kálvária utca, Piliscsabai utca, Őrhegy utca, Liszt Ferenc utca, Csendbiztos utca, Seregély utca, Kárász utca, Fürj utca, Fogoly utca, Csuka utca. A pályázathoz 2 985 707 Ft önrészt kell biztosítania az önkormányzatnak. (134/2016. határozat – 8 igen, 1 nem).

2016. július 21.

Sportudvar a Schiller Gimnáziumban

A Friedrich Schiller Gimnázium hátsó udvarrészének felújítása ügyében már 2009-ben, Guth Zoltán igazgató úr idejében is érkezett megkeresés az önkormányzathoz. Akkor az elképzelés nem valósult meg, de a felújítás kérdése azóta is napirenden van.  Az udvart a gimnázium jelenleg is sportudvarként használja, de ez a terület egyben a zeneiskola udvara és belső parkolója is, városi rendezvények idején pedig rendezvényhelyszínként működik. 2015 őszén a gimnázium új vezetése ismét megkereste az önkormányzatot ebben az ügyben. Az önkormányzati főzőkonyha felújításához szükséges néhány kisebb helyiséget a gimnázium visszaadta használatba az önkormányzatnak, és cserébe azt kérte, hogy az önkormányzat adjon tulajdonosi hozzájárulást a sportudvar kialakításhoz, továbbá, hogy újítsa fel az ingatlan Petőfi Sándor utcai kerítését . Ez utóbbira és egyéb felújításokra az önkormányzat 5 millió forintot különített el a 2016-os költségvetés elfogadásakor.

Rendkívüli ülés 2016. március 17-én

A konyhafelújítás kivitelezője

A képviselőtestület még februárban döntött a közbeszerzés megindításáról a főzőkonyha-felújítás kivitelezőjének kiválasztására. A beadási határidőre csak egy pályázat érkezett, a Lőrinci Építő Kft. pályázata, bruttó 64 769 064 forint végső ajánlati árral. Mivel a tervezői költségbecslés összegét (bruttó 60 millió forint) nem haladta meg jelentősen az ajánlat, a képviselőtestület – mérlegelve egy újabb közbeszerzés kiírásának lehetséges előnyeit és hátrányait – eredményesnek hirdette ki az eljárást, és a 2016. évi költségvetési rendeletben már biztosított bruttó 51 000 000 forint fedezetet 13 769 064 forinttal megemelte a beruházási tartalékkeret terhére. A felújítás április 4-én el is kezdődött. (Erről részleteket a 6. oldalon, a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (40/2016. határozat – 8 igen, 1 nem)

Február 11. rendes ülés

A Háziréti Horgászegyesületek Egyesülésének kérelme

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 0,36%-ban tulajdonosa a Pilisvörösvár külterület 082/2 hrsz-ú, kivett „víztározó, gátőrház” nevű, 8356 m2 területű ingatlannak. Az érintett területnek a Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft. a legnagyobb társtulajdonosa. A Háziréti víztározó halászati jogával 1985-től 2015. 12. 31-ig haszonbérleti szerződés keretében a Háziréti Horgászegyesületek Egyesülése rendelkezett. Az Egyesülés nemrégiben kérelemmel fordult a polgármesterhez, hogy adjon önkormányzati támogató nyilatkozatot egy halászati joggal kapcsolatos pályázathoz, amelyet a Földművelési Minisztérium a közeljövőben fog kiírni. (A Minisztérium jelenleg gyűjti be a kiíráshoz szükséges adatokat.) A képviselőtestület úgy döntött, hogy támogatja a Háziréti Horgászegyesületek Egyesülésének benyújtandó pályázatát, mert az Egyesülés az elmúlt kétszer tizenöt évben teljesítette a vízügyi, környezetvédelmi feladatait, mindig időben eleget tett az iparűzési adófizetési kötelezettségének,  mert a tavon horgászó 600 területi engedéllyel rendelkező sporttárs közül sok a pilisvörösvári lakos, illetve mivel az Egyesülés egy jövendőbeli haszonbérleti szerződés megkötése esetén használati díjat fizetne az önkormányzat területrésze után. A használati díj pontos összegéről a pályázat megjelenése után kell majd megegyezni. (186/2016. határozat – 12 igen)

2016. január 28.

Rendőrautó vásárlása

Koczka Gábor őrsparancsnok levélben azzal a kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a két pilisvörösvári körzeti megbízott szolgálati gépkocsijának cseréjéhez egy új gépkocsi vásárlásával járuljon hozzá. A mostani autó 9 éves, 150 000 km-t futott, és viszonylag megkímélt állapotban van, azonban egy ORFK utasítás alapján a rendőrség csak olyan gépkocsit üzemeltethet, ami 3 évnél nem idősebb, és 100 000 km-nél nem futott többet. Ezen értékhatárok felett az autót csak az Országos Rendőr-főkapitányság engedélyével, indokolt esetben lehet tovább üzemeltetni. Az engedélyt 3 évenként meg kell újítani. Amennyiben a jelenlegi szolgálati gépkocsi nem kapja meg az idén a további használati engedélyt az ORFK-tól, akkor Pilisvörösváron a két körzeti megbízottnak nem lesz gépkocsija, amivel elláthatná a szolgálatát. A levélben közölt táblázat alapján Pilisvörösvár az egyetlen település a Pilisvörösvári Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 9 település közül, amely még nem vásárolt szolgálati gépkocsit a saját településén dolgozó körzeti megbízottak részére. A kialakult gyakorlat szerint a körzet többi településein a körzeti megbízottak önkormányzati tulajdonú gépkocsikkal látják el szolgálati feladataikat. 

2015. december 17.

Helyi védelem alatt a Fő utca 122.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő, Fő utca 122. szám alatti épületnek a felújítását és egyben a jelenleg a Fő u. 47. sz. alatti IPOSZ-épületben folyó fizikoterápiás ellátás befogadására való alkalmassá tételét határozta el egy korábbi ülésén. Az építészeti tervezést az önkormányzat megbízásából az Akrotéka Kft. végzi. A tervezést Andréka István építész tervező megkezdte. A tervező egy egyeztetés alkalmával elmondta, hogy az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló TNM-rendelet értelmében a meglévő épületek jelentős felújítása esetén úgy kell tervezni, hogy a felújított épület energetikai jellemzői megfeleljenek a hatályos követelményértékeknek, ezért a Fő u. 122. sz. alatti épület esetében az épület teljes külső hőszigetelését kell a tervekbe beépítenie, 8 cm vastag utólag felszerelt hőszigeteléssel. 

2015. november 26.

NÉBIH ellenőrzés a főzőkonyhán

Október 9-én a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) egy országos ellenőrzési akció keretében egész napos ellenőrzést tartott a pilisvörösvári főzőkonyhán. Az ellenőrzés eredményeként egy kötelezést tartalmazó határozat és egy figyelmeztetést tartalmazó határozat is született. Ezek alapján intézkedési tervet készített az önkormányzat, amelyet elküldtek a NÉBIH-nek. Ebben összefoglalták a hiányosságokat és a megoldásukhoz szükséges önkormányzati intézkedéseket. A hiányosságok többségét néhány nap alatt pótolták, de vannak olyan intézkedések, amelyek megtételéhez hosszabb időre, és jelentős összegű fedezetre is szükség lesz. Az azonnal megtett intézkedések közé tartoznak például a következők: élelmiszerbiztonsági oktatás, húslefagyasztás helyett napi beszállítás, a tészta több adagban történő lefőzése stb. Bizonyos munkafolyamatok átszervezésének akadálya a helyhiány. A helyhiány miatti problémák megoldásához az épület átépítése szükséges. Az átépítés lehetséges módjának felmérésére 2015. 10. 28. napján egy tervezői bejárást tartottak, majd az építési engedélyes tervek elkészítésére a 2015. 11. 2-i héten megbízást adtak az Éliti Kft-nek. Arra kérték a tervezőket, hogy a terveket úgy készítsék el, hogy a kivitelezést szakaszosan, az önkormányzati fedezet biztosíthatósága szerint lehessen megvalósítani. A tervezéshez a testület bruttó 2 159 000 forintot biztosít. (179/2015. határozat – 12 igen)

2015. október 29.

Újra lesz kávézó a Művészetek Házában

A Művészetek Háza felújított épületének ünnepélyes átadása 2010 májusában volt. A felújítás során az aulában elkészült egy büféhelyiség. A büfét az átadás után eleinte az intézmény maga működtette, majd később esetenkénti pályázatok alapján alkalmilag egy-egy vállalkozó. 2014 januárja óta azonban a büfé üresen áll, kihasználatlan, annak ellenére, hogy délután 14 órától estig számtalan zeneiskolai, képzőművészeti órát, illetve tanfolyamot, programot rendeznek az intézményben, így a látogatószám igen magas, s ebben az időszakban az iskolabüfé jellegű működtetésre lenne igény. A késő délutáni ill. esti városi rendezvényeknél pedig (filmklub, színházi előadások stb.) a büfének kávézó-teázó jelleggel való működésére lenne igény.

2015. október 1.

Elkészült a digitális temetőtérkép

Elkészült a temető digitális térképe, melyet az ülésen a térképet készítő Mindigis Kft. képviselői mutattak be a képviselőtestület tagjainak. A „térkép” elnevezés kissé megtévesztő, mert valójában sokkal többről van szó: egy digitális térképhez illesztett adatbázisról, melyben sokféle módon lehet keresni, és amit folyamatosan bővíteni lehet. A program a teljes temetőt feldolgozza, jelentősen megkönnyítve ezzel a temetkezéssel kapcsolatos adminisztrációt a hivatal a munkatársai számára. A programmal könnyen megtudható minden fontos adat az elhunytakról vagy egy-egy sírról, az adatok bármikor könnyen kikereshetők, kiegészíthetők és módosíthatók. Az adatok természetesen bizalmasak, azokat csak a hivatal illetékes dolgozói kezelhetik.

Rendkívüli ülés 2015. augusztus 13.

Energetikai pályázat

Még az előző testületi ülésen döntött arról a képviselőtestület, hogy indul egy KEOP-pályázaton, mely az önkormányzati intézmények energetikai felújítására irányul (ld. augusztusi szám). Az energetikai tanulmány elkészítésére, a kiviteli közbeszerzés lebonyolítására és az eredmény kihirdetésére nem egészen három hét állt rendelkezésre. A dokumentumokat megfeszített munkával sikerült határidőre elkészíteni, a rendkívüli ülésen mégis azt a döntést hozta a képviselőtestület, hogy az energetikai beruházás kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek de eredménytelennek hirdeti ki. Az energetikai számítások alapján kiderült ugyanis, hogy a tervezett felújításokkal nem lehet elérni azt az előírt megtakarítási szintet, amit a pályázati kiírásban a támogatás feltételéül szabtak, így az elérhető támogatási arány nem 100%, hanem csak 49%, s az önkormányzatnak a kb. 100 milliós projektből kb. 51 millió forintot kellene önrész címen finanszíroznia. A döntésnél további szempont volt az, hogy a kényszerűségből elkapkodott előkészítés és a rendkívül rövid kivitelezési idő miatt a kivitelezésbe nagy eséllyel komoly hibák csúszhatnának be, továbbá ha a támogatással nem sikerülne határidőre elszámolni, akkor az önkormányzatnak további milliós vagy tízmilliós kötelezettségei keletkeznének. (A döntés egyéb részleteiről a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (125/2015. határozat – 11 igen, 1 tartózkodás)

2015. június 23.

Növelte a megváltozott munkaképességűek létszámát a Hivatal

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény előírja a munkáltatóknak, hogy minden 25 fő után egy megváltozott munkaképességű személyt is foglalkoztatniuk kell. A Polgármesteri Hivatal a jogszabály értelmében évek óta két megváltozott munkaképességű személyt alkalmaz, napi 4 órában. 2015-ben a hivatalban dolgozók létszáma 55,2 főre emelkedett, így a törvény alapján a megváltozott munkaképességű munkatársak számát is növelni kell. Ezért most arról döntött a testület, hogy még egy megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak, 4 órás munkaidőben. (115/2015. határozat – 11 igen, 1 nem)

2015. JÚNIUS 8-ai RENDKÍVÜLI ÜLÉS

Pályázat az Egészségház felújítására

Az önkormányzat három pályázat benyújtásáról is döntött június 8-i rendkívüli ülésén. Az egyik az „Egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása” című pályázati kiírás, amelynek keretében az Egészségház épületét újítanák fel. A védőnői szolgálatnak helyet adó épületben a tetőt és a homlokzatot is fel kellene újítani, szükség van hőszigetelésre és a nyílászárók cseréjére, valamint korszerűsítenék a fűtési rendszert is. A felújítás összesen bruttó 36, 9 millió forintba kerül. A támogatás maximális mértéke 27,7  millió forint, az önrész nagysága így – nyertes pályázat esetén – 9,2  millió forint lenne. (110/2015. határozat – 9 igen)

2015. május 28.

Elszámolás a Víziközmű Társulattal

A képviselőtestület még 2010-ben döntött arról, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésekor az ún. érdekeltségi hozzájárulás összege 290 000 Ft lesz ingatlanonként. Ezt az összeget mind a pályázati támogatással megépülő csatornaszakaszokkal érintett utcákból csatlakozóknak, mind a pályázati projekttel egy időben megépülő, de pályázati forrásból nem támogatott szakaszon (Piliscsabai utca és Ponty utca) csatlakozóknak meg kellett fizetniük. (Szerencsések a mostani projektben csatlakozott utcák, mert a korábbi, 2005-ös bővítéskor az ingatlantulajdonosoknak 460.000 Ft-ot kellett befizetniük.)

2015. április 30.

Elfogadták a 2014. évi zárszámadási rendeletet

Elfogadta a képviselőtestület a 2014-es évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. Az önkormányzat bevétele 2014-ben 3,5 milliárd forint volt, a kiadások összege pedig közel 3 milliárd. Az önkormányzat a 2014-es költségvetési évben az intézmények fenntartása és a város üzemeltetése mellett 603,8 millió forint értékű fejlesztést tudott megvalósítani. Ebből 490,3 millió jutott a szennyvíztelep és csatornahálózat felújítására és bővítésére, 113,5 millió forint az egyéb városi fejlesztésekre. Mindezek mellett az önkormányzat a 2014. évet 215,5 millió forint szabad pénzmaradvánnyal zárta. (A zárszámadásról részletesebben a polgármesteri interjúban olvashatnak). (9/2015. rendelet – 9 igen)

2015. március 26-i rendes ülés

Rendőrségi beszámoló 2014.

Elfogadta a képviselőtestület a rendőrség 2014-es évre vonatkozó beszámolóját. Ebből többek között kiderül, hogy városunkban tavaly összesen 274 bűncselekmény történt, melyek nagyrészt vagyon elleni bűncselekmények: lopás (86 eset), csalás (12 eset), lopás lakóépületből (30 eset), személygépkocsi-feltörés (10 eset). A 10-es út túlterheltségéből és a közlekedési szabályok gyakori áthágásából adódóan a baleseti statisztika továbbra is szomorú: tavaly 17 személyi sérüléssel járó és 3 halálos kimenetelű baleset történt városunk területén, mind a három a 10-es főúton.

2015. február 26-ai rendes ülés

A Szakorvosi Rendelőintézet beszámolója

Jóváhagyta a képviselőtestület a Szakorvosi Rendelőintézet 2014. évi szakmai beszámolóját. A beszámolóból kiderül, hogy az elmúlt évben két új szolgáltatással bővült a rendelő: diabetológiai szakrendeléssel és pszichoterápiás rehabilitációval. A képalkotó diagnosztikus eljárásokat heti 1×1 órával bővítették. A heti 1×4 órás bőrgyógyászati szakrendelést heti 2×5 órára bővítették. A szakrendelő igénybevétele folyamatosan növekszik. Az előző évhez képest 2014-ben kétezerrel nőtt az ellátott esetek száma. Az egészségügyi szolgáltatások iránt megnőtt igény nagy terhet ró az Intézetre, mert a finanszírozás és az orvosok javadalmazása is alacsony, és nem könnyű szakmailag felkészült, jó szakorvosokat találni, akik Budapestről és a környező településekről Pilisvörösvárra utazva ellátják a pilisvörösvári és környékbeli betegeket.