XV. évfolyam 1. szám - 2015. január

Legfrissebb

Legfrissebb

Augusztus 19-e van, szombat kora délután, a legtöbben a hét fáradalmait pihenik ki odahaza, ám a Kacsa-tó melletti halőrház udvarán lazításról szó sincs. Szorgos horgászok pucolják, majd darabolják egymás után a gusztuso...

Szeptember elseje ezúttal nemcsak az iskolákban való becsöngetés miatt volt különleges Pilisvörösváron, hanem azért is, mert idén erre a dátumra esett a 67. magyar bányásznapi ünnepség, amelyre délután négy órakor került...

Amint a címből is kiderült ­ hála és köszönet a szervezőknek ­, végre tiszteletét tette városunkban Nagy Feró és együttese. Nyilván nem mindenkinek okozott akkora örömöt a banda vasárnap esti fellépése, mint jómagamnak é...

Sportosan indult az idei tanév a Schillerben, hiszen a hagyományos évnyitó ünnepi beszédeken és a gólyák köszöntésén kívül a felújított sportpálya átadására is sor került, melyet azonnal birtokba is vehettek a diákok egy...

2017. szeptember 7.

Első féléves beszámoló a gazdálkodásról

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat az idei első félévet a bevételi előirányzat 55,22%-os és a kiadási előirányzat 42,16%-os teljesítésével zárta. A féléves beszámoló adataiból következtetve az éves költségvetés a tervek szerint fog teljesülni úgy, hogy az intézmények működtetése, az alap- és vállalt feladatok ellátása biztosítva van, és emellett az év végéig mintegy 400 millió forint értékű fejlesztés fog megvalósulni. (147/2017. határozat – 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Rendkívüli ülés
június 19. 

Tanuszoda Vörösváron is

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében 26 településen – köztük Pilisvörösváron is – tanuszoda-beruházás előkészítésére és megvalósítására kerül sor. A tanuszoda teljes mértékben állami beruházásban fog megvalósulni, melyhez azonban az önkormányzatnak kell biztosítania a területet. A rendkívüli ülésen arról döntött a képviselő-testület, hogy a tanuszoda helyszínéül a 097/90–96 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelöli ki. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a műszaki előkészítés keretében elvégeztesse a szükséges vizsgálatokat (talajmechanika, geodézia stb.), összevonja a tanuszoda helyszínéül kijelölt területeket, kialakítsa az 5000 m2 nagyságú, a Báthory utca felől közútkapcsolattal rendelkező telket, és vonja ki művelés alól a kialakított telket. Az előkészítő munkákra 2 milliós keretösszeget biztosított a képviselő-testület. (További részleteket a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (104/.2017. határozat – 12 igen)

2017. május 25. 

Újabb öt évre Krausz Valéria a GESZ vezetője

Még márciusi ülésén döntött arról a képviselő-testület, hogy pályázatot ír ki a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetői posztjára, mivel Krausz Valéria megbízása augusztusban lejár. A kiírásra egyetlen pályázat érkezett, a jelenlegi vezetőé, Krausz Valériáé. A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal újabb öt évre bizalmat szavazott Krausz Valéria jelenlegi GESZ vezetőnek. (90/2017. határozat – 9 igen)

2017. április 27. 

Elfogadták a zárszámadást

Elfogadta a képviselő-testület a 2016-os évre vonatkozó zárszámadási rendeletet. Az önkormányzat tavalyi konszolidált bevétele a módosított előirányzat 100,25%-ában teljesült. Az államtól kapott működési célú támogatás közel 900 millió forint, iparűzési adóból 516,5 millió forint, gépjárműadóból 131 millió forint folyt be, de ez utóbbinak a 60%-át, azaz 78,5 millió forintot törvényi kötelezettség alapján az államkincstárnak át kell utalni. A magánszemélyek kommunális adójából közel 88 millió forint bevétel keletkezett, ami 103,71%-os eredmény. Ingatlanértékesítésből (megürült lakások eladása) több mint 40 millió forintra tett szert az önkormányzat. 

Március 14. rendkívüli ülés

Praxisváltás a rendelőben

Dr. Fekete Sándor háziorvos befejezni szándékozik aktív háziorvosi tevékenységét, ezért kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak, melyben jelezte, hogy praxisjogát 2017. július 1-jei hatállyal át kívánja adni dr. Szender Ildikó Katalin háziorvosnak, és kérte az önkormányzattal 1995-ben kötött egészségügyi ellátási szerződésének megszüntetését. Dr. Fekete Sándor praxisa jelenleg kb. 800 főt lát el, ami kis háziorvosi körzetnek minősül. A képviselő-testület hozzájárult a praxisjog átadásához. (42/2017. határozat – 9 igen)

2017. február 9.

Emelkedtek a bérek a hivatalban

A köztisztviselői szférában Magyarországon nyolc éve nem került sor a bérek emelésére, míg több más ágazatban jelentősen emelkedtek a fizetések. A jól képzett, tapasztalt munkaerőt így a polgármesteri hivatal nem tudja megtartani, hiszen nem tudnak versenyképes bért ajánlani. Ezért most úgy döntött a képviselő-testület, hogy az önkormányzat a teherbíróképességével arányban saját forrásból megemeli a hivatali dolgozók bérét, és 10%-kal több bértömeget biztosít erre. (21/2017. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

2017. január 12. Rendkívüli ülés

Koncepcióterv a tavak környékének tájépítészeti fejlesztésére

2016. december 5. Rendkívüli ülés

Az iskolák állami átvétele

Mint ismeretes, 2017. január 1-jével az iskolák fenntartását és működtetését átvette az állam. A KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a kormányrendeletben meghatározott tankerületi központba olvadtak be. A KLIK ettől az időszaktól Klebelsberg Központ néven működik tovább, így a már ezen a néven működő intézménnyel kötött megállapodást az önkormányzat az intézményei átadásáról. Az év kezdetével tehát állami fenntartásba és működtetésbe került a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola és a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézménye (Nevelési Tanácsadó). (195/2016. határozat – 11 igen)

2016. november 24.

Beszámoló elfogadása

Elfogadta a képviselőtestület a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi beszámolóját. A beszámoló fontosabb megállapításai: a Napos Oldal Szociális Központ társulásban ellátott feladatai közül a családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatások állami támogatása a tavalyihoz képest több mint 17 millió forinttal csökkent, ennek következtében drasztikusan megnőtt a társult települések tagi hozzájárulása. A család- és gyermekjóléti központ működtetése Pilisvörösvár járásközponti feladata, így ezen kiadások finanszírozásához kizárólag Pilisvörösvár járul hozzá. A társulási megállapodás fenntartásának továbbra is van értelme, mert a társulási normatívának (a 2016. évben 3 571 595 Ft) és a közvetett költségek megosztásának köszönhetően (központi irányítás társult települések részére kiosztott költsége 5 342 558 Ft) ez az ellátási forma pénzügyileg még mindig kedvezőbb, mint ha társulás nélkül, maga az önkormányzat látná el a feladatot. (181/2016. – 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

2016. október 27.

Kiadóváltás a Vörösvári Újságnál

A Vörösvári Újság felelős kiadója 1999-től tizenhárom éven át a Városi Könyvtár volt, majd 2012. január 1-jétől a GESZ látta el a kiadói feladatokat. A képviselőtestület a 2016. szeptember végi ülésén úgy döntött, hogy a Vörösvári Újság felelős kiadói feladatait 2016. november 1-jétől a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal látja el. A döntésnek megfelelően módosítani kellett a Vörösvári Újság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. Az október végi ülésen ezek megtörténtek, így mostantól a Vörösvári Újság kiadója a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal. (173/2016. határozat – 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás, 174/2016. határozat – 9 igen, 3 nem, 175/2016. határozat – 9 igen, 3 nem).

2016. szeptember 29. rendes ülés

Módosult a Művészetek Háza SZMSZ-e

A Művészetek Háza intézményvezetője, Berényi Ildikó szeptember 20-án nyújtott be kérelmet az önkormányzatnak az intézmény szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) módosítását illetően, amelyre a városi könyvtár október 1-jén hatályba lépő nyitvatartásának megváltozása és az intézményen belüli státusátcsoportosítás miatt volt szükség. Ezekről lapunk előző számában olvashattak bővebben. (160/2016. határozat – 10 igen)

2016. június 16.

Kivitelező kiválasztása a Rendelőhöz és az Egészségházhoz

Áprilisi ülésén a képviselőtestület döntött arról, hogy pályázik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál a Szakorvosi Rendelő és az Egészségház épületének energetikai felújítására. A pályázaton való induláshoz előzetes feltételes szerződés szükséges a leendő kivitelezővel. Az önkormányzat által közzétett közbeszerzési ajánlati felhívásra 13 kivitelezői ajánlat érkezett, ebből 4-et érvénytelennek nyilvánított a képviselőtestület. Az érvényesek közül a legkedvezőbbet az Épkomplex Kft. adta, a Szakorvosi Rendelő esetében bruttó 46,6 millió forinttal, 60 hónap garanciával, az Egészségház esetében pedig bruttó 11,4 millió forinttal, szintén 60 hónap garanciával. Sikeres pályázat esetén ezzel a céggel köti majd meg a szerződést az önkormányzat. (111/2016. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)

2016. augusztus 19. Rendkívüli ülés

Vis maior pályázat

A 2016. július 13. és 17. között történt heves esőzések számos földutat elmostak Pilisvörösváron. A műszaki szakértő bruttó 9 952 355 forintra becsülte a helyreállítási költségeket. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy pályázatot nyújtanak be vis maior támogatás igénylésére a következő utcák egy-egy szakaszára: Tó dűlő, Kálvária utca, Piliscsabai utca, Őrhegy utca, Liszt Ferenc utca, Csendbiztos utca, Seregély utca, Kárász utca, Fürj utca, Fogoly utca, Csuka utca. A pályázathoz 2 985 707 Ft önrészt kell biztosítania az önkormányzatnak. (134/2016. határozat – 8 igen, 1 nem).

2016. július 21.

Sportudvar a Schiller Gimnáziumban

A Friedrich Schiller Gimnázium hátsó udvarrészének felújítása ügyében már 2009-ben, Guth Zoltán igazgató úr idejében is érkezett megkeresés az önkormányzathoz. Akkor az elképzelés nem valósult meg, de a felújítás kérdése azóta is napirenden van.  Az udvart a gimnázium jelenleg is sportudvarként használja, de ez a terület egyben a zeneiskola udvara és belső parkolója is, városi rendezvények idején pedig rendezvényhelyszínként működik. 2015 őszén a gimnázium új vezetése ismét megkereste az önkormányzatot ebben az ügyben. Az önkormányzati főzőkonyha felújításához szükséges néhány kisebb helyiséget a gimnázium visszaadta használatba az önkormányzatnak, és cserébe azt kérte, hogy az önkormányzat adjon tulajdonosi hozzájárulást a sportudvar kialakításhoz, továbbá, hogy újítsa fel az ingatlan Petőfi Sándor utcai kerítését . Ez utóbbira és egyéb felújításokra az önkormányzat 5 millió forintot különített el a 2016-os költségvetés elfogadásakor.

Rendkívüli ülés 2016. március 17-én

A konyhafelújítás kivitelezője

A képviselőtestület még februárban döntött a közbeszerzés megindításáról a főzőkonyha-felújítás kivitelezőjének kiválasztására. A beadási határidőre csak egy pályázat érkezett, a Lőrinci Építő Kft. pályázata, bruttó 64 769 064 forint végső ajánlati árral. Mivel a tervezői költségbecslés összegét (bruttó 60 millió forint) nem haladta meg jelentősen az ajánlat, a képviselőtestület – mérlegelve egy újabb közbeszerzés kiírásának lehetséges előnyeit és hátrányait – eredményesnek hirdette ki az eljárást, és a 2016. évi költségvetési rendeletben már biztosított bruttó 51 000 000 forint fedezetet 13 769 064 forinttal megemelte a beruházási tartalékkeret terhére. A felújítás április 4-én el is kezdődött. (Erről részleteket a 6. oldalon, a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (40/2016. határozat – 8 igen, 1 nem)

Február 11. rendes ülés

A Háziréti Horgászegyesületek Egyesülésének kérelme

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 0,36%-ban tulajdonosa a Pilisvörösvár külterület 082/2 hrsz-ú, kivett „víztározó, gátőrház” nevű, 8356 m2 területű ingatlannak. Az érintett területnek a Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft. a legnagyobb társtulajdonosa. A Háziréti víztározó halászati jogával 1985-től 2015. 12. 31-ig haszonbérleti szerződés keretében a Háziréti Horgászegyesületek Egyesülése rendelkezett. Az Egyesülés nemrégiben kérelemmel fordult a polgármesterhez, hogy adjon önkormányzati támogató nyilatkozatot egy halászati joggal kapcsolatos pályázathoz, amelyet a Földművelési Minisztérium a közeljövőben fog kiírni. (A Minisztérium jelenleg gyűjti be a kiíráshoz szükséges adatokat.) A képviselőtestület úgy döntött, hogy támogatja a Háziréti Horgászegyesületek Egyesülésének benyújtandó pályázatát, mert az Egyesülés az elmúlt kétszer tizenöt évben teljesítette a vízügyi, környezetvédelmi feladatait, mindig időben eleget tett az iparűzési adófizetési kötelezettségének,  mert a tavon horgászó 600 területi engedéllyel rendelkező sporttárs közül sok a pilisvörösvári lakos, illetve mivel az Egyesülés egy jövendőbeli haszonbérleti szerződés megkötése esetén használati díjat fizetne az önkormányzat területrésze után. A használati díj pontos összegéről a pályázat megjelenése után kell majd megegyezni. (186/2016. határozat – 12 igen)

2016. január 28.

Rendőrautó vásárlása

Koczka Gábor őrsparancsnok levélben azzal a kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a két pilisvörösvári körzeti megbízott szolgálati gépkocsijának cseréjéhez egy új gépkocsi vásárlásával járuljon hozzá. A mostani autó 9 éves, 150 000 km-t futott, és viszonylag megkímélt állapotban van, azonban egy ORFK utasítás alapján a rendőrség csak olyan gépkocsit üzemeltethet, ami 3 évnél nem idősebb, és 100 000 km-nél nem futott többet. Ezen értékhatárok felett az autót csak az Országos Rendőr-főkapitányság engedélyével, indokolt esetben lehet tovább üzemeltetni. Az engedélyt 3 évenként meg kell újítani. Amennyiben a jelenlegi szolgálati gépkocsi nem kapja meg az idén a további használati engedélyt az ORFK-tól, akkor Pilisvörösváron a két körzeti megbízottnak nem lesz gépkocsija, amivel elláthatná a szolgálatát. A levélben közölt táblázat alapján Pilisvörösvár az egyetlen település a Pilisvörösvári Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 9 település közül, amely még nem vásárolt szolgálati gépkocsit a saját településén dolgozó körzeti megbízottak részére. A kialakult gyakorlat szerint a körzet többi településein a körzeti megbízottak önkormányzati tulajdonú gépkocsikkal látják el szolgálati feladataikat. 

2015. december 17.

Helyi védelem alatt a Fő utca 122.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő, Fő utca 122. szám alatti épületnek a felújítását és egyben a jelenleg a Fő u. 47. sz. alatti IPOSZ-épületben folyó fizikoterápiás ellátás befogadására való alkalmassá tételét határozta el egy korábbi ülésén. Az építészeti tervezést az önkormányzat megbízásából az Akrotéka Kft. végzi. A tervezést Andréka István építész tervező megkezdte. A tervező egy egyeztetés alkalmával elmondta, hogy az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló TNM-rendelet értelmében a meglévő épületek jelentős felújítása esetén úgy kell tervezni, hogy a felújított épület energetikai jellemzői megfeleljenek a hatályos követelményértékeknek, ezért a Fő u. 122. sz. alatti épület esetében az épület teljes külső hőszigetelését kell a tervekbe beépítenie, 8 cm vastag utólag felszerelt hőszigeteléssel. 

2015. november 26.

NÉBIH ellenőrzés a főzőkonyhán

Október 9-én a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) egy országos ellenőrzési akció keretében egész napos ellenőrzést tartott a pilisvörösvári főzőkonyhán. Az ellenőrzés eredményeként egy kötelezést tartalmazó határozat és egy figyelmeztetést tartalmazó határozat is született. Ezek alapján intézkedési tervet készített az önkormányzat, amelyet elküldtek a NÉBIH-nek. Ebben összefoglalták a hiányosságokat és a megoldásukhoz szükséges önkormányzati intézkedéseket. A hiányosságok többségét néhány nap alatt pótolták, de vannak olyan intézkedések, amelyek megtételéhez hosszabb időre, és jelentős összegű fedezetre is szükség lesz. Az azonnal megtett intézkedések közé tartoznak például a következők: élelmiszerbiztonsági oktatás, húslefagyasztás helyett napi beszállítás, a tészta több adagban történő lefőzése stb. Bizonyos munkafolyamatok átszervezésének akadálya a helyhiány. A helyhiány miatti problémák megoldásához az épület átépítése szükséges. Az átépítés lehetséges módjának felmérésére 2015. 10. 28. napján egy tervezői bejárást tartottak, majd az építési engedélyes tervek elkészítésére a 2015. 11. 2-i héten megbízást adtak az Éliti Kft-nek. Arra kérték a tervezőket, hogy a terveket úgy készítsék el, hogy a kivitelezést szakaszosan, az önkormányzati fedezet biztosíthatósága szerint lehessen megvalósítani. A tervezéshez a testület bruttó 2 159 000 forintot biztosít. (179/2015. határozat – 12 igen)

2015. október 29.

Újra lesz kávézó a Művészetek Házában

A Művészetek Háza felújított épületének ünnepélyes átadása 2010 májusában volt. A felújítás során az aulában elkészült egy büféhelyiség. A büfét az átadás után eleinte az intézmény maga működtette, majd később esetenkénti pályázatok alapján alkalmilag egy-egy vállalkozó. 2014 januárja óta azonban a büfé üresen áll, kihasználatlan, annak ellenére, hogy délután 14 órától estig számtalan zeneiskolai, képzőművészeti órát, illetve tanfolyamot, programot rendeznek az intézményben, így a látogatószám igen magas, s ebben az időszakban az iskolabüfé jellegű működtetésre lenne igény. A késő délutáni ill. esti városi rendezvényeknél pedig (filmklub, színházi előadások stb.) a büfének kávézó-teázó jelleggel való működésére lenne igény.

2015. október 1.

Elkészült a digitális temetőtérkép

Elkészült a temető digitális térképe, melyet az ülésen a térképet készítő Mindigis Kft. képviselői mutattak be a képviselőtestület tagjainak. A „térkép” elnevezés kissé megtévesztő, mert valójában sokkal többről van szó: egy digitális térképhez illesztett adatbázisról, melyben sokféle módon lehet keresni, és amit folyamatosan bővíteni lehet. A program a teljes temetőt feldolgozza, jelentősen megkönnyítve ezzel a temetkezéssel kapcsolatos adminisztrációt a hivatal a munkatársai számára. A programmal könnyen megtudható minden fontos adat az elhunytakról vagy egy-egy sírról, az adatok bármikor könnyen kikereshetők, kiegészíthetők és módosíthatók. Az adatok természetesen bizalmasak, azokat csak a hivatal illetékes dolgozói kezelhetik.

Rendkívüli ülés 2015. augusztus 13.

Energetikai pályázat

Még az előző testületi ülésen döntött arról a képviselőtestület, hogy indul egy KEOP-pályázaton, mely az önkormányzati intézmények energetikai felújítására irányul (ld. augusztusi szám). Az energetikai tanulmány elkészítésére, a kiviteli közbeszerzés lebonyolítására és az eredmény kihirdetésére nem egészen három hét állt rendelkezésre. A dokumentumokat megfeszített munkával sikerült határidőre elkészíteni, a rendkívüli ülésen mégis azt a döntést hozta a képviselőtestület, hogy az energetikai beruházás kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek de eredménytelennek hirdeti ki. Az energetikai számítások alapján kiderült ugyanis, hogy a tervezett felújításokkal nem lehet elérni azt az előírt megtakarítási szintet, amit a pályázati kiírásban a támogatás feltételéül szabtak, így az elérhető támogatási arány nem 100%, hanem csak 49%, s az önkormányzatnak a kb. 100 milliós projektből kb. 51 millió forintot kellene önrész címen finanszíroznia. A döntésnél további szempont volt az, hogy a kényszerűségből elkapkodott előkészítés és a rendkívül rövid kivitelezési idő miatt a kivitelezésbe nagy eséllyel komoly hibák csúszhatnának be, továbbá ha a támogatással nem sikerülne határidőre elszámolni, akkor az önkormányzatnak további milliós vagy tízmilliós kötelezettségei keletkeznének. (A döntés egyéb részleteiről a polgármesteri interjúban olvashatnak.) (125/2015. határozat – 11 igen, 1 tartózkodás)

2015. június 23.

Növelte a megváltozott munkaképességűek létszámát a Hivatal

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény előírja a munkáltatóknak, hogy minden 25 fő után egy megváltozott munkaképességű személyt is foglalkoztatniuk kell. A Polgármesteri Hivatal a jogszabály értelmében évek óta két megváltozott munkaképességű személyt alkalmaz, napi 4 órában. 2015-ben a hivatalban dolgozók létszáma 55,2 főre emelkedett, így a törvény alapján a megváltozott munkaképességű munkatársak számát is növelni kell. Ezért most arról döntött a testület, hogy még egy megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak, 4 órás munkaidőben. (115/2015. határozat – 11 igen, 1 nem)

2015. JÚNIUS 8-ai RENDKÍVÜLI ÜLÉS

Pályázat az Egészségház felújítására

Az önkormányzat három pályázat benyújtásáról is döntött június 8-i rendkívüli ülésén. Az egyik az „Egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása” című pályázati kiírás, amelynek keretében az Egészségház épületét újítanák fel. A védőnői szolgálatnak helyet adó épületben a tetőt és a homlokzatot is fel kellene újítani, szükség van hőszigetelésre és a nyílászárók cseréjére, valamint korszerűsítenék a fűtési rendszert is. A felújítás összesen bruttó 36, 9 millió forintba kerül. A támogatás maximális mértéke 27,7  millió forint, az önrész nagysága így – nyertes pályázat esetén – 9,2  millió forint lenne. (110/2015. határozat – 9 igen)

2015. május 28.

Elszámolás a Víziközmű Társulattal

A képviselőtestület még 2010-ben döntött arról, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésekor az ún. érdekeltségi hozzájárulás összege 290 000 Ft lesz ingatlanonként. Ezt az összeget mind a pályázati támogatással megépülő csatornaszakaszokkal érintett utcákból csatlakozóknak, mind a pályázati projekttel egy időben megépülő, de pályázati forrásból nem támogatott szakaszon (Piliscsabai utca és Ponty utca) csatlakozóknak meg kellett fizetniük. (Szerencsések a mostani projektben csatlakozott utcák, mert a korábbi, 2005-ös bővítéskor az ingatlantulajdonosoknak 460.000 Ft-ot kellett befizetniük.)

2015. április 30.

Elfogadták a 2014. évi zárszámadási rendeletet

Elfogadta a képviselőtestület a 2014-es évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. Az önkormányzat bevétele 2014-ben 3,5 milliárd forint volt, a kiadások összege pedig közel 3 milliárd. Az önkormányzat a 2014-es költségvetési évben az intézmények fenntartása és a város üzemeltetése mellett 603,8 millió forint értékű fejlesztést tudott megvalósítani. Ebből 490,3 millió jutott a szennyvíztelep és csatornahálózat felújítására és bővítésére, 113,5 millió forint az egyéb városi fejlesztésekre. Mindezek mellett az önkormányzat a 2014. évet 215,5 millió forint szabad pénzmaradvánnyal zárta. (A zárszámadásról részletesebben a polgármesteri interjúban olvashatnak). (9/2015. rendelet – 9 igen)

2015. március 26-i rendes ülés

Rendőrségi beszámoló 2014.

Elfogadta a képviselőtestület a rendőrség 2014-es évre vonatkozó beszámolóját. Ebből többek között kiderül, hogy városunkban tavaly összesen 274 bűncselekmény történt, melyek nagyrészt vagyon elleni bűncselekmények: lopás (86 eset), csalás (12 eset), lopás lakóépületből (30 eset), személygépkocsi-feltörés (10 eset). A 10-es út túlterheltségéből és a közlekedési szabályok gyakori áthágásából adódóan a baleseti statisztika továbbra is szomorú: tavaly 17 személyi sérüléssel járó és 3 halálos kimenetelű baleset történt városunk területén, mind a három a 10-es főúton.

2015. február 26-ai rendes ülés

A Szakorvosi Rendelőintézet beszámolója

Jóváhagyta a képviselőtestület a Szakorvosi Rendelőintézet 2014. évi szakmai beszámolóját. A beszámolóból kiderül, hogy az elmúlt évben két új szolgáltatással bővült a rendelő: diabetológiai szakrendeléssel és pszichoterápiás rehabilitációval. A képalkotó diagnosztikus eljárásokat heti 1×1 órával bővítették. A heti 1×4 órás bőrgyógyászati szakrendelést heti 2×5 órára bővítették. A szakrendelő igénybevétele folyamatosan növekszik. Az előző évhez képest 2014-ben kétezerrel nőtt az ellátott esetek száma. Az egészségügyi szolgáltatások iránt megnőtt igény nagy terhet ró az Intézetre, mert a finanszírozás és az orvosok javadalmazása is alacsony, és nem könnyű szakmailag felkészült, jó szakorvosokat találni, akik Budapestről és a környező településekről Pilisvörösvárra utazva ellátják a pilisvörösvári és környékbeli betegeket.

2015. február 5-ei rendes ülés

Új szavazórendszer

Még a napirendek tárgyalása előtt Huszti Benjámin, a Globomax Zrt. képviselője bemutatta a képviselőknek az új MVoks jegyzőkönyvező és szavazatszámláló konferenciarendszer működését. A rendszer beszerzésére azért volt szükség, mert az előző, 15 éve használt rendszer már elöregedett, gyakorivá váltak a problémák, míg végül tavaly ősszel teljesen el is romlott. A rövid technikai ismertető után az ülés a költségvetési rendelettervezet megtárgyalásával folytatódott.

2015. január 6.

Csatornatisztító gép vásárlása

Egyetlen napirendi pontot tárgyaló rendkívüli ülésen hozott határozatot a képviselőtestület a csatorna-beruházáshoz kapcsolódóan 2015. január 6-án reggel. Ezzel lezárult a kombinált csatornatisztító célgép beszerzésére indított hosszú közbeszerzési eljárás, melyet a képviselők érvényesnek és eredményesnek nyilvánították, mivel mindkét beérkezett ajánlat érvényes volt. Nyertesnek az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Euro Trade Kft.-t hirdet-ték ki.