XV. évfolyam 7. szám - 2015. július

Legfrissebb

Legfrissebb

Karácsony közeledtével városunk közterületeire is kikerültek az ünnepi díszek, s felgyúltak az ünnep fényei. A karácsonyi készülődés első mozzanataként megérkezett a Fő térre az a fenyőfa, amelyet a Bocskai utca 77. sz. ...

Mint azt már hírként közöltük, szeptemberben megáldották a közel­múltban felújított, Templom tér 4. szám alatti épületben kialakított Szent Imre-házat, a vörösvári egyházközség közösségi házát. Így a helyi hívő közössége...

A Kálvária utcai és a Báthory utcai útépítés után november végére elkészült a Lahner György utca (szentiváni nevén Határ utca) szilárd burkolata is. A közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelező, a Stone Dekor Kft. szept...

Am Sonntag, dem 19. November 2017 war es wieder soweit: die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Werischwar lud erneut zu dem von ihr jährlich veranstalteten Nationalitätennachmittag in den Festsaal des Hauses der...

• November közepén elkészült a Báthory utcai szilárd burkolatú út két új szakasza, ami az országos média érdeklődését is kiváltotta. Mi volt az oka ennek az érdeklődésnek?

A Báthory utca a város szélén, a külterület és a belterület határán húzódik, ahol eredetileg egy csupán 3 méter széles földút volt. Ahhoz, hogy az út déli oldalán lévő, a Szent Erzsébet utcáról nyíló hosszú telkek megoszthatók legyenek és a Báthory utca felől is közterület-kapcsolatot kapjanak – mégpedig olyan széleset, amely útnak is megfelelő –, le kellett adniuk a Szabályozási Tervben lévő szabályozási vonal alapján az út kiszélesítéséhez szükséges területet. Az ingatlantulajdonosok döntő többsége ezt meg is tette, az utca déli oldala fokozatosan beépült, a széles út kialakult.

• Megtartotta évi rendes közmeghallgatását az önkormányzat. Nagy tömegek nem voltak, de sokan fordultak kérdéssel, javaslattal Önökhöz. Mik voltak a legfontosabb kérdések a lakosok részéről?

A kérdező szempontjából nyilván az a legfontosabb kérdés, amit ő tesz fel, s az a legfontosabb probléma, ami őt személy szerint érinti. Egy Mandula utcai lakos az útjuk rossz állapotát panaszolta; egy Piliscsabai utcai lakos az utcájuk 10-es úti kicsatlakozásánál végzett aszfaltfelmarást bírálta; egy Béke utca lakos a DMRV telephelyről kiszűrődő éjszakai zajt panaszolta; egy Szabadság utca lakos a csapadékvíz-elvezető árok kitisztítását kérte; egy Fő utca lakos azt panaszolta, hogy nem kap engedélyt a háza előtt álló fa kivágásához.

• Már jó ideje üresen áll a Fő utca 77. alatti ingatlan, melyet évekig a Raiffeisen Bank bérelt az önkormányzattól. Több próbálkozás is volt az ismételt bérbeadásra, de eddig sikertelenül. Most azonban úgy tűnik, sikerül kiadni a frekventált helyen lévő ingatlant. Kivel, milyen céggel sikerült megállapodást kötni?

• Múlt havi számunkban a Vörösvári Napok előkészületeiről faggattam, mostanra pedig már lezajlott az esemény. Így most arra kérem, hogy értékelje a XXVI. Vörösvári Napokat.

Igazából az a fontos szerintem, hogy a vörösvári emberek hogyan értékelték a rendezvényt. A nekem mondott, illetve a hozzám eljutott értékelések döntő többségükben pozitívak voltak.

A magam részéről úgy gondolom, hogy a tavalyihoz hasonlóan nagyon jól sikerült az idei rendezvény is, sőt több területen előre is tudtunk lépni. Nagyon jól bevált a Kacsa-tó mögötti kerülőút, s ennek köszönhetően sokkal kevesebb volt a konfliktus az útlezárási pontoknál. Előrelépés volt, hogy az ideiglenesen kijelölt parkolókba és az illemhelyekhez az idén már közvilágítást is kiépítettünk. Mivel csak a sátorban rendeztünk zenés programokat, az idén jóval kevesebb volt a hangerő miatti lakossági panasz. A körhintásokat is sikerült rászorítani, hogy ne húszféle zenét szolgáltassanak, hanem csak közösen egyet, ez is javára vált a rendezvénynek. A kerekes kisvasút járattervét módosítottuk, így lényegében megszűnt a körbeutazás, és könnyebb volt feljutni a kisvasútra. A program szerintem az idén is nagyon változatos volt, és sok embert vonzott. Igyekeztünk a hagyományos német nemzetiségi programokat és a ma divatos programokat egyenlő arányban biztosítani, s ez szerintem sikerült is. A meghívott sztárvendégek pedig talán még a tavalyiaknál is nagyobb sikert arattak.

• Legutóbbi számunkban hosszabban is beszámoltunk a szemétszállítással kapcsolatos problémákról. Mi történt azóta?

A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2017. július 6-i ülésén a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) szakmai vezérigazgató-helyettese felvázolt a Duna-Vértes régió számára egy két alrégióval működő hulladékgazdálkodási koncepciót. A mi alrégiónkat a Zöld Bicske Nonprofit Kft. működtetné, amennyiben a szolgáltató újra megfelelne a jogszabályi előírásoknak. Az NHKV szerint a Zöld Bicske Nonprofit Kft. az átalakulás után újra megkaphatja a megfelelőségi véleményt. 

• Kormánydöntés alapján az országban több településen is megvalósulhat egy tanuszoda építése, köztük Vörösváron is.  Mit lehet tudni a projektről? 

Június 2-án a Magyar Kormány a 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatában úgy döntött, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében 26 településen – köztük Pilisvörösváron is – kerüljön sor tanuszoda-beruházás előkészítésére és megvalósítására. A tanuszodák építéséhez a szükséges ingatlant az érintett helyi önkormányzatoknak kell biztosítaniuk. Az uszodák típustervek alapján, a Magyar Állam beruházásban épülnek, állami tulajdonban lesznek, és az üzemeltetőjük is a Magyar Állam lesz.

• Elfogadta a képviselő-testület a 2016-os szociális beszámolóját. Mit tartalmaz ez összefoglalva?

A képviselő-testületnek minden évben egy szociális beszámoló keretében kell számot adnia az általa nyújtott szociális támogatásokról, az önkormányzat és intézményei által végzett szociális munkáról. A szociális ellátás rászorultság elvű, függ a kérelmező vagyoni helyzetétől, szociális körülményeitől, egészségi állapotától, jövedelmi viszonyaitól, az esetleges krízishelyzettől. A képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult részére rendszeres és rendkívüli települési támogatást nyújt.

• Elfogadta a képviselő-testület a 2016-os évre szóló zárszámadási rendeletet. Mi látszik ebből, az előirányzatoknak megfelelően alakult a 2016-os év gazdálkodása?

Ami az előirányzatok és a teljesülés viszonyát illeti: a bevételek a tervezett összeg felett, 100,25%-os arányban, a kiadások pedig a tervezett összeg alatt, 81,57%-ában teljesültek, ami azt jelenti, hogy fegyelmezetten és takarékosan gazdálkodtunk.

•Megkapta a képviselő-testület, és március 30-án az őrsparancsnok jelenlétében meg is tárgyalta a rendőrség 2016. évi beszámolóját. Hogy látja Ön, javult a közbiztonság az elmúlt évben?

A 2016-ban Pilisvörösváron elkövetett bűncselekmények száma lényegében megegyezik a 2015. évivel (200 bűncselekmény). A legtöbb bűncselekménytípus esetében csökkenés tapasztalható, néhány bűncselekménytípus esetében volt kisebb emelkedés. A legnagyobb növekedés a csalások számában volt: egy év alatt ezek száma 18-ról 79-re emelkedett. Az ilyen esetek többségében idős embereket otthonukban csapnak be különböző trükkökkel az elkövetők. A rendőrség itt a megelőzésben keveset tud tenni, lényegében csak a felvilágosítás és a figyelemfelhívás marad – ezt meg is tették többször a Vörösvári Újságban.

• Elfogadta a képviselő-testület a 2017-es év költségvetését. Elsőként arra kérem, hogy néhány mondatban összefoglalva értékelje az elfogadott költségvetést.

A 2017. évi költségvetés mind tartalmát, mind nagyságrendjét tekintve eléggé hasonlít a tavalyihoz. Úgy értem ezt, hogy a főösszege hasonló a tavalyihoz (2,2 milliárd forint), biztosítja a kötelező feladataink ellátásához, az intézményeink zavartalan működéséhez és a városüzemeltetéshez szükséges forrásokat, és szintén a tavalyihoz hasonló összegben, mintegy 300 millió forintos nagyságrendben tartalmaz új, saját erős fejlesztéseket. Mindez nem kis dolog – nem mindenhol van így, és nálunk sem volt így mindig. Az előző évek eredményes gazdálkodásának, valamint annak a stabilitásnak és erőnek köszönhető ez, ami a vörösvári polgárok jóvoltából a képviselő-testületben hosszú évek óta biztosítva van.

• Most, hogy az állam átvette az iskolák fenntartását, maradt-e bármilyen feladat ennek kapcsán az önkormányzatoknál?

Szinte semmi. Az állam 2017. január 1. óta már nemcsak fenntartója, hanem működtetője is az iskoláknak. Ez azt jelenti, hogy a tankerületek már nemcsak az iskolák szakmai irányítását látják el, nemcsak kinevezik az igazgatót és fizetik a tanárok bérét, hanem az iskolák működtetését is ők végzik. Ezzel együtt jár, hogy a Templom téri iskola, a Vásár téri iskola és a Zeneiskola épülete, valamint az iskolák feladatainak ellátását szolgáló minden egyéb önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén az Érdi Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe került. A működtetés keretében az Érdi Tankerületi Központ fizeti az iskolaépületek rezsiszámláit, fedezi az összes egyéb működtetési költséget, gondoskodik a kezelésébe került ingó és ingatlan vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék elvégzéséről, elvégeztetéséről, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.

• A tavalyi év utolsó interjújában arra kértem, hogy vessünk számot az elmúlt esztendő eseményeivel, most pedig, az idei év első interjújában arra kérem, hogy tekintsünk a közeli jövőbe.  Hogyan kezdődik az év az önkormányzatnál, mik a legelső feladatok?

Az év vége és az új év eleje nem különül el élesen, a feladatok folyamatosak. Például a két ünnep között is üríteni kellett a közterületi hulladékgyűjtő edényzeteket, végezni a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést, ellátni az anyakönyvi ügyeletet, december 31-én üríteni a számlákat stb.

• Elfogadta a képviselőtestület a 2017-es év költségvetési koncepcióját. Ugyan ez még nem tartalmaz konkrét számokat, de nagy vonalakban már látni belőle a jövő évi gazdálkodás kereteit, irányait. Melyek ezek?

A költségvetési koncepció (amit egyébként már két éve nem kötelező elkészíteni, így Vörösváron csak önszorgalomból fogadjuk el) igazából nem más, mint egy összefoglaló iránymutatás a polgármesteri hivatal számára, arra vonatkozóan, hogy a költségvetés tervezetét milyen alapelvek, szabályok szerint állítsa össze. A koncepcióban a képviselőtestület meghatározza a személyi juttatásokkal, a létszámkeretekkel, a dologi kiadásokkal, a szociálpolitikai és egyéb juttatásokkal, a civil szervezetek támogatásával és a tartalékképzéssel kapcsolatos főbb alapelveket, szabályokat, s ezen iránymutatások alapján készülnek el először az intézmények költségvetései, majd a város összesített költségvetésének tervezete.

• Január elsejétől teljes egészében átveszi az állam az iskolákat az önkormányzatoktól. Mit jelent ez pontosan? 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint 2017. január 1-től a jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által fenntartott, de az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények (iskolák) működtetését is átveszi a KLIK. Pilisvörösvár esetében ez a Templom téri iskola, a Vásár téri iskola, a Zeneiskola (Major u. 2.) és a Nevelési Tanácsadó (Rákóczi u. 8.) állami működtetésbe vételét jelenti. Ezzel egy időben az intézményi ingatlan és a benne lévő ingó vagyon határozatlan időre ingyenesen a KLIK vagyonkezelésébe kerül. Az épületek tulajdonosa az önkormányzat marad, viszont a tényleges használó a KLIK lesz. A fenti időponttól a KLIK foglakoztatotti állományába kerülnek az intézmények működtetését és az ahhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat jelenleg ellátó munkavállalók (gondnokok, portások, takarítók, gazdasági ügyintézők stb.) is. 

• Elfogadta a képviselőtestület az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Melyek a beszámoló legfontosabb számai?

A sarokszámokat tekintve a költségvetési bevételeink június 30-ig az előirányzat 61,31%-ában, a költségvetési kiadásaink az előirányzat 40,77%-ában teljesültek, ami azt jelenti, hogy a tervezés reális, a gazdálkodás pedig fegyelmezett és takarékos volt.

• Az északi lakókörzet közvilágításának fejlesztéséről döntött a képviselőtestület.  Mit tartalmaz a tervezett beruházás?

2004-ben, amikor az Északi lakókörzetben a közvilágítási hálózat kiépült, 22 db kandelábert telepítettek. Az elmúlt bő egy évtized alatt a környék intenzíven beépült, az akkor kiépített közvilágítási szint ma már nem elegendő. A Polgármesteri Hivatalba évek óta sok bejelentés érkezett emiatt. A mostani fejlesztéssel nagyjából megduplázzuk az északi lakókörzetben lévő közvilágítási kandeláberek számát, és a meglévő lámpatesteket nagyobb teljesítményű lámpatestekre cseréljük. A meglévő kábelhálózatot a Nagy Imre utcában, a Freiäcker utcában, a Béke utcában és a Báthory utcában egy-egy oszlopközzel továbbépítjük, így összesen 23 új lámpaoszlopot és 36 új lámpatestet telepítünk.

Interjú Gromon István polgármesterrel az új helyszínen, újszerű formában megrendezett XXV. Vörösvári Napok visszhangjáról, a csapadékvíz által okozott károk helyreállításáról és az őszi közterületi fejlesztési munkákról.

• Lezajlott a jubileumi, 25. Vörösvári Napok. Hogy látja, az új helyszín beváltotta a hozzáfűzött reményeket? 

Igen, úgy gondolom, hogy az új helyszín teljes mértékben beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A természet közelsége, a vízparti környezet, a jó levegő, a tágas tér, az árnyékot adó fák, az autóforgalom elől részben elzárt, gyalogoskorzóként funkcionáló burkolt út stb. összességében kiváló környezetet biztosított az újszerű Vörösvári Napok megrendezésére. Sikerült úgy berendezni a területet, úgy elhelyezni a sátrat, az étel- és italárusító bódékat, a körhintásokat, az árusokat és minden egyéb kisegítő létesítményt, hogy az egész környék egységes rendezvényterületként funkcionált, jó hangulatot árasztott, és kiválóan alkalmas volt a közös szórakozásra, sétára, kikapcsolódásra, találkozásra, beszélgetésre.

• Országszerte igen problémás a hulladékszállítás, folyamatosan hallani, hogy akár le is állhat. Vörösváron mi a helyzet ezzel?

A hulladékról szóló törvény módosítása és egy kormányrendelet alapján 2016. április 1-jén megkezdte működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A második negyedév óta ez az új cég küldi ki a szemétdíjról szóló számlát az ingatlantulajdonosoknak, s ő a hozzá befizetett összegből a rendeleti képlet alapján egy meghatározott összeget átutal a szemétszállítóknak. (A kintlévőségek behajtása az I. negyedévre és az azt megelőző időszakra a szemétszállító cég dolga, de II. negyedévtől már a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. joga és kötelessége a behajtás.) Az átállással több településen is gond volt, de nálunk szerencsére nincsenek ilyen problémák. A változás csupán annyi, hogy 2016. április 1-jétől nem a Zöld Bicske Nonprofit Kft., hanem az új cég számlázza a vörösvári polgároknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat. Illetve van egy pozitív változás is: zöldhulladékot – matrica felhasználása mellett – mostantól nemcsak ősszel, hanem minden hónapban szállítanak (egy alkalommal).

• Egy, az önkormányzatok fejlesztésére irányuló pályázat beadásáról döntött a képviselőtestület. Miről szól pontosan ez a pályázat?

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdetett „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”. A meghirdetett pályázatban három pályázati alcél van, melyek közül egyszerre két alcélra lehet pályázatot benyújtani. Mi az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása” alcél keretében a Templom Téri Általános Iskola sportudvarának felújítására nyújtottunk be pályázatot, a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében pedig a Szabadság utca elején (a Vásár téri iskolától a Schiller Gimnázium kerítésének végéig) a járda felújítására, valamint a Báthory utca és Szent István utca szilárd burkolatának felújítására.

Elkészült a zárszámadás az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról. Ilyenkor már látszik, hogy a tavalyi költségvetési döntéseknek milyen következményei lettek pénzügyi szempontból. Az e havi interjúban ilyen visszatekintésre kértem Gromon István polgármestert, és a tavalyi év után arról is szó esett, idén milyen pályázatokkal számolhat a város.

• Idén új helyszínen rendezi meg az önkormányzat a Vörösvári Napokat. Mikor és miért merült fel ez az ötlet?

Az elmúlt 20 év során már sokszor foglalkozott a képviselőtestület a búcsú áthelyezésének gondolatával. Először 1996 júliusában, a Búcsú tér környékén lakók panaszai miatt. A kezdeményezést az akkori képviselők elutasították. Öt évvel később, 2001 októberében ismét napirendre került a téma, mert a Búcsú tér környékén lakók kérték a búcsúnak a Búcsú térről való elhelyezését. A képviselőtestület akkor kijelölte a búcsú helyszínének a tavak környékét, és egy millió forint fedezetet is biztosított a terület kialakítására, de a rendezvény áthelyezésére végül mégsem került sor. 2003-ban ismét felmerült az áthelyezés gondolata, de a körhintás vállalkozók aggodalmai miatt (miszerint a volt teniszpálya területe vizes, nedves, laza, s ezért nem állnak rajta stabilan a körhinták) úgy döntött a testület, hogy a helyszín alkalmatlan a búcsú megrendezésére, és a korábbi határozatait 2003 novemberében visszavonta. Az utóbbi öt évben ismét felerősödtek a búcsú miatti panaszok, de most már inkább a gimnázium környékén, a sörsátorban megrendezett programok miatt. A rendszeres szóbeli panaszok és a telefonos bejelentések mellett 2011-ben és 2014-ben írásos panaszok is érkeztek. 20 év után szeretnénk végre ezt a helyzetet megoldani.

• Elfogadta a képviselőtestület a 2016-os költségvetést.  Nézzük először a számokat a bevételi oldalon! Az önkormányzatok egyik fő bevételi forrása az állami támogatás. Változnak-e az idén az állami támogatások, mire lehet számítani?

Az önkormányzati hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás a tavalyihoz képest ismét csökkent, több mint 17 millió forinttal. A köznevelési feladatok támogatásában lényegi változás nincsen. A pénzbeli szociális ellátásokra már egyáltalán nem kapunk állami támogatást – igaz, a feladatok döntő része a Járási Hivatalhoz került. A családsegítés és gyermekjóléti ellátások, valamint a házi segítségnyújtás terén a jogszabályi környezet jelentősen megváltozott. Ez az átalakulás Pilisvörösvár számára a családsegítés és gyermekjóléti alapellátásban kb. 14 millió forintos, a családsegítő és gyermekjóléti központ létrehozásával kapcsolatban pedig további 10,7 millió forintos, összesen 24,7 millió forint többletkiadást jelent. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása csekély összeggel, de emelkedett – a lakosságszám emelkedéséből adódóan. Közmunkaprogram-támogatást az idén is igényelhetünk. Összességében azt mondhatom, hogy az államtól kapott működési támogatás a tényleges működési költségeinknek csupán a 42,7 %-át fedezi. 

• Úgy tudjuk, hogy törvényi változások miatt most már 80 literes a legkisebb választható kukaméret azok számára, akik nem egyedülállók. Így van ez Vörösváron is? 

Nem, nincs így, Pilisvörösváron a 60 literes gyűjtőedény is választható. A gyűjtőedényzet-használat kérdésében ugyanis nemcsak a vonatkozó kormányrendelet előírásait kell alkalmazni, hanem figyelembe kell venni a közbeszerzési törvényt, valamint az önkormányzat és a szolgáltató között közbeszerzési eljárás alapján létrejött szolgáltatási szerződésében és a helyi köztisztasági rendeletben foglaltakat is.

• A tavalyi év eleji interjút visszaolvasva az akkor kitűzött célokból a legtöbb megvalósult. Hogyan értékeli a 2015-ös esztendőt?

Igen, azt mondhatom, hogy a tavaly év elején kitűzött célokból gyakorlatilag minden megvalósult, sőt még annál több is. 

• Októberben ellenőrzést végzett az önkormányzati főzőkonyhán a NÉBIH. Miért történt ez, számítottak rá?

Információink szerint egy országos, a gyermekétkeztetés színvonalának ellenőrzésével kapcsolatos akció, egy úgynevezett minősítési eljárás keretében járt Pilisvörösváron a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ellenőrzési csapata. A környékbeli települések főző- és melegítőkonyháit szintén ellenőrizték korábban, így számítottunk az ellenőrzésre. Azon a héten egyébként ellenőrizte már a konyhát egy másik szakhatóság is (az Állategészségügy), ami a gyermekétkeztetési feladatok fontossága miatt jogos és mindennapos. 

• Az október 29-i képviselőtestületi ülésen újabb döntések születtek a januárban megnyíló Tipegő Bölcsőde ügyében. Elfogadták többek között az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. Mit tartalmaz ez a dokumentum?

• Október 1-jei ülésén a képviselőtestület úgy döntött, hogy él elővásárlási jogával, és megvásárolja a Templom tér 7. sz. alatti ingatlant. Miért döntöttek a megvásárlás mellett?

A legtöbb településnek van főtere, amely általában a főutca mentén, a település (fő) temploma körül alakult ki. Így volt ez eredetileg Pilisvörösváron is: egy 1783-ból származó, kézzel rajzolt térkép alapján tudjuk, hogy a Bécsi út (mai Fő utca) eredetileg (Piliscsaba felől érkezve) a mai Iskola utca eleje ¬– Templom sétány – Templom tér – Angeli köz (akkor még jóval szélesebb) nyomvonalon szelte át Vörösvárt, tehát elhaladt a templom mellett. A templomot körülvette egy kis temetőkert, s a templom és temető körül (a mai Templom tér és Iskola utca helyén) épültek meg az első lakóházak, majd a plébánia és idővel a grófi kastély is. Ennek a területnek a továbbfejlődésével alakulhatott volna ki fokozatosan a vörösvári városközpont.

• Az augusztus 13-i rendkívüli ülésen elsőként egy energetikai korszerűsítési pályázattal kapcsolatban döntött a testület. Mi volt ez, és milyen döntés született?

Július közepén jelent meg egy kormányhatározat, mely szerint 64 kijelölt önkormányzat – köztük Vörösvár is – pályázhat az önkormányzat tulajdonában álló középületek energetikai korszerűsítésére, max. 150 millió forint támogatás erejéig. A projekt célja a projektben érintett épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével, illetve nyílászárók cseréjével. A beadási határidő augusztus 15-e volt, s a pályázathoz energetikai auditot is kellett készíttetni az épületekről a pályázat beadásáig. A rendkívüli rövid határidő ellenére a testület úgy döntött, hogy elkészítteti a tanulmányt, s amennyiben annak fényében a pályázaton érdemes elindulni, akkor benyújtja a pályázatot.

• A legutóbbi képviselőtestületi ülésen több ingatlan kérdése (vásárlás, bérbeadás, értékesítés) is napirendi pont volt. Elsőként a Fácán utcában, a volt szeméttelep bejáratánál lévő épület került szóba. Milyen döntés született?

Ez egy tetőtér-beépítéses, összesen mintegy 100 m2 alapterületű épület, amit korábban a Saubermacher-Bicske Kft. bérelt az önkormányzattól. Amikor a Saubermacher-Bicske Kft. 2013 végén felmondta a hulladékszállítási szerződést és kivonult Vö­rösvárról, akkor ez az épület üresen maradt. Ráadásul a cég emberei az épület belső gépészeti berendezéseit meg is rongálták. A céggel és jogutódjával azóta is küzdöttünk a helyreállításért. Ez most július közepére megtörtént, így most már használható az egyébként jó állapotban lévő épület. Mivel jelen pillanatban az önkormányzatnak nincs rá szüksége, meghirdettük az épületet bérbe adásra.

• Ismét tárgyalást kezdeményezett az ELMŰ egy 120/20 kV-os transzformátor alállomás létrehozásának érdekében. Erről már voltak tárgyalások 2011-ben, melyekben az alállomás telepítéséért cserébe több dolgot is kért az önkormányzat az ELMŰ-től. Mostanáig ebben az ügyben nem történt semmi?

Valóban, az ELMŰ már négy évvel ezelőtt megkereste az önkormányzatot azzal, hogy Pilisvörösvár és Piliscsaba villamosenergia-ellátásának biztonságosabbá tétele érdekében szükséges lenne Pilisvörösváron egy új transzformátor alállomás építése. A képviselő-testület meg is tárgyalta akkor az ügyet, és határozatában meg is jelölte az elfogadható helyszínt (Pilisszántó határában) és a megvalósítás önkormányzat által támasztott feltételeit (a létesítendő transzformátor-állomáshoz vezető és az onnan kiinduló vezetékeket földkábellel kell megépíteni.) Az ELMŰ azonban aztán nem tett további lépéseket a transzformátor alállomás megvalósítása irányában.