XIV. évfolyam 4. szám - 2014. április

Legfrissebb

Legfrissebb

A hagyományokhoz híven az idei évben is megrendezésre került a szüreti felvonulás, valamint az esti bál. A csoportok már hetekkel a rendezvény előtt elkezdtek készülődni. Mindenki gondosan készítette a viseletét, csinosí...

Az idei október 23-ai városi ünnepségen az önkormányzat Pilisvörösvárért Emlékéremmel tünteti ki a 79 esztendős Manhertz Istvánt, helyi díszítőszobrász mestert, aki számos szobormásolatot készített már környékbeli telepü...

Elődeink jól tudták és vallották, hogy aki megszületik, annak meg is kell halnia. Ezáltal nem volt félelemkeltő dolog egy haláleset sem az idősebbek, sem a gyermekek körében. Persze egy szeretett személy elvesztése mindi...

Október első napjaiban megvalósult a Kálvária utca felső (hídon túli) szakaszán lakók másfél évtizedes álma: megépült a szilárd burkolatú út. Az út építését a kitűzéssel augusztus 21-én kezdte meg a Nadi Építő Kft. A szü...

Augusztus végén az EGT Alap Szakmai látogatások című pályázati akció keretében a Templom téri iskolából öten 6 napot tölthettünk el Izlandon. Izland önmagában véve is az egyik legkülönlegesebb hely a világon, mi viszont a vendéglátó iskolánknak köszönhetően bepillantást nyerhettünk egy helyi iskola, az ott dolgozó pedagógusok és az oda járó gyerekek mindennapi életébe is.

A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai a 2016/17-es tanévben is számos kimagasló eredménnyel büszkélkedhetnek. Tanulóink tanúbizonyságot tettek arról, hogy kellő szorgalommal és kitartással a nyelvvizsgán, a különböző tanulmányi versenyeken és sportágakban megállják helyüket.

Iskolánk tanulói az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tehettek „DSD” (Deutsches Sprachdiplom) nyelvvizsgát. Nagy örömünkre szolgál, hogy 14 nyolcadik évfolyamos tanuló tett sikeres vizsgát. A diákokat a nyelvvizsgára Karádi Ildikó és Janka Edit tanárnők készítették fel. Köszönjük munkájukat.

A Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2016/2017-es tanévben egy régebbi hagyományát elevenítette föl: újra indult a „Ki mit tud?”. A vetélkedő gondolata már az előző tanév végén is felmerült: látva a gyerekek ötleteit, kreativitását úgy döntöttünk, lehetőséget kínálunk ifjú tehetségeink számára, hogy bemutassák, ki miben ügyes. 

Az előkészületeket követően az első fordulóra április 6-án került sor, ahol a zsűri és a nézők majdnem száz gyermeket láttak fellépni. A meghirdetett kategóriák a következők voltak: 1. vers- és prózamondás, mesemondás, 2. ének és/vagy hangszeres előadás, 3. tánc, 4. egyéb (pl. bűvészkedés, kis színdarab stb.).

Új pályázati hírek a Templom Téri Német Nemzetiségi Iskolából

2015-ben nyertes, 11 pedagógus továbbképzését lehetővé tevő Erasmus+ mobilitási pályázatunk után 2016 februárjában újabb projekttervet nyújtottam be az iskolavezetés támogatásával a Tempus Közalapítványhoz. Májusban nagy örömmel vettük a hírt, miszerint a tervezetünket elfogadták. Országosan összesen 381 tanár kapott lehetőséget arra, hogy külföldi tanfolyamokon vegyen részt, ebből 10 fő a mi tantestületünkből került ki. Kollégáim mindegyike nyári kurzust választott.

Interjú Breierné Kalmár Éva igazgató asszonnyal a Templom téri Nemzetiségi Általános Iskola profiljáról.

• A Templom téri iskola mióta nemzetiségi státusú?

Iskolánk a régió egyik legnagyobb és talán a legrégebbi múltra visszatekintő oktatási intézménye. A nemzetiségi jelleg, úgy gondolom, mindig is jelen volt az iskola életében. A német nyelvet már a nyolcvanas években is választhatták az iskola diákjai. 

Büszkeségeink

A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai a 2015/16-es tanévben is számos kimagasló eredménnyel büszkélkedhetnek. Tanulóink tanúbizonyságot tettek arról, hogy kellő szorgalommal és kitartással a nyelvvizsgán, a különböző tanulmányi versenyeken és sportágakban megállják helyüket.

Újabb európai uniós projekt zárul a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskolában

Városunk újságjában 2004 óta adunk hírt iskolánk európai uniós projektjeiről. Ezen idő alatt három, iskolák közötti együttműködési projektről számoltunk be, és néhány pedagógus kollégánk írt cikket külföldi továbbképzésen való részvételéről. Az említett projektek a Socrates, illetve az Élethosszig tartó tanulás alprogramjaként Comenius néven futottak. 

Iskolánkban különböző projektnapokkal színesítjük a tanévet: ezeken a rendezvényeken is nagy hangsúlyt helyezünk a gyerekek kreativitására, a játszva és az egymástól való tanulásra. Ezen programok sorát bővítettük idén az egészségnappal, melyet március 5-én rendeztünk meg.

A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai a 2014/15-es tanévben is számos kimagasló eredménnyel büszkélkedhetnek. Tanulóink tanúbizonyságot tettek arról, hogy kellő szorgalommal és kitartással a nyelvvizsgán, a különböző tanulmányi versenyeken és sportágakban megállják helyüket.

Iskolánk tanulói a tavalyi évhez hasonlóan idén is tehettek „DSD” (Deutsches Sprachdiplom) nyelvvizsgát. Nagy örömünkre szolgál, hogy 19 nyolcadik évfolyamos tanuló élt a lehetőséggel és tett sikeres vizsgát; mind a négy részkompetenciában (olvasási készség, hallás utáni szövegértés, írásbeli önálló szövegalkotás, szóbeli kommunikáció) 18 fő kimagasló eredményt ért el, mellyel B1 minősítést kapott, 1 tanuló hallás utáni szövegértés és szóbeli kommunikáció alapján A2 szintet, szövegértésből és írásbeli önálló szövegalkotásból nyújtott teljesítménye alapján B1 szintet ért el. 

Szarvasné Körmendi Katalin, a Templom téri Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusa Németh László-díjat kapott, amelyet pedagógusnap alkalmából vehetett át június 4-én. A díj azoknak „az oktató-, nevelő-, gyógypedagógiai munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek”. A díj apropóján megpróbáltuk ellopni a receptet a sokak által szeretett, becsült tanítónőtől arról, hogy hogyan kell megtartani a hivatástudatot, hogyan lehet kiégés nélkül a pályán maradni, és hogyan érdemes a gyerekekhez közeledni.

A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskolában a kétnyelvű első osztály németes tanító nénije Rittling Adrienn lesz. Rittling tanító néni kiváló nyelvi és pedagógiai ismeretekkel érkezett az iskolába, hogy a vörösvári gyerekek némettudását megalapozza. Rittling Adriennt ezzel kapcsolatban, valamint a kétnyelvű nevelés-oktatás kihívásairól kérdeztük.

December 19-én ünnepelték a karácsonyt a Templom téri iskola tanárai és diákjai. Az ünnepségen vendégként jelen volt Gromon István polgármester és Tóthné Pataki Csilla, tankerületi igazgató, akik a diákok színvonalas műsora után köszöntötték a nyugdíjba vonuló Gréts Ágnes tanítónőt.

Fotók: Kárpát József

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományozott Nemess Rózsa, a Templom Téri Általános Iskola egykori igazgatója részére a Pilisvörösváron végzett 26 éves példamutató pedagógusi és intézményvezetői munkája, példamutató emberi magatartása és erkölcsi nagysága elismeréseként.

Nemess Rózsa 1912. november 26-án született Felcsúton, katolikus értelmiségi családban. Édesapja Nemess József kántortanító, édesanyja Holchauser Róza háztartásbeli volt. Szülei nagy szeretettel nevelték három gyermeküket: Rózsát és két öccsét.

A  Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai a 2013/14-es tanévben is számos kimagasló eredménnyel büszkélkedhetnek. Tanulóink tanúbizonyságot tettek arról, hogy kellő szorgalommal és kitartással a nyelvvizsgán, a különböző tanulmányi versenyeken és sportágakban megállják helyüket.

Iskolánk, a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2011/2012-es tanévben ünnepelte 100 éves fennállását, aminek kapcsán a nyolcadikos tanulók azzal az ötlettel fordultak hozzám, hogy készítsük el iskolánk makettjét, ezzel örökítve meg jelenlegi küllemét. Kollégáim segítségével elkészítettük a terveket, kialakítottuk a megvalósulás lehetséges módozatait. Iskolánk Diákönkormányzata vállalta a felmerülő költségek finanszírozását, karbantartóink elkészítették a talapzatot. Az építés a 2012/2013-as tanévben novembertől májusig tartott. A munkák 90%-át diákok végezték, rajzoltak, mértek, vágtak, festettek, ragasztottak. Mivel az építők zöme nyolcadikos volt, számos teendőjük miatt hetente egyszer 2-3 órán át dolgoztunk. Ez az idő kellett is a különböző festések, ragasztások száradásához.